História IPV: Aktivity Internetu pre všetkých v roku 2002

Peter Polakovič  /  20. 07. 2003, 00:00

Síce je už začiatok februára, ale krátky prehľad aktivít Internetu pre všetkých a dôležitých udalostí v procese vývoja IT na Slovensku v roku 2002 uverejňujeme radšej neskôr, ako vôbec. Ospravedlňujeme sa, pokiaľ sme zabudli uviesť niektorú dôležitú udalosť a budeme radi ak nás na ňu upozorníte.

1.1. - Začatok protestu proti zvyšovaniu cien internetu Slovenskými telekomunikáciami na stránke www.bystro.sk (ďaľej Protest). Iniciatíva v krátkom čase získala obrovskú podporu, nielen u internetových užívateľov, ale aj niektorích štátnych predstaviteľov.

Na túto iniciatívu reagovali prakticky všetky dôležité politické špičky. Premiér Mikuláš Dzurinda začal viac hovoriť o potrebe rozvoja internetizácie Slovenska, čoho dôkazom boli aj častejšie stretnutia s prezidentom Slovenských telekomunikácií (ST).

Ministerstvá sa začali vyjadrovať k vysokým cenám internetu, niekotorí politici začali hovoriť o informatizácií … . Otvorili sme napríklad problém zlého telekomunikačného zákona a upozornili na nedostatočné kompetencie Telekomunikačného úradu. Taktiež sme upozornili na absolútne nedodržanie téz dokumentu eEurope+ a jeho praktické ignorovanie, nepreferovanie informatizácie ako priority Vlády SR, … . Reálnym výsledkom bolo aspoň mierne povznesenie významu informatizácie na Slovensku na trošku vyššiu úroveň ako do tohto času.

január–apríl 2002 – Intenzívna organizácia Protestu, neustále mediálne aktivity, ktoré pretrvávali po celý rok. 

16.1. – V tento deň sa pridalo k petícií proti zvyšovaniu cien internetu najviac ľudí Každú minútu pribudol jeden podpis. Mohol za to hlavne tento článok uverejnený v denníku SME.

17.1. - Stretnutie predsedu Vlády SR, Mikuláša Dzurindu, s prezidentom ST Ladislavom Mikušom. Dzurinda následne vyhlasuje, že sa internet od 1.1. nezdražuje. Zákazníci ST si ale vo svojich telefónnych účtoch prečítajú, že sa zvyšuje cena za internet vo víkednovej prevádzke. Prichádzame tak o zvýhodnenie, ktoré presadil v rokovaniach pred posledným zvyšovaním cien internetu Telekomunikačný úrad SR. Vzniká PR kampaň ST - eSlovakia.

30.1. - Protest proti zvyšovaniu cien internetu na www.bystro.sk svojim podpisom za mesiac podporilo už vyše 6000 občanov, svoju stránku zapojila do protestu aj Slovenská asociácia knižníc, rôzne mládežnícke organizácie a desiatky osobných stránok.

16.2. - Uskutočnil sa internetový protest, ktorý mal za cieľ poukázať na neustále zvyšovanie cien internetu a vyžiadanie si reakcie od Slovenských Telekomunikácií. Hlavný iniciátor protestu - www.webpark.sk/protest spolu s bystro.sk  vyzývajú surfistov, aby sa na protest proti zdražovaniu v sobotu 16. februára vôbec nepripájali na internet. Protest bol úspešný už pre jeho medializáciu.

marec - Protestné nálady postupne upadajú hlavne pre nízke reakcie Slovenských Telekomunikácií a neriešeniu problémov zo strany štátnych inštitúcií. (Apropó, pred pár dňami sme sa dozvedeli, že hovorkyňa ST zamietla akékoľvek vyjadrovanie sa spoločnosti k záležitostostiam okolo protestu proti zvyšovaniu cien internetu. V ST ale po našej tlačovej konferencii tvrdili, že nevedia kto sme ...)

18.4. - Iniciátori protestu sa rozhodujú založiť občianske združenie. Koná sa tlačová konferencia prípravného výboru združenia Internet pre všetkých, zúčasnilo sa okolo dvadsať novinárov a niekoľko podporovateľov.

3.5. - Zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR vzniká občianske združenie Internet pre všetkých. Predsedníctvo IPV tvorí Peter Polakovič (prezident), Juraj Bystrický a Jozef Duháček (viceprezidenti).

apríl-jún – Podporujeme zavedenie technológie aDSL a schválenie novelizácie telekomunikačného zákona. Sme presvedčení, že ide o dve najdôležtejšie veci v procese rozvoja informatizácie SR.

24.5. – Alternatívnym poskytovateľom internetu ST oznámili prepojovacie poplatky pre „komerčný pilot“ aDSL.

3. 6. – Asociácia poskytovateľov internetu podáva návrh na pozastavnie pilotu aDSL na Protimonopolný úrad.

11.6. – Protimonopolný úrad SR ukladá ST povinnosť zdržať sa poskytovania služby aDSL, pričom podľa PÚ SR sú podmienky, za ktorých ST ponúkajú aDSL používateľom, ako aj ostatným poskytovateľom Internetu, v rozpore so zákazom zneužívania dominantného postavenia na trhu.

1. 8. - Ďaľšie zvýšenie cien internetu. IPV spolu s iniciatívou Rock Volieb dôrazne upozorňujú na neúmernú cenu internetu a potrebu naštartovania systematického procesu informatizácie Slovenska. Táto iniciatíva spôsobila prevzatie našej rétoriky niektorými politikmi, čo následne neoficiálne spôsobilo tlak na ST, ktorá ohlasuje zavedenie špeciálnych internetových programov.

16.8. - Predstavitelia piatich občianskych združení dnes v bratislavskom Dome novinárov podpísali symbolický otvorený list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých v ňom vyzvali, aby podporili novelu telekomunikačného zákona. Pod list pripojili svoje podpisy Asociácia telekomunikačných operátorov, Asociácia poskytovateľov internetu, Partnerstvá pre prosperitu, Internet pre všetkých a Rock Volieb 2002.

19.8. - Neschválenie novelizácie Telekomunikačného zákona, Telekomunikačný úrad SR tak neposilní svoje právomoci. Po tichu sa hovorí o obrovskom lobingu istej firmy v NR SR. Novelu prekvapivo nepodporili KDH a taktiež SMK.

1.9.– Stránka bystro.sk ako prezentácia IPV zaniká. Novou prezentáciou IPV je inet.sk.

Na tejto stránke, v rámci činnosti IPV, následne vzniká internetový denník Inet.sk s množstvom článkov informujúcich o vývoji IT, telekomunikáciach a internetu, ktorý mesačne dosahuje niekoľko desiatok tisíc prístupov.

20.-21. 9. – Parlamentné voľby. IPV svojimi vyhláseniami zdôrazňuje zaradenie informatizácie SR medzi programové priority budúcej Vlády SR.

Po voľbách, čo sa informatizácie a politiky týka, skoro nič takmer nič nemení. Hlavným pozitívom je vytvorenie pozície štátneho tajomníka MDPaT, venujúcemu sa informatizácii spoločnosti – tento post obsadil Branislav Opaterný (ANO). Informatizácia je braná v programovom vyhlásení sice medzi prioritami, nikto sa tomuto procesu ale už po voľbách veľmi vážne nevenuje. Negatívom je neskoršie rozhodnutie Vlády SR o nevytvorení pozície splnomocnenca pre informatizáciu spoločnosti, resp. nevytvorenie samostatného orgánu venujúceho sa procesu informatizácie spoločnosti. Za to Slovensko kritizuje Európska únia.

1.10.– ST zavádzajú nové internetové balíčky, ako reakciu na nespokojnosť s cenami internetu z radov domácich užívateľov. Potvrdzuje sa, že balíčky boli reakciou na naše protesty a tlak, ktorý sme vytvárali spolu s Rockom Volieb a našimi podporovateľmi. Zavážili hlavne „predvolebné“ tlaky a prebratie rétoriky o nutnosti väčšej informatizácie  Slovenska rôznymi politikmi.

október-november – Mediálna „prestrelka“ medzi IPV a ST. Dôvodom bolo hlavne upozornenie IPV na zvýšenie cien internetu v tarifách B a C, ako aj nie veľmi pozitívne stanovisko IPV k internetovým modulom.

22.10.– V Českej republike vzniklo partnerské združenie IPV SR – Internet pro všechny.

28.10.– Prvé stretnutie predstaviteľov ST a IPV. Presnejšie prezidenta IPV, Petra Polakoviča a viceprezidenta pre komunikáciu ST, Jána Kondáša. Výsledkom je aj väčšia vzájomná komunikácia.

6.11.– IPV začína s podporou zaujímavých projektov na slovenskom internete. Ako prvý sme predstavili portál LUnet, neskôr podora prvého plne animovaného filmu na Slovensku vytváraného skupinou Maxcore. Prezentácia IPV je bohatšia o dva projekty – Guillan-Barrého syndróm a Ľudské zdroje.

3.12. - IPV pripravilo a odoslalo ST dokument „Požiadavky užívateľov na internetové pripojenie“. Okrem iného požadujeme časovo neobmedzené pripojenie cez dial-up a zavedenie vysokorýchlostného pripojenia technológiou aDSL.

---

Kontakt a iné údaje:

občianske združenie Internet pre všetkých

IČO: 36129828
DIČ: 2021702507

bankový účet: 0272529952 / 0900 (Slovenská sporiteľňa)
konštantný symbol 308

sídlo: Pádivého 2, 91101 Trenčín
korešpondenčná adresa: Horný Šianec 11/37, 911 01 Trenčín

kontaktná osoba: Peter Polakovič, 0907 982 555, polakovic@inet.sk
                        ICQ: 169151795

pri darovaní ako variabilný symbol prosím uveďte buď IČO (právnické osoby), alebo rodné číso (fyzické osoby)

Neprehliadnite: