Kreslíme pomocou korytnačky Žofky

Július Pastierik  /  24. 10. 2008, 00:00

Ubehol prvý mesiac nového školského roku a nastalo obdobie intenzívneho učenia sa. Nádejní malí programátori sa určite radi zoznámia s korytnačkou Žofkou, ktorá ich naučí prvým programátorským krokom.

Programovať a kresliť pritom krásne obrázky – nie je to krásny začiatok pre začínajúcich programátorov? Pravdaže, týmto nemienime, že by práve programovanie Žofky, teda v podstate programátorský jazyk Logo bol určený iba pre deti či začínajúcich programátorov, pretože jej možnosti ocenia aj mnohí používatelia vektorovej grafiky.

Hoci niektoré (schválne nemenované) firmy sa snažia sprístupňovať niektoré programátorské veci napríklad v slovenčine, osobne ako programátor tento krok neschvaľujem. Zdanlivá výhoda programovania typu „ak potom“ vedie následne k tomu, že stačí, aby sa zmenil program a „programátor“ zrazu nevie, že má napísať „if then“. Preto si predstavíme dva programy, ktoré v tomto smere sú jazykovo lokalizované iba do angličtiny. Pravdaže, táto recenzia nie je učebnica programovania jazyka Logo a preto sa tu teraz nebudeme zaoberať jeho popisom, ale v prípade záujmu to urobíme v špeciálnom seriáli.

Tortue

Prvý z nich je Open Source interpreter jazyka Logo – program „Tortue“. Program je distribuovaný v ZIP formáte, nemusí sa inštalovať a, samozrejme, vzhľadom na použitý programovací jazyk ho môžeme používať v ľubovoľnom operačnom systéme. Aby sme to mali všetko jednoduchšie, súčasťou balíka sú dokonca príkazy „tortue.bat“ pre operačný systém Windows a „tortue.sh“ pre operačný systém Linux.

Žofkina kresba

Pracovné rozhranie programu je rozdelené do troch častí. Ľavá (najväčšia) je kresliaca plocha, kde korytnačka Žofka svojim chvostíkom kreslí naše obrázky. V pravej hornej časti píšeme svoj program a v pravej dolnej časti sú prípadné správy alebo výpisy.

Export obrázku do gif/png

Nielen pre začiatočníkov je k dispozícii aj štrnásť vzorových príkladov, pomocou ktorých sa ľahko dokážeme zorientovať v základných možnostiach príkazov, ktoré sú v tomto programe podporované. Ako zaujímavosť musíme uverejniť, že okrem grafických príkladov tu nájdeme napríklad aj program pre výpočet Fibonacciho postupnosti, z čoho vidíme, že Logo nie je programovací jazyk, ktorý by bol iba na hranie. Samozrejme, na domovských stránkach programu je k dispozícii aj zoznam príkazov.

Žofka počíta Fibonacciho postupnosť

Veľmi zaujímavé je to, že výsledný obrázok môžeme exportovať do GIF alebo PNG formátu, takže môžeme priamo tento program použiť aj ako programovací editor obrázkov.

Internet: tortue.sourceforge.net

OpenOffice.org

Mnohí ste teraz zrejme prekvapení, prečo v súvislosti s programovacím jazykom Logo a teda so Žofkou spomíname kancelársky balík OpenOffice.org. Je to však jednoduché – medzi rozšíreniami pre tento kancelársky balík nájdeme aj rozšírenie „Turtle Graphics“, ktoré je určené, ako inak, práve pre kreslenie korytnačou grafikou v module Draw.

Návod s makrami

Rozšírenie je distribuované ako dokument textového procesora Writer „TurtleGraphicsTutorial-2003-10-06-01.sxw“. V dokumente sú uložené naprogramované makrá, ktoré predstavujú príslušné príkazy Žofky a zároveň tento dokument slúži aj ako podrobný anglický návod na použitie.

Podobne, ako v prípade programu „Tortue“, aj tu nájdeme niekoľko vzorových príkladov a dokonca pri niektorých nájdeme je tlačidlo, pomocou ktorého ihneď vykreslíme príslušný obrázok v module Draw. Pravdaže, pre vlastné programovanie našich obrázkov nám nezostáva nič iné, ako ísť do modulu Basic, kde si už musíme nami požadované obrázky vlastnoručne naprogramovať a následne odladiť. O tom, ako sa programujú a ladia makrá v OpenOffice.org sme vás na stránkach inet.sk už informovali.

Nakreslený Žofkin obrázok v Draw

Z tohto vidíme, že rozšírenie sa už nespráva ako priamy interpreter, ale najprv musíme naše makro napísať, spustiť a tak ladiť. Na druhej strane je toto rozšírenie zaujímavé tým, že si môžeme sami naprogramovať rôzne funkcie, takže si môžeme základný počet funkcií mnohonásobne rozšíriť a zlepšiť, čím získame mohutnú nadstavbu nad modulom Draw.

TIP: Tutorial

 

Neprehliadnite: