Aj na Vašej stránke môže byť aktuálne spravodajstvo zo sveta internetu

Peter Polakovič  /  22. 02. 2003, 00:00

Pomôžte Internetu pre všetkých v propagácii jeho projektu - internetového denníka Inet.sk! Ak máte internetové stránky, môžete si naň umiestniť zoznam niekoľkých posledných článkov, alebo banner Inet.sk a tak dať o našej práci vedieť viac ľuďom. Tu sa dozviete, ako na to ...

Umiestnite si na Vaše stránky jeden z bannerov, alebo ak server, na ktorom prevádzkujete svoju prezentáciu, má podporu PHP, nie je žiadny problém získať z jednoduchého skriptu niekoľko posledných článkov z Inet.sk. Aj na Vašej stránke tak môže byť aktuálne spravodajstvo zo sveta internetu a telekomunikácií na Slovensku. Tu je script:

inet_php_kod.txt

Popis častí kódu:

- Prvý, druhý a tretí riadok vytvoria prázdnu premennú, otvoria XML súbor /clanky.xml a do vytvorenej prázdnej premennej postupne vložia obsah tohto súboru.

- Príkaz preg_match_all získa z tohto XML dokumentu pole premenných $inet a posledný riadok tieto polia vypíše.

- Premennou $i v podmienke na poslednom riadku môžeme určiť, koľko posledných článkov (maximálne však 9) chceme mať zobrazených.

Príkaz echo(); vypíše tieto články. Obsah tohto súboru si zeditujte tak, aby vám to ladilo zo stránkou. Tento riadok môžete ľubovoľne upravovať, napríklad môžete vynechať anotácie a môžete zobrazovať len nadpisy článkov, atď... Stačí len vedieť dobre použiť premenné $inet[X][$i]. Ak písmeno X nahradíme číselnou hodnotou, dostaneme tieto údaje:

Číslica:

Údaj:

1

Odkaz k stránke s celým článkom

2

Názov článku

3

Dátum vydania

4

Odkaz k stránke s výpisom článkov k danej téme

5

Názov témy, v ktorej je článok zaradený

6

Meno autora článku

7

Odkaz k stránke s diskusiou k článku

8

Text "Diskusia: Y", kde Y je počet príspevkov

9

Anotácia (úvod) článku s úvodným 60x60 obrázkom

Funkčnú verziu tohto skriptu si môžete pozrieť na stránke http://www.LUnet.sk/?go=inet.

 

FAQ: Chcem, aby sa po odkliknutí na článok zobrazil obsah v novej stránke:

V príkaze echo(); (posledný riadok kódu) sa nachádza výsledny HTML kód, ktorý sa Vám zobrazí. V tomto musíte nájsť tagy (sú iba 3) a pridať k nim target="YYY".

YYY nahradíte buď slovom inet alebo slovom _blank (aj s podčiarkovníkom, nie je to chyba). Ak tam dáte slovo inet, po kliknutí na hociktorý odkaz sa Vám otvorí nove okno s Inet.sk a kliknutím na akýkolvek iný odkaz z iFramu sa Vám stranka otvorí zase v tom istom okne s Inet.sk.

Ak YYY nahradíte slovom _blank, po kliknutí na hociktorý odkaz sa Vám otvorí okno s Inet.sk a kliknutím na akýkoľvek iný odkaz z iFramu sa Vám otvorí zase ďaľšie nové okno s novou Inet.sk strankou.

 

Za zobrazovanie scriptu ďakujeme:

www.lunet.sk, innocence.host.sk, www.dca.sk, www.hladas.sk, www.anonce.sk

Neprehliadnite: