Spoločnosť IDS Scheer zvýšila štvrťročný obrat na 102 mil. EUR

Tlačový servis  /  14. 08. 2008, 00:00

Spoločnosť IDS Scheer AG, vedúci globálny poskytovateľ riešení pre business process management (BPM), zvýšila v druhom štvrťroku 2008 obrat na 102,1 mil. EUR (druhý štvrťrok 2007: 99,6 mil. EUR).

To znamená v porovnaní s prvým štvrťrokom 2008 nárast o 8% a oproti rovnakému štvrťroku 2007 nárast o 3%. Spoločnosť IDS Scheer vytvorila prevádzkový zisk pred započítaním úrokov, daní a amortizáciou aktív (EBITA) 7,7 mil. EUR, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s prvým štvrťrokom 2008 (+85%). Ukazovateľ EBITA podľa očakávaní klesol na úroveň rovnakého obdobia minulého roku (10 mil. EUR), nakoľko druhý štvrťrok 2007 bol charakteristický obzvlášť vysokou úrovňou objednávok licencií.

K 30. júnu 2008 mala spoločnosť IDS Scheer celosvetovo 3 065 zamestnancov. To je nárast o 213 zamestnancov (7%) oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku (2 852).

Produktová oblasť, zahŕňajúca predaj ARIS licencií, ich údržbu a poradenské služby súvisiace s produktom ARIS zaznamenala tržby vo výške 32,2 mil. EUR. Znamená to nárast o 11% v porovnaní s prvým štvrťrokom 2008 a pokles o 7% oproti druhému štvrťroku 2007.

Ukazovateľ EBITA v oblasti produktov dosiahol 4,9 mil. EUR, čo je úroveň ukazovateľa EBITA 15,1% po 6,5% v prvom štvrťroku 2008. Zisk oproti prvému štvrťroku 2008 sa tak viac ako zdvojnásobil (+157%), avšak v porovnaní s minulým rokom je nižší o 40%.

V oblasti predaja ARIS licencií dosiahla spoločnosť IDS Scheer tržby 11,9 mil. EUR, čo je oproti prvému štvrťroku 2008 nárast o 2% a v porovnaní s minulým rokom pokles o 24%. Tržby za údržbu vzrástli v druhom štvrťroku na 6,7 mil. EUR, to znamená nárast o 11% oproti prvému štvrťroku a 20%-ný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Tržby zo služieb spojených s produktmi ARIS dosiahli 13,6 mil. EUR. To znamená nárast o 22% oproti prvému štvrťroku súčasného fiškálneho roku a nárast o 2% v porovnaní s druhým štvrťrokom minulého roku.

V druhom štvrťroku 2008 vzrástli tržby v oblasti konzultingu o 7% oproti predchádzajúcemu štvrťroku a zároveň o 7% oproti predchádzajúcemu roku na 69,9 mil. EUR. Ukazovateľ EBITA sa v oblasti konzultingu zlepšil oproti prvému štvrťroku 2008 o 25% na 2,8 mil. EUR. Nárast oproti prvému štvrťroku minulého roku je ešte významnejší – 41%. Adekvátne k tomu vrástla úroveň ukazovateľa EBITA v druhom štvrťroku 2008 na 4,0%.

Neprehliadnite: