Najrozšírenejšia je IP telefónia

Tlačový servis  /  24. 07. 2008, 00:00

IP telefónia a bezdrôtová LAN infraštruktúra sú najpopulárnejšie a najviac používané riešenia v biznis sfére na Slovensku. Myslia si to približne tri štvrtiny IT profesionálov a top manažérov. Ukázal to dotazníkový prieskum na najväčšom technologickom infokomunikačnom fóre na Slovensku, Cisco Expo 2008, ktoré sa konalo v máji v Bratislave.

Mobilita je na vzostupe

Prieskumu koeficientu mobility sa zúčastnilo 312 účastníkov konferencie, pričom viac ako 75 z nich uviedlo, že v ich spoločnosti používajú IP telefóniu, resp. temer 74 percent bezdrôtovú LAN. Ďalšími najrozšírenejšími mobilnými technológiami sú mobilný e-mail (33 %) a Voice over WiFi alebo IP telefónia nad WLAN (24 %). „Keď sa hovorí o mobilite, veľká časť ľudí si predstaví mobilné telefóny, mobilita je ale oveľa viac. Patrí sem vysokorýchlostný prístup, teleworking alebo lokalizačné služby postavené na bezdrôtových technológiách. Teší nás, že tieto riešenia sa v čoraz väčšej miere uplatňujú už aj v podnikovej sfére na Slovensku,“ tvrdí generálny riaditeľ Cisco Slovakia Marcel Rebroš.

 

Dokumentujú aj to aj ďalšie odpovede účastníkov Cisco Expo 2008. Podľa nich asi 16 percent organizácií využíva metódu RF monitorovania hrozby na detekciu wireless útokov, resp. metódu rouge access pointov. Skoro 80 percent má prístup k firemnej sieti v externom prostredí, ako sú letiská, hotely alebo hotspoty. V tejto súvislosti je dôležité, že až 80 percent podnikov vybavuje svojich zamestnancov firemne testovaným a schváleným hardvérom pre prístup do podnikovej siete. Postupne sa presadzujú aj lokalizačné služby, keď až 15 percent opýtaných uviedlo, že v ich firme dokážu lokalizovať zamestnancov aj inventár v reálnom čase. Až 77 percent spoločností dokáže jednoducho sledovať výdavky na hovory v mobilných sieťach.

 

Prím hrajú telekomunikácie

Ako zdôraznil M. Rebroš, je povzbudzujúce, že viac ako polovica firiem má vypracovaný na najbližších tri až päť rokov strategický plán využívania technológií umožňujúcich mobilitu. S nasadením technológie RFID uvažuje 25 percent firiem, štyri percentá ju už využívajú a 62 percent s ňou zatiaľ nepočíta. Pokiaľ ide o zameranie firiem, najviac sa mobilné technológie využívajú v sektore telekomunikácií (51 %), v bankovníctve, poisťovniach a finančníctve (8 %), priemyselnej výrobe (5 %) a školstve (5 %). Celkovo rozšírené sú mobilné technológie i v štátnej správe (vyše 6 %). V ostatných odvetviach sa zatiaľ príliš nepresadzujú. Prieskumu sa zúčastnili zástupcovia rôzne veľkých spoločností, najviac zastúpenou bola kategória s 250-999 zamestnancami.

Neprehliadnite: