Komunikovať elektronicky – komunikovať lacnejšie

Tlačový servis  /  13. 06. 2008, 00:00

Jednou z hlavných snáh vyspelých krajín je nepochybne elektronizácia najrozličnejších úkonov vo vzťahu k obyvateľom. Prostredníctvom projektov „elektronickej vlády“ napríklad krajina do komunikácie vnáša efektívnosť – časovú aj finančnú, flexibilitu, ale aj vyššiu spoľahlivosť. To isté platí aj vo vzťahu s komerčnými subjektmi.

Jednoduchá a efektívna komunikácia s orgánmi štátnej správy, ale aj s komerčnými subjektmi ako sú napríklad finančné inštitúcie je pre obyvateľov nepochybne veľkou výhodou. Elektronická komunikácia sa vyznačuje vysokou flexibilitou a efektívnosťou. Predstavuje nielen možnosť odoslať dokument aj po úradných hodinách, ušetriť čas, ale znamená veľkú výhodu aj po finančnej stránke.

 

Elektronické faktúry či administratíva dostupná cez internet predstavujú lacnejšiu alternatívu klasických poštových úkonov alebo toho, čo musíte inak vybaviť osobne. Ak pri elektronickom zasielaní faktúr vie podnikateľ na jednej ušetriť v priemere 15 či 20 korún, pri vykonávaní zápisov do obchodného registra elektronicky to môžu byť už tisíce. Viaceré banky tiež zvýhodňujú elektronický styk klienta s nimi. Tieto možnosti už dokopy tvoria zaujímavú sumu, ktorá sa dnes dá elektronickými úkonmi aj na Slovensku ušetriť,“ hovorí Ľuboš Batěk, predseda predstavenstva spoločnosti Disig.

 

Okrem lacného a komfortného vybavovania prináša elektronická komunikácia aj vyššiu bezpečnosť údajov. Napríklad elektronická faktúra či iný administratívny dokument tvorí s elektronickým podpisom spoľahlivé spojenie. Jednoznačne zaručí identitu odosielateľa a zároveň zabezpečí, že údaje nemôže nik pozmeniť bez povšimnutia. Zníženie nákladov na poštovnom, lepšia manipulácia a prehľadná archivácia elektronickej komunikácie sú ďalším nezanedbateľným prínosom.

Neprehliadnite: