Hľadáte internetové pripojenie do domácnosti?

Matej Lesko  /  12. 05. 2008, 16:55

Zo všetkých strán sa na nás valia ponuky typu „hyper rýchly“ a „4G internet“? Väčšina z nás nemá čas zisťovať a navzájom porovnávať čo sa nachádza pod týmito pútavými marketingovými názvami. Po prečítaní a zodpovedaní pár otázok v tomto článku spoločnými silami nájdeme to správne riešenie práve pre Vás.

V dnešnej dobe je internetové pripojenie nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. Chceme ho mať doma, v práci ale aj na cestách.


Pre správny výber pripojenia domov si musíte stanoviť kritéria (ciele) a zodpovedať pár jednoduchých otázok:
 
 

Kritéria

Odpovede

Odporúčané voľby

1. Potrebujem pripojenie do internetu na fixnom mieste alebo mi vyhovuje skôr mobilné (prenosné)?

FIXNÉ

DSL, Káblové, Lokálne, (3P)

MOBILNÉ

Mobilné, WIMAX

2. Používam pripojenie okrem prezerania  stránok a mailov aj na iné účely (pozeranie televízie cez internet, rôzne videá, počúvanie internetových rádií a atď.)?

ÁNO

FLAT (neobmedzený objem dát)

NIE

VOLUME BASED (Predplatený objem dát: 2GB)

3. Je pre mňa dôležitá rýchlosť alebo cena?

RÝCHLOSŤ

DSL, Káblové, 3P, (Lokálny operátor/poskytovateľ)

CENA

Lokálny operátor/poskytovateľ

4.Bývam v husto osídlenej lokalite?

ÁNO

porovnať ponuku telekomunikačných operátorov s lokálnymi

NIE

zistiť pokrytie DSL, pokrytie alternatívnych (lokálnych)

Pozn.: Samozrejme toto je len pár otázok, ktorými si môžeme nastaviť vlastné výberové kritéria. Tí náročnejší si môžu pridať ďalšie kritéria. Avšak čím viac kritérií, tým náročnejšie vyhodnocovanie nás čaká. Ako pomôcka je pri každom produkte uvedený aj odkaz na poskytovateľa, kde je možné nájsť aj iné produkty, ktoré môžu lepšie vyhovovať Vašim kritériám.

 

Pre domácnosť sú k dispozícii tieto najčastejšie možnosti:

1. DSL pripojenie (s/bez telefónnej prípojky)

Služba je poskytovaná na telefónnom vedení s tým, že máte možnosť si zvoliť, či chcete používať aj telefónnu linku (musíte platiť aj telefónny program min. Štandard) alebo chcete internet bez nej. Dnes u väčšiny poskytovateľov nájdete ponuku internetových programov už aj vrátane DSL prístupu. K tomuto kroku prispela liberalizácia trhu, ktorá umožnila poskytovať DSL prístup okrem majoritného operátora (T-Com) aj ostatným spoločnostiam na trhu.
 

Výhody:

 • verejná IP adresa
 • rýchly prístup do internetu
 • vysoká dostupnosť služby (nie je závislá od poveternostných podmienok a rušenia okolitých sietí)
 • pripojenie ľubovoľného počtu PC

 Nevýhody:

 • nedostupnosť v menších obciach
 • pripojenie bez možnosti mobility


Ceny jednotlivých služieb:

Spoločnosť

Názov programu

Rýchlosť v kbps (Download / Upload)

FUP

BEZ TP (NAKED)

S TP1

Mesačný poplatok s DPH (SKK)

Akciový Mesačný poplatok s DPH* (SKK)

Mesačný poplatok s DPH (SKK)

Akciový Mesačný poplatok s DPH* (SKK)

T-Com

Turbo 2

2048/256

-

712,8

593,8

712,8

593,8*

T-Com

Turbo 3

3584/256

-

1188,8

831,8

1188,8

831,8*

T-Com

Turbo 4

12288/512

-

3568,8

3568,8

3568,8

3568,8*

Slovanet

Super Internet Naplno

2048/256

áno

938,1

581,91

938,1

581,91

Slovanet

Super Internet Standard

3584/256

áno

1 176,91

819,91

1 176,91

819,91

GTS Nextra

ADSL Active

2048/256

áno

700,91**

581,91

700,91

581,91

GTS Nextra

ADSL Active Plus

3584/256

áno

1266,16**

1057,91

1266,16

1057,91

eTel

DSL Internet Basic

2048/256

áno

1178,1**

583,1

1178,1

583,1

eTel

DSL Internet Plus

2560/256

áno

1428**

821,1

1428

821,1

eTel

DSL Internet Extra

3584/384

áno

2261**

1535

2261

1535

1 k cene treba pripočítať ešte mesačný poplatok za hlasovú službu (300 - 500SK) v závislosti od typu hlasového programu
* platí pri 18 mesačnej viazanosti na celú dobu viazanosti.
** K cene je potrebné pripočítať mesačný príplatok za DSL prístup neviazaný natelefónnu prípojku cca. 120-230SK v závislosti od zvoleného alternatívneho operátora
- informácia nie je k dispozícii

Pozn.: Všetky programy používajú agregáciu od 1:50 do 1:20, ktorá je skôr legislatívnym „strašiakom“ a slúži ako ochrana pre operátorov. Ak by ste preniesli nadmerné množstvo dát potom operátori uplatnia FUP (Fair User Policy) – obmedzovanie rýchlosti používateľov, ktorí enormne zaťažujú pripojenie napr. pomocou P2P sietí. Presné podmienky FUP závisia od operátora a je potrebné si ich pozrieť pri podpise zmluvy v zmluvných podmienkach.

 

2. Káblové pripojenie

Na internet sa pripájate pomocou káblového modemu po káblovom rozvode, ktorým môžete prijímať aj televíziu. V každej hustejšie osídlenej lokalite sa nachádza káblový operátor. Najznámejším je UPC, z toho dôvodu ho použijeme aj pre porovnanie cien s ostatnými druhmi pripojenia.

 

Výhody:

 • rýchly prístup do internetu
 • vysoká dostupnosť služby (nie je závislá od poveternostných podmienok a rušenia okolitých sietí)

Nevýhody:

 • služba je dostupná iba vo väčších mestách
 • pripojenie bez možnosti mobility
 • prísnejšia FUP (obmedzenie niektorých služieb ako napr. P2P)

Ceny služieb UPC:

Názov programu

Rýchlosť v kbps (Download/Upload)

FUP

Agregácia

Mesačný poplatok s DPH

Chello small

2048/256

áno

-

450

Chello medium

10240/1024

áno

-

650

Chello large

20480/2048

áno

-

950

  Cena zriadenia služby je závislá od doby viazanosti 0-24 mesiacov

 

3. Lokálny poskytovatelia internetu (lokálna sieť)

Sú to menšie firmy (v Bratislave napr.: ROBURNET, BONET, atď.), ktoré pôsobia v niektorých oblastiach a pomocou lokálnej siete (Wi-Fi alebo Ethernet) pripájajú vaše počítače do ich siete. Tento internetový prístup je zdieľaný s ostatnými používateľmi a väčšinou má isté obmedzenia (zablokované porty pre P2P siete, neverejná IP adresa). Viac informácií môžete nájsť na pripojsa.sk v časti fórum a téma internet.  

Výhody:

 • Nižšia cena
 • Komunita

Nevýhody (individuálne):

 • dostupnosť služby závisí od lokality a v prípade Wi-Fi pripojenia aj od poveternostných podmienok a rušenia okolitých sietí
 • pripojenie bez možnosti mobility
 • prísnejšia FUP (obmedzenie niektorých služieb ako napr. P2P)
 • platba za každé pripojené PC

Ceny sú individuálne a pohybujú sa od 150SK/mesačne.

 

4. Mobilné pripojenie (napr.: Rýchly internet od T-Mobile, Mobilný Orange internet)

Pripojenie je závislé od pokrytia operátora. V súčasnosti je pokrytie rozsiahle (všade tam kde je možné telefonovať) avšak rýchlosti závisia od typu technológie dostupnej v danej lokalite (napr.: GPRS, HSDPA, atď.). Alternatívou je Rýchly internet od T-Mobile, ktorý funguje na odlišnej sieti ako je mobilná telefónna sieť. Nevýhodou je nižšie pokrytie a nutnosť zakúpenia koncového zariadenia oproti klasickému mobilnému internetu. Výhodou sú vyššie rýchlosti. V blízkej budúcnosti plánuje Orange zaviesť širokopásmový internet na podobnom princípe ako je terajšia sieť pre Rýchly Internet od T-Mobile. Služba bude poskytovaná na nedávno zakúpenom licenčnom pásme pre CDMA sieť. 

 

Výhody:

 • pripojenie s možnosťou mobility
 • ako modem je možné použiť telefón

Nevýhody:

 • dostupnosť služby závisí od pokrytia operátorom
 • vyššia cena

Ceny jednotlivých služieb:

 

5. Bezdrôtové pripojenie WIMAX (FWA)

Pripojenie je vhodné ako alternatíva pre menšie mestá. Na prenos informácii využíva licencované pásmo 26 a 3,5GHz.

 

Výhody:

 • pevné pripojenie s možnosťou jednoduchého premiestnenia

Nevýhody:

 • dostupnosť služby závisí od pokrytia operátorom, viditeľnosti na prijímač a poveternostných podmienok
 • vyššia cena

 Ceny služieb WIMAX Slovensko:

Názov programu

Rýchlosť v kbps (Download/Upload)

FUP

Agregácia

Mesačný poplatok s DPH

Akciový Mesačný poplatok s DPH*

Voľne

1024/256

áno

-

590

490

Hravo

1536/384

áno

-

700

630

Naplno

2047/512

áno

-

1000

900

* Cena za poskytnutie služby platí pri 12 mesačnej viazanosti na celú dobu viazanosti

 

6. 3P - TRIPLE PLAY (balíček obsahujúci hlas, TV a internet)

Operátori začali kombinovať existujúce služby do výhodnejších balíčkov, aby prinútili zákazníkov využívať čo najviac služieb od toho istého operátora. 3P je poskytované zvyčajne na klasickom telefónnom vedení s podporou ADSL2/2+ (napr.: T-Com: MAGIO), optickom vedení (napr.: Orange: Orange Doma, T-Com: Comfort ) alebo ethernetovom rozvode (UPC: UPC Triple Play)

 

Výhody:

 • celková cena je nižšia ako pri kúpe samostatných služieb
 • jedna faktúra za všetky služby

Nevýhody:

 • pripojenie bez možnosti mobility
 • služba je dostupná iba vo väčších mestách
 • málo skúseností s prevádzkovaným týchto technológií

Vzhľadom na komplexnosť ponúk sú uvedené v tabuľke len informatívne mesačné poplatky najznámejších triple play služieb:

Názov programu

Mesačný poplatok

UPC Triple Play

od 800SK

Magio (T-Com)

od 992SK

Orange Doma

od 1188,8SK

Bližšiemu porovnaniu balíčkov od jednotlivých operátorov sa budeme venovať nabudúce. Tabuľku budeme priebežne dopĺňať.

 

Zhrnutie

Ak ste na väčšinu otázok v úvode článku odpovedali áno, potom je pre Vás najvhodnejším riešením pevné pripojenie (DSL, káblová sieť alebo sieť lokálneho poskytovateľa vo vašom dome).

V prípade, že chcete byť mobilný je pre Vás skôr vhodné pripojenie od mobilného operátora Rýchly Internet (T-Mobile) alebo Mobilný Orange Internet (Orange). V tomto prípade však rátajte s tým, že si za svoju mobilitu budete musieť mierne priplatiť oproti pevnému pripojeniu resp. dostanete mobilitu na úkor množstva prenesených dát pri zachovaní tej istej ceny.

V hustejšie osídlených oblastiach má význam sa poobzerať po lokálnych poskytovateľoch a porovnať ich s ponukou telekomunikačných operátorov. Ideálne je použiť vyhľadávač (napr. internet+meno obce alebo ulice mesta) alebo sa pozrieť na stránku pripojsa.sk.

Akonáhle sa rozhodnete pre niektorý typ pripojenia, odporúčam si preštudovať aktuálne akcie poskytovateľa a v prípade ponuky zriadenia za 1SK a možnosti voľby koncového zariadenia, zvoliť radšej router (smerovač) s podporou Wi-Fi.

Z osobnej skúsenosti neodporúčam viazanosť väčšiu ako 18-24mesiacov, pretože za ten čas sa trh zmení tak, že nájdete zasa o niečo výhodnejšie pripojenie (minimálne rýchlejšie) a vaše súčasné pripojenie bude neaktuálne.

Na záver Vám prajem úspešnú voľbu pri výbere Vášho ideálneho pripojenia.

Neprehliadnite: