Slovenské telekomunikácie stále zabezpečujú prevádzku siete Govnet

Peter Polakovič  /  09. 01. 2003, 00:00

Aj napriek tomu, že vo výberovom konaní vládneho tendra na „zvýšenie prenosových kapacít dátových okruhov Úradu vlády SR“ vyhrala spoločnosť SWAN, Úrad vlády SR oficiálne požiadal ST, aby naďalej zabezpečovala prevádzku siete Govnet.

Úrad vlády Slovenskej republiky oficiálne požiadal spoločnosť Slovenské telekomunikácie (ST), listom zo dňa 31.12.2002, aby ďalej zabezpečovala prevádzku siete Govnet. Pritom počnúc 1. januárom 2003 mali ST odpojiť všetky vládne a štátne  inštitúcie podľa zoznamu predloženým  Úradom vlády SR. Zodpovednosť za prevádzku dátových okruhov mal prebrať oficiálny víťaz tendra na dodávku dátových okruhov - spoločnosť SWAN.

Po oznámení výsledku spomínaného tendra prezentovali ostatné zúčastnené spoločnosti niektoré výhrady voči rozhodnutiu výberovej komisie. Úrad vlády SR konštatoval, že pri výbere víťaza v spomínanom tendri rozhodla predovšetkým cena. A teda hoci ST ponúkli kratšie dodacie lehoty, firma SWAN deklarovala pri inštalácii okruhov schopnosť ich realizácie za sumu o 4,3 mil. Sk nižšiu, než ako ponúkli samotné ST.  

Vzhľadom na to, že ST museli opätovne zriadiť  39 okruhov a následne Úrad vlády a teda daňoví poplatníci zaplatia všetky náklady spojené s týmito aktivitami, je otázne, či jediný argument Úradu vlády SR vo veci rozhodovania i víťazovi tendra nie je spochybniteľný.  Na základe požiadavky  Úradu vlády SR  o pokračovanie zabezpečenia prevádzky siete „GOVNET“ sa ST domnievajú, že napriek tvrdeniu spoločnosti SWAN zo dňa 3.1.2003  poskytnutej agentúre SITA, existujú závažné skutočnosti, ktoré nútia Úrad vlády SR naďalej využívať služby  Slovenských telekomunikácií, a.s. pre zabezpečenie prevádzky tejto dôležitej komunikačnej siete. 

ST napriek vypovedaniu zmluvy zo strany Úradu vlády SR ku dňu 31.12.2002 a následnej požiadavky o pokračovanie poskytovania služieb, okamžite po obdržaní písomnej žiadosti podpísanej vedúcim Úradu vlády, zabezpečili znovuzriadenie dátových okruhov  a pokračovanie poskytovania dátových služieb, bez ohľadu na riadne plánované dovolenky svojich pracovníkov. 

Zdroj: tlačová správa ST

Neprehliadnite: