Telekomunikačný úrad neprijal návrh oddeleného účtovníctva od ST

Peter Polakovič  /  07. 01. 2003, 00:00

Telekomunikačný regulátor svojím stanoviskom však podľa jeho hovorcu, Romana Vavra, definitívne nezamietol navrhnutý systém oddeleného účtovníctva, ktoré Slovenské telekomunikácie predložili v zmysle svojej licencie do 30. septembra 2002. Legislatívny monopol ST na hlasové služby sa skončil 31. decembra 2002.

         2. januára 2002 Telekomunikačný úrad SR dostal od Slovenských telekomunikácií referenčnú ponuku prepojenia. Ponuka predstavuje návrh zmluvy o prepojení, ktorý bude predložený všetkým oprávneným žiadateľom po začatí rokovania o prepojení. Úrad v prílohe dostal návrh cien prepojovacích volaní, návrh Price Cap-u ako regulačného mechanizmu cien za služby prepojovacích volaní a návrh prvotných cien a popis výpočtu nákladov služieb prepojenia.

Nákladová metóda použitá pri výpočte cien je ale rovnaká, akú Slovenské telekomunikácie predložili úradu v minulom roku spolu s návrhom oddeleného účtovníctva. Telekomunikačného úradu SR koncom roku 2002 zamietol navrhovaný účtovný systém a preto budú úrad a držiteľ licencie spoločne v dobrej viere pracovať na vývoji a odsúhlasení primeraného účtovného systému.

Telekomunikačný úrad SR požiada spoločnosť Slovenské telekomunikácie o doplňujúce informácie k návrhu oddeleného účtovníctva,“ vysvetlil hovorca Telekomunikačného úradu SR, Roman Vavro a dodal: „Úrad to urobil  preto, aby  získal podrobnejšie informácie pri odsúhlasení primeraného účtovného systému zo strany Slovenských telekomunikácií.

Napriek tomu, že žiadny právny predpis platný v SR nezaväzuje, aby  tzv. Referenčnú ponuku prepojenia (RIO) pripravili alebo predložili ku konkrétnemu termínu, Slovenské telekomunikácie vykonali tento krok v záujme vytvorenia nediskriminačných a transparentných podmienok pre všetkých žiadateľov o prepojenie spomedzi oprávnených držiteľov licencie,“ vyjadril sa Ján Kondáš, viceprezident pre komunikáciu Slovenských telekomunikácií.

Do 19. decembra 2002 vydal TÚ 12 licencií na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete, pričom eviduje ďalšie 3 žiadosti. Legislatívny monopol ST sa skončil 31. decembra 2002. Držitelia licencií sa potrebujú dohodnúť so Slovenskými telekomunikáciami na vzájomných podmienkach poskytovania spomínaných telekomunikačných služieb v zákonom stanovenom termíne šiestich mesiacov.

Zdroj: tlačové správy Telekomunikačného úradu SR a Slovenských telekomunikácií, a.s.

Neprehliadnite: