Technický test technológie aDSL

Peter Polakovič  /  26. 12. 2002, 01:20

Slovenské telekomunikácie umožnia providerom testovať ADSL, pre domácich užívateľov je ale táto technológia na Slovensku ešte stále v nedohľadne.

Slovenské telekomunikácie (ST) odoslali poskytovateľom pripojenia na internet list s ponukou na realizáciu technického testu ich vlastného pripojenia prostredníctvom technológie ADSL. Poskytovatelia pripojenia na internet tak budú môcť testovať ADSL od 15. januára 2003. Informovali sme Vás o tom už v tomto článku.

Čo je ale nové? ST ponúkajú možnosť overiť si, či je možné pripojiť sa do testovacej prevádzky ADSL na svojich stránkach. Testovaciu prevádzku technológie ADSL ponúkajú ST výlučne pre prevádzkovateľov internetu (ISP). Provideri budú môcť testovať v bratislavských lokalitách: Jarošova, Jarabinkova, Námestie SNP a Jelšová. Štart technického testu je 15.1. 2003.

V tlačovej správe uverejnenej na stránkach ST sa uvádza, že náklady spojené s technickým testom technológie ADSL, ktoré vzniknú ST, znášajú samotné ST. Prevádzkovatelia pripojenia do internetu poskytnú len zábezpeku za vypožičané zariadenia, ktoré zostávajú po celý čas testu vo vlastníctve ST. Zariadenia budú poskytovateľom internetového pripojenia poskytnuté počas trvania technického testu. Po jeho ukončení testu im suma zábezpeky bude vrátená, pokiaľ dodržia podmienky zapožičania (napr. zariadenia nesmú byť poškodené). Aká má byť presná výška zábezpeky sa pokúsim zistiť hneď v piatok.

Čo to znamená pre domácich užívateľov? Vlastne skoro nič. ST dali ponuku pre providerov na vyskúšanie technológie ADSL - provideri ju buď využijú, alebo nevyužijú. Niektorí ISP ale už priniesli ADSL pred 4mi rokmi a poskytovali ho až do minulého roka, kedy začali ST nasadzovať na miestne slučky s DSL modemami frekvenčné filtre. Tie skresali dosiahnuteľnú prenosovú rýchlosť pod úroveň najrýchlejšieho modemového spojenia. ISP teda svoje skúsenosti s ADSL už určite majú. Natíska sa teda otázka, či skôr vyhláseniami okolo ADSL nerobia ST len istý spôsob maketingovej kampane. Veď ST sa celé mesiace „oháňajú“ zastavením zavádzania ADSL technológie Protimonopolným úradom (určite si ešte pamätáte inzeráty v tlači napádajúce Protimonopolný úrad zo zastavenia príchodu ADSL), pritom ST v posledných týždňoch oživili spustenie technológie ADSL úplne bez problémov.

Kedy ADSL do domácností? Podľa posledných informácií sa chystajú ST spustiť komerčnú prevádzku ADSL technológie v druhom štvrťroku 2003. V posledných týždňoch tu pritom prišlo k zmene z pôvodne ohlasovaného konca prvého štvrťroku budúceho roku na spomínaný druhý štvrťrok. Na týchto stránkach Vás pravdaže budeme informovať o všetkom novom okolo zavádzanie ADSL technológie pripojenia do internetu.

V Internete pre všetkých dúfame, že ADSL príde čo najskôr a poskytovanie tejto služby bude podložené na spravodlivých podmienkach pre všetkých.

Podrobnejšie informácie o technológii ADSL nájdete v špecializovanej sekcii, cenník ADSL v zastavenej testovacej prevádzke ST nájdete TU.

Neprehliadnite: