PPP víta schválenie SIVS

Tlačový servis  /  03. 03. 2008, 11:44

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) víta schválenie Stratégie informatizácie verejnej správy (SIVS) na dnešnom rokovaní Vlády SR. Tento dokument je podľa výkonného riaditeľa PPP Milana Ištvána dôležitý pre ďalšie zadefinovanie postupu tejto vlády v oblasti budovania elektronických služieb verejnej správy, teda eGovernmentu.

Vláda SR tak podľa Ištvána po roku a pol od prevzatia moci konečne konkrétnejšie naznačila svoje priority v oblasti informatizácie verejnej správy. Výkonný riaditeľ PPP pozitívne hodnotil aj spôsob prijímania dokumentu, keď odborná verejnosť mala možnosť aktívne pripomienkovať pripravovanú Stratégiu. Podobný postup predpokladá Ištván aj pri príprave a schvaľovaní nadväzujúceho materiálu, Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS). PPP pripravuje v marci širokú odbornú diskusiu k návrhu NKIVS v spolupráci s kompetentnými štátnymi orgánmi a odbornou IT verejnosťou.

 

Podľa Milana Ištvána z PPP bude v nastávajúcom období najdôležitejšie dosiahnuť synergiu medzi týmito strategickými a koncepčnými vládnymi dokumentmi a implementáciu Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OP IS).

Neprehliadnite: