A znovu nás čaká daňové priznanie – Alfa

Július Pastierik  /  04. 03. 2008, 00:00

Nastal marec a tým aj posledný mesiac, v ktorom môžeme podať daňové priznanie z príjmu fyzických osôb. Prečo však počítať to, čo sa dá vypočítať automaticky? Pozrime sa, čo nám v tomto smere ponúka program Alfa.

 

Štát sa o nás „dôkladne“ stará a dáva nám to najavo tým, že každý rok musíme podať daňové priznanie. A aby bola táto „starostlivosť“ naozaj dôkladná, tak sa neustále menia tlačivá a predpisy, aby sme si nemysleli, že „život je peříčko“.

Na druhej strane nám niektoré veci uľahčil. Napríklad tým, že nemusíme viesť účtovníctvo, ak sa rozhodneme pre takzvané paušálne náklady. Tieto náklady sú momentálne 40% a podľa zákona sa používajú dokonca aj pri príspevkoch do internetových či iných novín, čo, samozrejme, patrične využívam.

Otvorenie daňového priznania

Keď si však predstavím, že musím vypísať daňové priznanie typu „B“, ktoré má desať strán plus potvrdenie o podaní daňového priznania a hlásenie pre sociálnu poisťovňu, chytajú ma mrákoty. Našťastie, je tu program Alfa zo žilinskej formy Kros. Tento program je vlastne jednoduché účtovníctvo, pričom je ho možné s určitými obmedzeniami (počet dokladov a výška obratov) používať zdarma.

Nechajme však účtovníctvo účtovníctvom
(tomu sme sa venovali pri popise tohto programu pred dvomi rokmi) a pozrime sa iba na najzaujímavejšiu časť tohto programu – daňové priznanie. Toto tlačivo môžeme totiž vypisovať bez ohľadu na to, aké obraty sme mali, takže je naozaj úplne zadarmo a bez obmedzení. Navyše program umožňuje vypisovať daňové priznanie pre viacero nezávislých „firiem“, čo oceníme napríklad vtedy, ak si podáva daňové priznanie manželský pár.

Zadanie príjmov a nákladov

Hoci budeme z programu používať iba jednu jeho časť, musíme si vytvoriť „firmu“. Pri jej vytváraní je vhodné, aby sme zadali svoje presné meno a adresu, pretože tieto údaje sa následne automaticky presunú do daňového priznania, kde ich už nemusíme vypĺňať. Vlastné priznanie (typu „B“) nájdeme v menu „Tlač – Výkaz – Daňové priznanie“.

Ako vypĺňať priznanie sa teraz nebudeme učiť. Práca je však veľmi jednoduchá – na obrazovke sa nám postupne zobrazujú všetky strany priznania, pričom zadávame iba tie údaje, ktoré sa nedajú vypočítať automaticky. Pre jednoduchú orientáciu sú riadky, kde niečo zadávame biele, prípadne nájdeme v programe malé zaškrtávacie okienka, pomocou ktorých môžeme zadať niektoré naše údaje namiesto vypočítaných.

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Program má zabudované nielen údaje o nezdaniteľnom minime, ale automaticky vypočítava aj daňové bonusy na deti a pod. Samozrejme, každý údaj sa zadáva iba raz a na všetky ostatné miesta, kde sa má skopírovať (napríklad rodné číslo, ktoré je na vrchu každej strany) to urobí program za nás.

Podľa toho, koľko máme druhov príjmov trvá vyplnenie tohto tlačiva naozaj iba pár minút, pričom pripraví aj potvrdenie o podaní daňového priznania a výpis z daňového priznania pre sociálnu poisťovňu (kde ešte musíme doplniť buď rodné číslo, alebo identifikačné číslo priradené poisťovňou a počet mesiacov, počas ktorých sme mali príjem, ktorý uvádzame v priznaní).

Okrem daňového priznania typu
„B“ umožňuje program vypísať aj daňové priznanie typu „A“. Za týmto účelom musíme spustiť osobitne program DPFO32, ktorý je súčasťou distribúcie. Pri tomto type priznaní program nekladie žiadne obmedzenia čo sa týka ich počtu.

Potvrdenie pre sociálnu poisťovňu

Výstupné zostavy vytvára vo formáte formulára Adobe Reader (FDF) a preto musíme mať nainštalovaný originálny program, pretože iné alternatívne programy si s týmito formulármi neporadia. Z prostredia Adobe Reader môžeme priamo vytlačiť priznanie na obyčajný kancelársky papier, pretože daňové úrady takto vytlačené priznanie akceptujú. Aj v tomto nám program pomáha, pretože nemusíme merať cestu na daňový úrad dvakrát. Stačí, ak tam ideme iba raz – vtedy, keď budeme daňové priznanie naozaj podávať.

Internet: www.kros.sk

Neprehliadnite: