Racionálna úvaha o Mikulášovi a jeho soboch

Janny Vozár  /  24. 12. 2002, 00:00

VIANOČNÉ VYDANIE / Existuje vôbec Mikuláš? Dokáže priniesť všetkým deťom ich darčeky? Zvládnu vôbec jeho pomocníci takú ťakú prácu? Prinášame Vám racinálnu (fyzikálnu) úvahu o tom, či to vôbec môže Mikuláš všetko zvládnuť ...

(na začiatok upozorňujeme, že ide o Vianočné vydanie Inet.sk - teda o srandu)

Ani jeden známy druh sobov nevie lietať, ale existuje ešte asi 300-tisíc druhov živých organizmov, ktoré doposiaľ neboli zatriedené. Drvivá väčšina týchto živočíchov sú článkonožce alebo baktérie, ale napriek tomu nemôžeme vylúčiť, že Mikuláš sa prepravuje na lietajúcich soboch.

Na svete žijú asi 2 miliardy detí vo veku menej ako 18 rokov. Ale nakoľko sa Mikuláš nezaujíma o hinduistické, židovské, buddhistické alebo mohamedánske deti, jeho pracovná záťaž klesne na asi 15 % (300 miliónov detí). Uvažujúc s 3,5 deťmi na jednu rodinu, znamená to 85,7 miliónov domácností. Musíme predpokladať, že v každej rodine sa nájde aspoň jedno slušné dieťa. Mikuláš má k dispozícii vďaka časovým zónam a rotácii Zeme 31 hodín (namiesto 24) na rozvoz darčekov (ak predpokladáme, že začne na východe a postupuje na západ, čo je logické). Z toho vyplýva, že za jednu sekundu navštívi 767,9 domácností. To znamená, že má 0,0013 sekúnd na to, aby zaparkoval, skočil cez komín do domu, naplnil ponožky, ostatné darčeky uložil pod stromček, vyliezol naspäť cez komín a naštartoval.

Ak predpokladáme, že tých 85,7 milióna domácností je po Zemi rozdelených rovnomerne (čo samozrejme nie je pravda), vychádza vzdialenosť 1,2 kilometra medzi dvomi domami. Tým pádom celá trasa meria dokopy 102 miliónov kilometrov, nerátajúc s odbočkami, ktoré z pochopiteľných dôvodov Mikuláš musí absolvovať.

To znamená, že Mikulášove sane dosahujú rýchlost 1000 km/s, čo je asi 3000 - krát viac, ako rýchlosť zvuku (priemerný sob prejde za hodinu asi 25 kilometrov, ak ma naponáhlo).

Hmotnosť nákladu je jeden ďalší dôležitý aspekt. Ak berieme do úvahy, že každe dieťa dostane 1 kilogramový darček (čo je samozrejme trapne málo), sane Mikuláša by museli vážiť 300-tisíc ton. Samozrejme, nerátal som samotného Mikuláša (ktorý, ak je pravda, že v každej domácnosti si dá len dve salonky, počas cesty priberie presne 2 milióny 943-tisíc kilogramov, ale od tejto maličkosti teraz upustím). Jeden priemerný sob je schopný utiahnuť 150 kilogramov nákladu. Ak predpokladáme, že lietajúci sob (viď prvý bod) je schopný utiahnuť desaťnásobok tejto hmotnosti, aj tak nám vychádza minimálne 200-tisíc sobov, ktoré by boli schopné utiahnuť sane (bez Mikuláša). Toto kvantum sobov zvýši hmotnosť celého kompletu na 353 435 ton. Len pre porovnanie pripomeniem, že materská loď Enterprise je štyrikrát ľahšia.

Ak sa tieto sane o hmotnosti 353 435 ton pohybujú rýchlosťou 1000 km/s, vzniká obrovský odpor vzduchu. Tento odpor vzduchu prehrieva soby. Prvé dva soby sobieho stáda pohlcujú asi 143 000 000 000 000 (143 triliónov) Joulov energie. Zhoria za zanedbateľný čas (pri tomto procese vznikne výbuch o hlasitosti 234 000 000 000 decibelov), a postupne zapália ostatné soby. Celé sane zhoria za 4,26 tisícin sekundy. Na Mikuláša medzitým pôsobí centrifugálna sila o veľkosti 297 500 N, a pri Mikulášovej hmotnosti 120 kg (čo je sakramentsky málo) tlačí 8 207 123 kilogramová sila Mikuláša do operadla saní.

Ja i napriek tomu verím, že Mikuláš existuje.

(Tento text som našiel len tak na internete a ďakujem pre mňa neznámemu autorovi za jeho napísanie. :-) )

Neprehliadnite: