Uzávierka redakčných prác telefónneho zoznamu Zlaté stránky je 20.januára

Tlačový servis  /  23. 12. 2002, 00:00

Zákazníci Slovenských telekomunikácií majú možnosť doplniť alebo zmeniť svoje údaje uvádzané v telefónnom zozname Zlaté stránky najneskôr do 20. januára 2003. Tieto zmeny budú akceptované a následne publikované v novom telefónnom zozname Zlaté stránky 2003/2004, ktorý bude distribuovaný v apríli 2003.

Zmeny alebo doplnenia správnych a aktuálnych údajov môžu nahlásiť bytoví aj firemní zákazníci. V záujme uverejnenia správnych údajov o ich spoločnostiach, respektíve domácnostiach je potrebné, aby svoje požiadavky na opravu alebo doplnenie v týchto údajoch oznámili Slovenským telekomunikáciám, a.s., písomne, najneskôr do 20. januára 2003.

1.      Zákazníci uverejnení v zozname firiem a organizácií tak môžu urobiť na adrese:

Slovenské telekomunikácie, a.s.,
Telefonické centrum služieb zákazníkom Žilina
Poštova 1
010 08 ŽILINA

2.      Zákazníci uverejnení v bytovom zozname môžu svoje zmeny oznámiť na adrese:

Slovenské telekomunikácie, a.s.,

Telefonické centrum služieb zákazníkom Košice
Laborecká 1
040 11 KOŠICE

Slovenské telekomunikácie, a.s. si súčasne dovoľujú upozorniť, že zmena v osobe užívateľa alebo umiestnenia bude vykonaná len na základe uzavretia Dodatku k Zmluve o pripojení v ktoromkoľvek obchodnom mieste Slovenských telekomunikácií, a.s., Infotel.

Neprehliadnite: