ATO tvrdo kritizuje Telekomunikačný úrad!

Peter Polakovič  /  09. 01. 2003, 00:00

OŽIVENÉ / Podľa Asociácie telekomunikačných operátorov je Telekomunikačný úrad SR brzdou rozvoja telekomunikačného trhu a hanbou pre Slovenskú republiku. ATO ďalej uvádza, že TÚ SR je už dávnejšie nefunkčný, nečinný, hrubo neprofesionálny a nevyužíva ani tie kompetencie, ktoré má v zmysle platnej legislatívy. Uverejňujeme plné znenie listu, ktorý ATO smeruje na predsedu NR SR.

Asociácie telekomunikačných operátorov posiela otvorený list predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. List bol schválený jednohlasne všetkými riadnymi členmi asociácie. Tento list je v zmysle Stanov ATO „Stanoviskom asociácie“. Riadni členovia sú všetci prevádzkovatelia združení v ATO.

 

Dovoľujeme si na týchto stránkach uverejniť pre jeho závažnosť plné znenie tohto listu. O stanovisko sme požiadali samotný Telekomunikačný úrad SR, ako aj Slovenské telekomunikácie. 

 

Krátke stanovisko predsedu TÚ SR na otvorený list ATO:

 

Otvorený list Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) adresovaný predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky považujem za arogantné stanovisko niektorých jej členov ale najmä vedenia asociácie, ktoré sa stavia do úlohy druhého regulátora telekomunikačného trhu.

    

Úrad reguluje zložitý telekomunikačný trh podľa nie celkom dokonalého zákona o telekomunikáciách. Netvrdím, že úrad nerobí chyby vo svojej práci.

    

V tejto chvíli nebudem podrobne reagovať na jednotlivé body otvoreného listu. Tvrdím však, že list obsahuje nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré poškodzujú nielen dobré meno úradu, ale najmä dobré meno mojej osoby.

    

Telekomunikačný úrad SR sa zodpovedá za svoju činnosť NR SR a preto verím, že dostanem dostatočný priestor na obhájenie doterajšej činnosti úradu, ako aj aktivít mojej osoby.

 

                                                    V Bratislave 18. decembra 2002.

                                                 Ing. Milan Luknár, predseda TÚ SR

 

 

Otvorený list Asociácie telekomunikačných operátorov:

 

                                              Bratislava, utorok 17. decembra 2002

 

Vážený pán predseda NR SR,

 

tvorba transparentného, spravodlivého a nekorupčného konkurenčného prostredia v oblasti telekomunikácií sa všeobecne považuje za jednu z najväčších priorít v živote demokratických štátov, Slovensko nevynímajúc, pretože to napomáha budovaniu informačnej spoločnosti.

Neprehliadnite: