Požiadavky užívateľov na internetové pripojenie

Peter Polakovič  /  22. 12. 2002, 00:00

Pred časom sme v Internete pre všetkých spracovali kratší dokument, ktorého obsahom sú návrhy na zlepšenie podmienok internetovým užívateľom na Slovensku. Následne sme ho odoslali na Slovenské telekomunikácie a v teraz naň čakáme reakciu. Keďže sa snažíme dosiahnuť niečo pozitívne pre Vás, internetových užívateľov, návrhy Vám dávame na posúdenie.

Zástupcovia užívateľov internetu vnímajú, že pre rozvoj internetu v SR, a taktiež aj pre zvyšovanie vzdelanosti slovenskej populácie, je nutné umožniť užívateľom pripojenia k internetu prostredníctvom súčasnej telefónnej siete za prijatelných podmienok. Týmito návrhmi chceme dostať použitie internetu do úplne inej roviny ako doteraz a aj preto naše návrhy nereflektujú požiadavky užívateľov internetu s istým spôsobom „vyhranenou“ mienkou (napríklad žiadajúci internet zadarmo). S oficiálnymi prieskumami potrieb užívateľov internetu, ktore robia Slovenske telekomunikácie sa preto naše návrhy nemusia zhodovať.

Paušál u služby dial-up sa zákonito musí riešiť v širších súvislostiach – konkrétne spoločne so službou ADSL. Snažme sa o čo najrýchlejšie zavedenie služby ADSL, ktorá by preniesla internet na Slovensku do úplne inej dimenzie a napomohla by rýchlejšie vyriešiť aj otázku paušálu u štandardného vytáčaného pripojenia.

Navrhujeme:

1. Paušálne pripojenie v období mimo špičku v pracovné dni a celý deň cez víkendy a sviatky doplnené o pripojenie so sekundovou tarifikáciou mimo túto dobu vytáčaným pripojením (dial-up). Tento model je vhodný predovšetkým pre domácnosti, ktoré využívajú internet najmä večer a vo volných dňoch. V 07,00 – 07,05 automatické odpojenie siete.

Ceny: V špičke by mali byť ceny za minútu (oveľa) vyššie ako pri štandartnom programe (teda viac ako 0,80 Sk/minúta) a za obdobie mimo špičku by mal byť platený paušál, ktorý by mohol zahrňovať aj miestne volánia zdarma v období mimo špičky a mimo pracovníé dni (víkendy a sviatky). Pri zorganizovani ankety s cieľom zistiť, koľko by chceli ľudia platiť za takýto paušál, prevažoval názor „do 1000 Sk“. V IPV si myslíme, že je opodstatnené požadovať cenu okolo 1000 – 2000 Sk. Internet pro všechny v Českej republike spolu s ďaľšími občianskymi združeniami požadujú od Českého telecomu (ČTc) podobný paušál za 400 Sk mesačne (spolu s poplatkom pre ISP).

2. Paušálne pripojenie na celý deň vytáčaným pripojením (dial-up). Tento model je vhodný pre domácnosti, ktoré využívajú internet celý deň, i pre malých podnikateľov. (V 07,00 – 07,05 automatické odpojenie siete.)

Ceny: Pripojenie by malo byť platené paušálom, ktorý by zahrňoval i miestne volania zdarma. Pre porovnanie - Internet pro všechny ČR požaduje od ČTc paušál do 900 Kč (spolu s poplatkom pre ISP). V IPV SR sa zhodujeme, že takýto paušálny program by mal byť určený ako alternatíva ST pre alternatívne technológie pripojenia do internetu od rôznych ISP a pohybovať sa približne v niečo menších cenových reláciach ako ceny za mikrovlnné pripojenie. 

3. Vysokorychlostné pripojenie k internetu prostredníctvom technológií xDSL. Tento model je určený pre užívateľov, ktorí požadujú rýchly a celodenný prístup k internetu. Vysokorýchlostné pripojenie prostredníctvom technológie ADSL musí byť bez obmedzenia objemu prenesených dát.

Alternatíva:

4. Zníženie hodinovej ceny za internet počas víkendovej prevádzky. Toto riešenie je vhodné najmä pre domácnosti, ktoré sa takýmto spôsobom budú môcť dostať k internetu hlavne za účelom vyhľadania informácii pre vzdelávanie. Cena by sa mala pohybovať okolo 10-15 Sk za hodinu. Toto riešenie je iba alternatívou pri nezavedení paušálnej formy internetu.

Zaujímavé by bolo aj zavedenie špeciálnej internetovej tarify, napr. od 22:00 - 5:00, ktorá by cenovo zvýhodňovala pripojenia do internetu.

Všetky modely by mali zohladňovať následujúce kritéria:

1,) špička by mala byť účtovaná v období 7-17 hod. v pracovné dni, ďaľšia doba by mala byť účtovaná ako mimo špičku (Základná myšlienka je skrátenie doby „mimo špičky“. Myslíme si, že o 19:00 je už na večerné pripojenie neskoro.)

2,) zdravotne postihnutí občania (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S) by mali mať možnosť sa pripojiť za zvýhodnenú cenu (i v súlade s európskou smernicou o univerzálnej službe 2002/22/ES).

Takže – čo Vy na to? (očakávame búrlivú debatu … :-) )

Neprehliadnite: