Z diskusie s premiérom …

Peter Polakovič  /  23. 12. 2002, 00:00

Ešte v januári tohto roka sa konala internetová diskusia s premiérom SR – Mikulášom Dzurindom. Jeden z diskutucúcich sa vyjadril aj k malým možnostiam prístupu do internetu, či privatizácií Slovenských telekomunikácií a po čase dostal odpoveď z Úradu vlády. Diskusný príspevok a odpoveď naň sme sa rozhodli uverejniť … veď osoba premiéra sa stále nezmenila.

(mená diskutujúceho a pani z Úradu vlády SR sme sa rozhodli neuverejniť)

Vážený pán premiér,

Prepáčte, že si dovolujem obťažovať vás, ale nedá mi nereagovať na to, čo sa deje. Pán generálny riaditeľ Slovenských telekomunikácií mi v liste napísal, že Slovenské telekomunikácie sa chcú stať nalepšou telekomunikačnou spoločnosťou na Slovensku.
 
Ako som mal možnost vidieť vo vašej diskusii s ním, ktorá bola odvysielaná na STV, ste ho v tom plne podporili. Keže ST je jediná firma, poskytujúca dátové služby cez existujúce miestne telefónne siete, zároveň musí byť aj najlepšia. A popri tom aj najdrahšia. Ďakujem vám z celého srdca, že sa zasadzujete za liberalizáciu cien v oblasti informačných technológií. Aj na rokovaní s Billom Gatesom, dokonca aj na vašej stránke to uvúdzate, ALE NIKDE NEVIDIEŤ VÝSLEDOK!!! (Alebo ano?)

Možno som len naivný, alebo slepý, ale žiadne zlepšenie v oblasti cien som si nevšimol. Tak ako máme teda používať internet, keď sa naň nedá ani dostať, a keď áno, tak môžem čakať na jednu stránku pol hodiny a sledovať kyslé tváre spolužiakov, ktorí majú v zošítku zapísaný strojový čas tesne za mnou a je im jedno, či sa mi podarilo niečo z internetu dostať alebo nie... Je to proste úžas! (Za to ale vy nemôžete, ale naši profesori, ktorí nám hovoria: "nájdete to na internete")

Bývam na lazoc a internet tu funguje asi tak ako keď babka ťahá za sebou do kopca železničný vagón. Musel som teda napísať až do Národnej obrody (Odkazovač) článok, že ST sú absolútne ľahostajné voči požiadavkám užívateľov. Tak sa to dostalo až panovi Mikušovi, ktorý sľúbil v najbližších dňoch nápravu. Tri mesiace sa ale nič nedialo... Tak som zase napísal do Národenej obrody. Potom prišli o miesto dvaja ľudia vo ***skom Infoteli, a jeden v ****, že sa nevenovali požiadavke zákazníka. Potom sa v novembrových mrazoch šplhali na telefónne stĺpy a vymienali telefónny kábel a zriadili nám domov ISDN, ktoré sa dovtedy "z technických príčin nedalo zrealizovať".

U nás na lazoch proste inú možnosť prístupu na internet nemáme. Rozumiete? Žiadne mikrovlnné pripojenie a pod.. Nám tu líšky dávaju dobrú noc a internet je tu podľa telekomunikácií vymoženosťou budúceho tisicročia.

Vážený pán premiér, keď mi boj s nimi trval tri roky, a v septembri 1998 som vás volil, dúfajúc že vaša vláda urobí s telekomunistami poriadok - teraz, keď ste ST darovali nemcom a oni idú zdražovať ako sa im páči - TERAZ mi povedzte čo mám s tým ISDN robit, keď niekedy hodina stála 2,50 a teraz bude stáť 30 Sk???

To som zvedavý, odkiaľ mám zobrať váš dvojnásobný plat, milý pán premiér!

Len čisto teoreticky: keby som chcel surfovať celý mesiac vkuse, stálo by ma to 30.000-40.000 Sk A to je dosť nadpriemerná mzda. Skúste si zistiť, koľko by vyšiel mesiac surfovania priemerného nemca s ISDN pripojením!

Samozrejme, že čakám vašu odpoveď. Myslím, že tento list je napísaný dosť pekne na to, aby mohol byt uverejnený v novinách. Takže keď neodpoviete do 30 dni, budem to považovať za váš suhlas, že to mám poslať do novín. Oni už budú vedieť, čo s tým.          

KANCELÁRIA PREDSEDU VLÁDY SR

---------------------------
 poverená riadením 
 Kancelárie predsedu vlády SR

Vážený pán,

 

dovoľte mi z poverenia predsedu vlády SR odpovedať na Váš dotaz v online diskusii dňa 21. 1. 2002, do ktorej ste sa zapojili.

 

Ako vzdelaný mladý človek si určite i napriek svojej nespokojnosti s rýchlosťou pokroku uvedomujete, že nie je možné za tak krátke obdobie vyriešiť všetky nahromadené problémy, pokrivené hospodárske podmienky a zázračným prútikom vymeniť všetky firmy zápasiace s týmto neblahým dedičstvom za zdravé, moderné a profitujúce spoločnosti. Tak, ako sa bude postupne ešte veľa rokov budovať moderné myslenie ľudí, tak sa budú postupne odstraňovať problémy a štandardizovať pravidlá v hospodárstve a iných oblastiach.

 

Predseda vlády SR si veľmi si cení a podporuje každého občana, ktorý sa nenechá odradiť a bude sa dožadovať svojich práv, pretože len takto, s podporou občanov, môže vláda SR zavádzať zdravé mechanizmy trhu a ekonomiky.

 

Aj prístup k internetu bol problémom, ktorým sa vláda musela zaoberať. Rovnako ako  pokrivený stav v oblasti cien, a nielen telekomunikačných, ktorý sme zdedili. Úlohou vlády do budúcnosti však nie je,  a ani nemôže byť zvyšovanie alebo znižovanie konkrétnych cien, ale vytvorenie takého prostredia, kde bude možné jasne skontrolovať, či ceny služieb sú primerané vzhľadom na vynaložené náklady.

 

Takéto prostredie tu nebolo ani v telekomunikačnej oblasti, kde bol jeden dominantný operátor, ktorý bol navyše zaťažený rôznymi problémami z minulosti. Vo vyspelých krajinách dosiahli slobodné a kvalitné prostredie tým, že bolo zrušené monopolné postavenie telekomunikačných spoločností, bol umožnený vstup konkurenčných firiem a zároveň vybudovaný nezávislý regulačný orgán, ktorý dohliadal na reguláciu cien.

 

Rovnakú cestu zvolila aj vláda SR, keď prijala zákon, ktorý ukončuje monopol, na základe ktorého vznikol nezávislý Telekomunikačný úrad. Pri jeho vzniku vláda SR spolupracovala s viacerými krajinami, kde takýto regulátor funguje. Úrad už má  za sebou prvé výsledky. V súčasnosti pripravuje kroky, ktoré mu umožnia jednoznačne skontrolovať, či ceny za pripojenie na internet sú primerané.


Vaše slová o darovaní Slovenských telekomunikácií nie je možné akceptovať. Bola to jedna z najväčších investícií, ktorá prišla na Slovensko. Vláda SR zvažovala veľmi pozorne a dôkladne prínos z privatizácie Slovenských telekomunikácií, a práve vďaka tejto zahraničnej investícii boli pridelené finančné prostriedky SANETu. Zároveň sa zahraničný investor zaviazal investovať ďalšie  finančné prostriedky  na modernizáciu infraštruktúry. Po ukončení monopolu a zavedení nového regulačného rámca na telekomunikačné služby, ako iste viete, budú túto infraštruktúru môcť využívať aj iní operátori. Zistiť, či ceny, ktoré za svoje služby Slovenské telekomunikácie požadujú sú primerané, je opäť úlohou nezávislého orgánu. Treba však hľadať aj ďalšie možnosti, ako vybudovať prístup k internetu pre všetkých.

 

Vo vyspelých krajinách sa táto možnosť ponúka napríklad v knižniciach, školách, či dokonca úradoch. Touto cestou sa snažíme kráčať aj my. Podporujeme v rámci všetkých možností projekty, ako sú Infovek, SANET, Elektronizácia knižníc, GOVNET a podobne. Samozrejme hľadáme aj ďalšie možnosti. Vďaka týmto projektom sa budú môcť občania dostať ku všetkým informáciám, ktoré potrebujú. V zahraničí však trvalo roky, kým sa tieto projekty zrealizovali. Preto aj u nás treba počítať s určitou dobou realizácie. Projekt SANET už dostal finančné prostriedky, vďaka ktorým bude nedostatočné pripojenie Vašej univerzity o krátky čas už len minulosťou. Aj ostatné projekty by mali mať stále väčšiu podporu. A liberalizované prostredie Vám dúfam už onedlho poskytne možnosť výberu pripojenia domov od viacerých spoločností za zaujímavé ceny.

 

Vážim si toho, že sú na Slovensku mladí ľudia ako Vy, ktorí sa nenechajú odradiť od problémov. Je to znak toho, že na Slovensku sú ľudia, ktorí sa cítia byť slobodní, otvorení a s problémami chcú bojovať, nie sa im podriadiť.

 

S pozdravom
 

 

  ---------------------------
poverená riadením kancelárie PVL

Neprehliadnite: