Správa nezávislej analytickej firmy: IBM je “lídrom” v oblasti riadených bezpečnostných služieb

Tlačový servis  /  29. 12. 2007, 17:55

Divízia MSS (Riadené bezpečnostné služby) spoločnosti IBM (NYSE: IBM) bola označená za „lídra“ podľa najnovšej správy analytickej firmy Forrester Research, Inc., nazvanej „Forrester Wave™: Riadené bezpečnostné služby v štvrtom štvrťroku 2007“. Správa vyhodnocuje desať rozličných dodávateľov riadených bezpečnostných služieb na základe 56-tich kritérií zahŕňajúcich ponuky produktov a služieb, pôsobenie na trhu a stratégiu.

Podľa tejto správy „je spoločnosť IBM lídrom v oblasti riadených bezpečnostných služieb so svojimi vynikajúcimi ponukami a stabilnou stratégiou“. Správa ďalej pokračuje „so svojím veľkým rozsahom schopností ako aj zaužívanou bezpečnostnou expertízou a technológiami – mnohí získali z nedávnej akvizície firmy ISS spoločnosťou IBM – si IBM vytvorila a udržuje veľmi silnú pozíciu na trhu MSS“.

 

Forrester uvádza v správe The Forrester Wave™ Vendor Summary, Q4 2007 for IBM, že spoločnosť IBM „ponúka ako jediná z poskytovateľov MSS záruku vrátenia peňazí – na základe desaťročných skúseností v oblasti bezpečnosti – a vyzdvihuje stratégiu uvedením ‘Next-Generation Virtual SOC’. Spoločnosť tiež disponuje výraznými schopnosťami v oblasti threat intelligence – poskytované v rámci služby IBM X-Force Threat Analysis Service (XFTAS) – ďalej schopnosťami implementácie a tiež veľmi silnou portálovou stratégiou.“ Správa ďalej uvádza, že spoločnosť IBM je „obzvlášť vhodná pre kupujúcich, ktorí vyžadujú silnú podporu v oblasti threat intelligence... ako aj rýchlu a priamu implementáciu“.

 

V osobitnej správe, The Forrester Wave: Security Consulting, Q3 2007, je divízia IBM PSS (Professional Security Services) považovaná za „silného hráča so stabilnou zákazníckou základňou“. Podľa správy „má spoločnosť IBM jednu z najväčších bezpečnostných konzultačných prevádzkových základní na trhu s robustným partnerským ekosystémom a stabilnou zákazníckou základňou vo všetkých globálnych regiónoch…. Spoločnosti vyhľadávajúce hĺbkovú technickú expertízu, s cieľom pomáhať pri realizácii bezpečnostných projektov vrátane rozsiahlych integračných aktivít, by mali zvážiť oslovenie práve spoločnosti IBM.“

 

Podľa Forrestera, „reputácia, ktorú si udržiava ISS v tomto odvetví, ako bezpečnostný expert a advokát sa prenáša aj na IBM.“ Správa od Forrestera ohľadom MSS ďalej zvýrazňuje, že „riadené bezpečnostné služby budú užšie prepojené s viacerými obchodnými cieľmi ako sú napríklad transformácia infraštruktúry a IT risk manažment“.

 

Ako sa trh aj naďalej vyvíja smerom k tomuto modelu, spoločnosť IBM je presvedčená, že zostane aj naďalej silným lídrom v oblasti MSS vďaka pevnému prepojeniu bezpečnostných služieb so svojím komplexným portfóliom produktov a služieb s cieľom pomáhať spoločnostiam zjednodušovať IT procesy a znižovať riziko,“ povedala Carolyn Schreiber, riaditeľka pre business line management, IBM ISS. „Globálne zdroje IBM, jedinečná preemptívna bezpečnostná technológia a hĺbková expertíza z nás robí ideálneho obchodného partnera pre tých zákazníkov, ktorí potrebujú redukovať riziko, znižovať náklady na bezpečnostný manažment, vylepšujú výkonnosť a dĺžku bezporuchovosti systémov a vyžadujú stále väčšiu pripravenosť na zosúladenie s federálnymi, štátnymi a odvetvovými bezpečnostnými predpismi.“

 

Spoločnosti pokračujú v nasadzovaní technológií, ktoré im umožňujú pohotovejšie, rýchlejšie a plynulejšie pracovať – pričom útočníci používajú stále utajenejšie / ľstivejšie spôsoby útokov – čo vyvoláva nutnosť exponenciálneho nárastu bezpečnostných aktivít,“ povedal Rick Miller, riaditeľ prevádzky MSS, IBM ISS. „A okrem toho, naprieč vertikálnymi segmentmi trhu sa aplikujú stále prísnejšie požiadavky na zosúladenie s pravidlami, a preto už neexistuje prakticky žiadna na internet pripojená firma, ktorá by si reálne mohla dovoliť nedostatočne ošetriť otázky bezpečnosti. IBM MSS sú vysoko škálovateľné služby navrhované s cieľom redukovať bezpečnostné „complexities“ a vylepšiť zosúladenie procesov v oblasti bezpečnosti pre organizácie všetkých typov a veľkostí.“

 

Prostredníctvom skupiny MSS ponúka IBM ISS komplexný rozsah služieb pre rozličné bezpečnostné technológie IBM a tretích strán, vrátane firewallov, detekcie prienikov a preventívnych systémov, zjednoteného manažmentu hrozieb (UTM),  security event and log manažmentu, správy zraniteľností, bezpečnosti e-mailu, dát a webu. Managed Security Services dopĺňajú produktový rad IBM ISS. Predstavujú viacvrstvové bezpečnostné riešenie navrhnuté na poskytovanie preemptívnej ochrany proti útokom zo sieťových alebo hostiteľských systémov bez toho, aby ovplyvnili chod spoločnosti. Keďže sa bezpečnosť čoraz viac stáva kľúčovou potrebou pre organizácie všetkých veľkostí bez ohľadu na odvetvie, sa spoločnosť IBM zaviazala pokračovať v inováciách a rozširovaní bezpečnostného portfólia s cieľom pomáhať zákazníkom udržať si dostatočný predstih pred najnovšími hrozbami.

 

Viac informácií ohľadom bezpečnostných služieb IBM nájdete na: http://www.ibm.com/services/security

Neprehliadnite: