Junior Internet 2008

Platená reklama  /  27. 12. 2007, 11:28

Organizácia Amavet prináša už po tretí krát na Slovensko medzinárodný projekt Junior Internet. V týchto dňoch sa otvára možnosť prihlásiť sa do jeho internetových súťaží JuniorWeb, JuniorDesign, JuniorErb a JuniorText. Nenechaj si ujsť svoju šancu!

Junior Internet je určený žiakom základných a študentom stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o internet, vytvárajú svoje vlastné webové stránky, internetové projekty alebo sa venujú webdizajnu a grafike.

Projekt Junior Internet má dve časti. Prvou sú už spomínané súťaže, do ktorých sa môžete prihlásiť prostredníctvom webstránky www.juniorinternet.sk do 15. februára 2008. Nasledujúci mesiac bude odborná porota hodnotiť prihlásené projekty v prvom kole. Vybrané projekty postúpia do druhého kola, ktoré sa uskutoční na konferencii Junior Internet 2008 v Bratislave 14. a 15. marca 2008.

Okrem vyhodnotenia súťaží a príležitosti stretnúť ostatných súťažiacich konferencia ponúkne účastníkom zaujímavé prednášky, diskusie a možnosť prezentovať svoje projekty pred novinármi.

Pre ročník 2008 boli vyhlásené tieto súťaže:

JuniorWeb - súťaž webových stránok či rozsiahlejších internetových projektov, napríklad internetových časopisov, portálov, rôznych webových služieb, osobných stránok, webových stránok na určitú tému a podobne.

JuniorDesign - súťaž designov a grafických návrhov.

JuniorErb - súťaž webových stránok pre mestá, obce, regióny, turistické miesta či verejnú správu.

JuniorText - súťaž textov na zadané témy týkajúce sa Internetu, hodnotí sa slohový štýl i myšlienkový obsah.

Ďalšie informácie nájdete na www.juniorinternet.sk

Neprehliadnite: