Alert, nová filozofia informačného systému v zdravotníctve

Tlačový servis  /  14. 12. 2007, 22:51

Alert reprezentuje informačný systém 21. storočia a je jedným z najmodernejších integrovaných riešení v Európe pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Premiérová prezentácia slovenskej lokalizovanej verzie sa uskutočnila 5.decembra v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

Podujatie sa uskutočnilo  pod záštitou spoločností DATALOCK a Oracle Slovensko. Na prezentácií sa zúčastnili predstavitelia nemocníc a zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, zástupcovia samosprávnych krajov a predstavitelia komerčných subjektov.

 

Podľa Ing. Eduarda Bartka, produktového manažéra zo spoločnosti DATALOCK, Alert svojou pokrokovou filozofiou otvára dvere novým možnostiam, ktoré tento moderný nástroj napomáhajúci v riadení práce zdravotníckych profesionálov poskytuje. V prvom rade je určený pre potreby nemocníc (pre oddelenia lekárskej pohotovosti, operačných sál, lôžkových oddelení a odborných ambulancií), pre potreby centier primárnej starostlivosti (polikliník a súkromných ambulancií) a pre potreby verejnosti. Rozdiel oproti súčasným systémom v zdravotníctve je podstatný nielen v jeho intuitívnom užívateľskom prostredí a vo využití moderných prvkov ovládania dotykom, ale ide o úplne novú koncepciu, ktorej základ spočíva v generovaní navzájom prepojených úloh v rámci zaužívaných interných procesov daného zariadenia a v riešení upozornení na priebeh vykonávania úloh.

Alert je vysoko interaktívne riešenie, ktoré proaktívne pomáha zdravotníckym profesionálom v ich práci. Lekár okrem toho, že riadi vyšetrenie, je prepojený s laborantmi, zdravotnými sestrami, sanitármi a ostatným zdravotným personálom. Systém teda pokrýva všetky s vyšetrením súvisiace procesy a celá komunikácia sa stáva bezpapierová, okamžitá a pohotová. Zvyšuje sa tak bezpečnosť pacientov a optimalizujú sa činnosti celého zdravotníckeho zariadenia.

Treba si uvedomiť, že ide o bezpečnosť pacienta a správnosť postupov. A tento systém jednoznačne uvedené dve veci ponúka. Systém umožňuje úplne jasný prehľad, kde pacient leží, kto ho má na starosti apod. Zvyšuje bezpečnosť pacienta a pritvrdzuje podmienky práce, s tým, že je zároveň prijateľný pre personál. Bráni problémom, úmrtiam, ktoré môžu nastať vzhľadom na prestoje, čakanie na prevoz pacienta. Veci sa riešia okamžite,“ poznamenal MUDr. Sedláček Pavol MPH, predseda trenčianskeho samosprávneho kraja.

Alert nezdržuje obsluhu zložitým ovládaním. Sleduje a vyhodnocuje procesy, aktívne spolupracuje so všetkými zdravotníkmi a dokáže priniesť novú kvalitu do zdravotníckeho zariadenia. Je založený na integrovanej zdravotníckej karte, kde sú evidované všetky informácie o každom pacientovi. Ovládanie systému prebieha dotykom s bezpečnou a rýchlou identifikáciou odtlačkom prsta. Poskytuje okamžitý prístup k údajom pacienta, bez potreby zložitého vyhľadávania v archíve.

Účastníci podujatia označili Alert za revolúciu v informatizácii zdravotníctva v slovenských podmienkach. Ako uviedla spoločnosť DATALOCK, ktorá je lokálnym partnerom dodávajúcim a implementujúcim systém Alert na Slovensku, cieľom projektu je budovanie regionálnych centier zdravotnej starostlivosti, s jednotnou informačnou bázou zdravotníckych informácií obyvateľov celého regiónu. Zdravotnícke subjekty, ktoré budú súčasťou tohto systému budú mať možnosť prispievať a čerpať informácie o pacientoch potrebné k poskytnutiu kvalitnej zdravotnej starostlivosti, s využitím jeho pokrokových funkčností. Zabezpečí sa takto minimalizácia duplicitných vyšetrení, zvýši sa ochrana a bezpečnosť pacienta.

Regionálne prepojenie má zato, že sú dostupné všetky údaje o pacientoch v reálnom čase v rámci celého regiónu a šetrí náklady vzhľadom na duplicitu vyšetrení. Štandardizuje procesy a vytvára lepšiu organizáciu práce,“ dodal MUDr. Sedláček Pavol MPH.

Riešenie je v prvom rade nástroj pre zvýšenie úrovne starostlivosti o pacientov. Alert je používateľsky jednoduchý systém s obrovskou funkcionalitou. S minimálnou prácnosťou zabezpečuje maximálnu mieru zberu a vyhodnocovania informácií. Je nástrojom riadenia procesov a práce zdravotníckych profesionálov,“ uviedol Ing. Peter Lang, predseda predstavenstva spoločnosti DATALOCK.

Alert predstavuje pokrokové integrované zdravotnícke riešenie, ktoré si za niekoľko rokov na trhu získalo významné postavenie. Doteraz si ho v rámci Európy zvolilo viac ako 130 nemocníc a 436 centier primárnej starostlivosti. V súčasnosti vyvíja celosvetové aktivity v krajinách Ázie a Spojených štátoch amerických.

Podstatnou súčasťou podujatia pre účastníkov bola prezentácia o možnostiach financovania IT projektov v zdravotníctve prostredníctvom štrukturálnych fondov. Tejto časti sa venoval p. Radoslav Drobný zo spoločnosti Octigon, a.s.. Informoval zúčastnených o Operačnom programe pre zdravotníctvo, ktoré riadi čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov z Európskej únie pre najbližšie roky. Vysvetlil celkový proces podávania žiadostí, možné účely financovania v rámci zdravotníckych organizácií, regionálne finančné alokácie operačného programu zdravotníctva, oprávneností žiadateľov, ako aj následné vzdelávanie pre zdravotníctvo. Prezentáciu ukončil prízvukovaním: „Je dôležité, aby ste sa začali venovať štrukturálnym fondom intenzívne a už teraz.“

Mohlo by sa zdať, že Alert o jednu či dve generácie predbieha systémy nasadzované v slovenských nemocniciach. Opak je pravdou, informačné systémy v našich nemocniciach predstavujú pozostatky informatického praveku. Ak sa chceme priblížiť zdravotníctvu vyspelých ekonomík, musíme sa orientovať na systémy ako je Alert,“ poznamenal počas konferencie Tibor Baďura zo spoločnosti Crystal Consulting, s.r.o.

Neprehliadnite: