Najrýchlejšie rastúce hi-tech firmy v regióne EMEA za rok 2007

Tlačový servis  /  06. 12. 2007, 21:49

Spoločnosť Deloitte zverejnila zoznam výsledkov prieskumu Deloitte Technology Fast 500 EMEA. Tento ročník zaznamenal najvyššiu priemernú mieru rastu 1 443 % od začiatku hodnotenia v roku 2001. V tomto rebríčku sa umiestnili aj štyri slovenské spoločnosti.

Do rebríčka boli zaradené verejne obchodované a súkromné technologické spoločnosti z 21 krajín regiónu EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) s tržbami minimálne 50 000 EUR za prvý rok, čo je najobjektívnejšie hodnotiaci štandard so zameraním na oblasť technológií. Prieskum Technology Fast 500 realizuje globálna skupina Deloitte pre sektor technológií, médií a telekomunikácií (TMT). Do rebríčka Technology Fast 500 EMEA postupujú spoločnosti zo stredoeurópskeho podrebríčka Central European Technology Fast 50, ktorého výsledky boli vyhlásené 17. októbra 2007.


Štyri najúspešnejšie slovenské spoločnosti a ich poradie v rámci prieskumu Deloitte Technology Fast 500 EMEA:

93.

ESET, spol. s r.o.

Slovenská republika

1 721 %

Softvér

130.

IPESOFT spol. s r.o.

Slovenská republika

1 293 %

Softvér

191.

Millennium 000 s.r.o.

Slovenská republika

918 %

Internet

392.

MicroStep-HDO s r. o.

Slovenská republika

385 %

Softvér


Najrýchlejšia zo slovenských hi-tech spoločností je Eset, spol. s r.o. s rastom 1 721 % (93. miesto v rebríčku, rast vypočítaný v eurách). Eset vyvíja veľmi úspešný antivírusový softvér NOD 32, ktorý dnes patrí podľa spoločnosti Eset medzi najefektívnejšie a najúčinnejšie riešenia na ochranu dát na svete.


Druhá najrýchlejšie rastúca slovenská spoločnosť je IPESOFT spol. s r. o. s rastom 1 293 % (130. miesto). IPESOFT je poskytovateľom komplexných IT riešení pre energetiku a priemyselné podniky.


Na treťom mieste spomedzi slovenských firiem sa s rastom 918 % umiestnila Millennium 000 s.r.o. (191. miesto). V súčasnosti patrí medzi popredných slovenských poskytovateľov komplexných e-business riešení.


Štvrtou slovenskou spoločnosťou v rebríčku je MicroStep-HDO s r. o. s rastom 385 % (392. miesto). MicroStep-HDO vyvíja a implementuje informačné systémy pre priemyselné a energetické technológie a priemyselnú automatizáciu.
Kľúčové trendy vyplývajúce z tohtoročného prieskumu Technology Fast 500:


  • V rebríčku naďalej dominuje odvetvie softvéru, z celkového počtu 500 spoločností ho zastupuje 200 firiem.


  • Objavujú sa aj štáty s rýchlym technologickým rastom, ako to dokazuje napríklad mimoriadny výkon Izraela. Technologické firmy v Nórsku, Izraeli, Švédsku, Írsku, Fínsku a Holandsku tvoria v rebríčku samostatnú kategóriu, a to z dôvodu rýchleho technologického rastu v pomere k veľkosti svojej populácie. Počet rýchlo rastúcich technologických firiem v týchto krajinách je 2-5 krát vyšší ako kdekoľvek inde v regióne.


  • Kým výsledky Deloitte Technology Fast 500 EMEA hovoria o nepretržitom zvyšovaní priemerného medziročného rastu, absolútnym kontrastom k tomu sú výsledky rovnakého prieskumu v krajinách Severnej Ameriky, kde priemerná miera rastu od roku 2001 naopak klesá. Podľa prieskumu Fast 500 pre región Severnej Ameriky priemerná 5-ročná miera rastu tržieb klesá zo svojho vrcholu 6 772 % v roku 2002 na 1 823 % v roku 2007.


Päť najúspešnejších spoločností za rok 2007 podľa prieskumu Deloitte Technology Fast 500 EMEA


1.

Voltaire Ltd

Izrael

50 612 %

Serverové, sieťové a softvérové riešenia

2.

Celltick Technologies Ltd

Izrael

29 627 %

Riešenia pre mobilný trh

3.

Runcom Technologies Ltd

Izrael

27 950 %

Špeciálne riešenia pre mobilné siete

4.

TomTom International N.V.

Holandsko

17 193 %

Riešenia satelitnej navigácie

5.

Bybox Holdings Ltd

Veľká Británia

15 272 %

Inteligentné riešenia dodávok


Prieskum názorov vrcholových manažérov 500 najrýchlejšie rastúcich technologických firiem v regióne EMEA


Spoločnosť Deloitte uverejnila taktiež výsledky prieskumu názorov vrcholových manažérov 500 najrýchlejšie rastúcich technologických firiem v regióne EMEA za rok 2007. Z tohto prieskumu bola vytvorená ucelená analýza podnikateľských trendov a štatistických informácií o víťazných spoločnostiach, ako aj zhrnutie kľúčových názorov a očakávaní vrcholových manažérov spoločností tohto sektora. Ku kľúčovým trendom možno zaradiť:


  • Napriek rozsiahlej ekonomickej turbulencii je 79,5 % z celkového počtu vrcholových manažérov presvedčených, že ich spoločnosti si zachovajú rovnakú mieru rastu aj v najbližších dvoch rokoch. Toto je druhá najvyššia úroveň za posledných sedem rokov.


  • Zručných technológov je čoraz menej. Nájsť, zamestnať a udržať si kvalifikovaný personál je najväčším prevádzkovým problémom pre takmer polovicu vrcholových manažérov, čo je oproti minulým rokom výrazné zvýšenie.


  • Tzv. offshoring (presúvanie pracovných miest do zahraničia) kľúčových funkcií sa nezadržateľne zvyšuje. Kým v súčasnosti 13,4 % firiem zamestnáva viac ako 15 % svojej pracovnej sily v zahraničí, podľa vrcholových manažérov toto číslo v nasledujúcich piatich rokoch narastie na 46,6 %.


Nezdá sa, že by súčasné finančné turbulencie ani ekonomická neistota nútili čelných bežcov technologického pelotónu regiónu EMEA spomaliť tempo alebo stratiť svoj cieľ,“ uviedol Igal Brightman, globálny vedúci partner skupiny Deloitte pre technológie, médiá a telekomunikácie (TMT). „Tieto firmy nielenže úspešne zvládajú exponenciálny rast, ale najmä nachádzajú správnych ľudí na správnych miestach na riadenie tohto rastu,“ dodal Igal Brightman.


Hodnotenie v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky zverejňujeme už siedmy rok a čím viac údajov máme, tým viac trendov sa objavuje,“ uviedol Eric Morgain, partner firmy Deloitte zodpovedný za prieskum Technology Fast 500 EMEA. „Z celkového počtu vedie tento rok opäť Veľká Británia, Francúzsko ju tesne nasleduje. Registrujeme však skupinu krajín s rýchlym technologickým rastom, v ktorej sú Izrael, Škandinávske krajiny, Írsko a Holandsko – sú to krajiny, v ktorých úspešné technologické firmy majú mnohonásobne väčšie šance uspieť,“ dodal Eric Morgain.

Neprehliadnite: