DISIG: Elektronický podpis využívame 3,5-krát častejšie ako minulý rok

Tlačový servis  /  21. 11. 2007, 21:49

Podiel elektronickej komunikácie so štátnou a verejnou správou na Slovensku dynamicky rastie. V tomto roku už napríklad občania v súvislosti s daňovými povinnosťami zaslali triapolkrát viac dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom ako za celý predchádzajúci rok. Práve zaručený elektronický podpis umožňuje komunikáciu s úradmi na rovnakej úrovni ako pri vlastnoručnom podpise.

Slováci čoraz častejšie využívajú možnosť elektronických úkonov aj s orgánmi štátnej a verejnej správy. V porovnaní so stavom ku koncu roka 2006 už za prvých 10 mesiacov tohto roka zaslali ľudia na Daňový úrad SR viac ako 3,5-násobný počet dokumentov, podpísaných zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Celkový počet takto zabezpečených dokumentov tak dosiahol 16 834 oproti 3709-im z konca minulého roka.

„Elektronická komunikácia s verejnou správou vie výrazne šetriť čas, ale viditeľne aj peniaze – za administratívne potreby, prácu, strávený čas. Postupné pribúdanie verejných on-line služieb, kde sa dá elektronický, respektíve zaručený elektronický podpis využívať, je nielen jedným z predpokladov ako rozšíriť jeho penetráciu, ale častejším používaním vzniká aj ďalší priestor ako tento podpis postupne ďalej zlacňovať,“ hovorí Peter Miškovič, riaditeľ spoločnosti Disig.

V súčasnosti existujú na Slovensku tri inštitúcie, kde je možné plnohodnotne využiť zaručený elektronický podpis a zefektívniť si tak administratívu. Patria k nim Daňové riaditeľstvo, Colné riaditeľstvo a nedávno pribudol aj Obchodný register, ktorý už umožňuje nahradiť niektoré z úkonov elektronickými. Okrem toho elektronicky sčasti funguje aj verejné obstarávanie, od nového roku však bude musieť v elektronickej forme prebehnúť až tretina jeho nákupov. Práve zaručený elektronický podpis je prvkom, ktorý ako alternatíva toho vlastnoručného umožňuje výhodnejšiu elektronickú komunikáciu s úradmi.

Neprehliadnite: