Festival vedy a techniky 2007

Tlačový servis  /  14. 11. 2007, 12:20

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY národnú súťaž a konferenciu vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov - Festival vedy a techniky 2007, ktorý sa uskutoční v Bratislave 15.11.-17.11.2007, v priestoroch Univerzity Komenského.

Realizáciou podujatia chceme vyzdvihnúť vzdelanie mladých  ľudí v oblasti vedy ako cestu k vedomostiam, diskutovať o vedeckých problematikách, hľadať spojitosť medzi mladými ľuďmi a vedou, budovať občiansku spoločnosť a medzinárodnú spoluprácu. Na Festival vedy a techniky prijali pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii z Belgicka, Španielska, Nemecka, Českej republiky, Maďarska a Poľska, čím sa vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstva medzi mladými ľuďmi. Podujatie dáva mladým vedcom možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce verejnosti, diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín.

Pán Janez Potočnik, Európsky komisár pre výskum a pán Jozef Habánik, štátny tajomník pre vedu, techniku, deti a mládež MŠ SR, prevzali záštitu nad touto oslavou vedy a prispeli tak k zvyšovaniu záujmu mladých ľudí o vedu a techniku.


Čo ponúkame víťazom: A/ účasť na národných výstavách v európskych krajinách,

B/ účasť na prestížnej súťaži mladých vedcov ESE (Expo Science

Europe) v Budapešti,

C/ účasť na svetovej súťaži INTEL ISEF (International Science and

Engineering Fair) v Atlante.

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich predstavy zo všetkých síl, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí. Poznanie je jedinou zárukou dlhodobého rozvoja krajiny a jej prosperity.

Slávnostné otvorenie Festivalu vedy a techniky je plánované vo štvrtok 15. novembra 2007 o 13.00 hod. Výstava výskumných projektov mladých bádateľov bude pokračovať v piatok 16. novembra 2007 od 10.00 do 18.00 hod. a ukončenie podujatia s vyhodnotením je plánované v sobotu 17. novembra 2007 o 10.30 hod.

Sme presvedčení, že Vaša účasť na otváracom ceremoniáli prispeje k zvýrazneniu dôležitosti celého podujatia a bude určitou formou poďakovania mladým ľuďom za ich angažovanie sa v oblasti vedy a techniky.

Viac informácii o FESTIVALE VEDY A TECHNIKY nájdete na tyzdenvedy.sk.

Neprehliadnite: