Upravujeme video VI. – Orezávanie obrazu 3(b)

Július Pastierik  /  23. 11. 2007, 00:00

V dnešnom pokračovaní seriálu o úprave videí si ukážeme, ako po nastavení základných parametrov programu Xmpeg orežeme film, zmeníme jeho výstupnú veľkosť a pod. a nakoniec ho celkove spracujeme.

Po nastavení základných parametrov sa začneme venovať príprave vlastného spracovania videa. Pomocou prehrávača prejdeme na snímok, na ktorom je najlepšie vidieť čierne okraje. Priamo v okne „Player“ máme k dispozícii dve tlačidlá – „Video tools“ a „Audio tools“, ktorými otvoríme pracovné okná, v ktorých môžeme nastaviť ostatné parametre spracovania video a audio stopy.

Nastavenie orezania videa

V prípade video stopy nás zaujme možnosť zmeny veľkosti, pričom si môžeme vybrať Bilinear alebo HQ Bicubic filter. V prípade použitia filtra HQ Bicubic môžeme nastaviť aj parametre tohto filtra. Ďalej nastavujeme, či chceme, aby sa dodržal výstupný pomer strán a ak áno, tak aký. Program nám ponúka celú škálu preddefinovaných pomerov pre rôzne výstupné formáty (v prípade DVD sú to pomery 4:3, 16:9 a 2.21:1).

Parametre filtra HQ Bicubic

Pravdaže, v prípade zmeny veľkosti a pomeru strán si musíme byť vedomí, že môže dôjsť k deformácii obrazu a tak si musíme vybrať, či pri nasledujúcom orezávaní čiernych okrajov orežeme iba tieto okraje (takže sa obraz bude deformovať), alebo orežeme aj časť filmu z boku s prípadným ponechaným malým čiernym okrajom hore a dole, pričom však k deformácii obrazu nedôjde. Preto, pokiaľ nechceme obraz deformovať, potrebujeme v nasledujúcich nastaveniach aj kalkulačku, aby sme si vypočítali o koľko máme obraz z každej strany orezať, aby výsledok zodpovedal formátu, aký chceme dosiahnuť.

Nastavenie kontrastu a jasu

Pre orezanie okrajov musíme mať v prvom rade zaškrtnutú voľbu „Crop“. Program nám ponúka možnosť automatického vyhľadania a nastavenia okrajov cez tlačidlo „Auto-crop“. Algoritmus však nie je úplne dokonalý a preto musíme väčšinou ešte jemným posunom naznačených okrajov (žltá čiarkovaná čiara) orezanie nastaviť presnejšie. Podobným spôsobom môžeme nastaviť aj „obálku“ filmu („Letterbox“).

Úprava zvukuOkrem uvedených úprav môžeme cez tlačidlo „Luminance“ upraviť kontrast a jas filmu. Pretože máme neustále k dispozícii video prehrávač, nastavené úpravy kontrastu a jasu zmeny si môžeme okamžite prezrieť v celom filme a prípadne nastaviť lepšie parametre.

Podobným spôsobom si môžeme nastaviť aj základné nastavenia úpravy zvukovej časti, pokiaľ ideme spracovávať aj audio stopu. V tomto prípade máme však k dispozícii iba dve základné nastavenia – kompresiu (ktorá pri väčších hodnotách vedie k zhoršenej kvalite zvuku) a normalizáciu. Podobne, ako pri nastavovaní kontrastu a jasu, aj prípade zvuku si môžeme výsledok ihneď skontrolovať pustením filmu v prehrávači.

Číselné nastavenie parametrov

Program si pamätá nastavenia spracovania videa aj pri novom spustení a aj preto môžeme iba privítať voľbu „Reset“, ktorou nastavíme všetky nastavené hodnoty (veľkosť, orezanie…) na základné hodnoty, aké mal program pri svojej inštalácii. Pozor, nezmení sa tým nastavenie zmeny kontrastu a jasu a nastavení parametrov HQ Bicubic foltra, ale tieto dokážeme jednoducho vrátiť na pôvodné – nulové hodnoty.

Vlastné spracovanie

Skoro všetky parametre môžeme nastaviť aj cez menu „Advanced – Informations…“, kde môžeme určiť napríklad orezávané okraje priamym zadaním čísiel, takže sa nemusíme spoliehať iba na našu ruku a presnosť nastavenia pomocou myši.

Orezaný (deformovaný) film po spracovaní

Na záver spustíme cez voľbu „Start Conversion…“ vlastný prevod. Jeho časová náročnosť je pomerne veľká a záleží od nastavených parametrov. Pokiaľ komplexne spracovávame povedzme VOB súbor do DVD formátu, najprv sa originálny súbor enkóduje do formátu M2V a MP2, pričom sa aplikujú aj nastavené zmeny (orezanie, veľkosť, kvalita zvuku…) a následne sa spojí do výstupného MPG súboru. Proces enkódovania videa si môžeme nechať aj zobrazovať v náhľade. Ešte spomeňme, že program umožňuje aj dávkové spracovanie viacerých vstupných súborov do rovnakého výstupného formátu (pravdaže, každý film osobitne), čo však, vzhľadom na časovú náročnosť, zrejme veľmi nevyužijeme.

Na budúce: Vytvorenie video DVD z orezaného filmu so zachovaním titulkov a menu.

Internet:
Xmpeg: xmpeg.net/website/

Neprehliadnite: