Upravujeme video V. – Orezávanie obrazu 3(a)

Július Pastierik  /  15. 11. 2007, 00:00

Potrebujete orezať video DVD, ale nechcete film zbytočne prevádzať medzi rôznymi formátmi? Potom vám možno bude vyhovovať program Xmpeg.

Xmpeg

V doteraz predstavených programoch ani jeden neumožňoval orezávať súbory priamo do výstupného formátu, ktorý sa používa vo video DVD. V prípade, že požadujeme tento výstupný formát, vtedy sa nám bude hodiť program Xmpeg, ktorý okrem výstupného formátu AVI, Mpeg-1, VideoCD, SVCD podporuje aj Mpeg-2 a video DVD. Okrem toho môžeme použiť program aj na extrakciu audio stopy do formátu AC3/MP2, WAV alebo MP3.

Kontextové menu Xmpeg

Pravdaže, vo video DVD sa používa vlastne formát Mpeg-2, ale v programe je tento formát spomínaný osobitne preto, lebo pre každý výstup má preddefinované iné parametre (t. j. iné sú preddefinované pre formát Mpeg-2 a iné pre formát DVD). Tieto si v prípade potreby môžeme ľubovoľne zmeniť, ale väčšinou nám budú postačovať prednastavené hodnoty.

Extrakcia audio stopy

Na svojom vstupe program podporuje formáty M1V, M2V, MPG, MPE, MPEG, MV2, MPV, DAT a, čo je hádam najdôležitejšie, aj formát VOB. V rámci spracovania VOB súborov je dôležité aj to, že na vstupe podporuje aj IFO súbory (táto možnosť mi však v niektorých prípadoch nefungovala), t. j. príslušné VOB súbory nemusíme pred spracovaním spájať do jedného (výstup však už bude v jednom súbore).

Nastavenie spracovania zvuku

Program pri prvom spustení ponúka aj sprievodcu pre prácu s ním. Osobne sa mi však sprievodca nepáči, pretože niektoré nastavenia sa nerobia cez neho pohodlne a preto považujem za vhodnejšie, ak sa jeho používanie úplne zruší. Pracovné rozhranie programu tvorí jednoduchý video prehrávač a základné funkcie sú prístupné cez kontextové menu.

Výstupné adresáre

Ako prvé, čo musíme urobiť, je otvorenie vlastného spracovávaného súboru, čo urobíme pomocou voľby „Open“. Program si pamätá posledne spracovávané súbory, takže v prípade potreby ich nemusíme opätovne vyhľadávať na disku, ale otvoríme si ich cez zoznam „Recent Files“. Po otvorení súboru sa objaví nové okno „Player“, kde nájdeme tlačidlá pre prehranie videa vrátane tlačidiel pre rýchly posun vpred a vzad a tlačidlá pre posun po jednotlivých snímkoch.

Nastavenie spracovania video

Teraz je dôležité nastaviť niekoľko výstupných parametrov v kontextovej voľbe „Options“. Tu skontrolujeme najmä záložku „Audio“, hlavne či máme vybranú voľbu „Process audio“, pokiaľ chceme spracovávať aj audio stopu a parametre tohto spracovania. Ďalej je potrebné, aby sme si na záložke „Files“ nastavili cestu a názov výstupného súboru.

Podrobnejšie údaje o nastavení video

Nastavenia na záložke „Video“ závisia od toho, akú kvalitu obrazu chceme dosiahnuť v pomere k času spracovania (parameter „iDCT options“). Program nám cez tlačidlo „Manager…“ ponúka rozšírené informácie, kde vidíme graficky zobrazenú kvalitu a rýchlosť spracovania. Pretože aj pri najväčšej rýchlosti je skutočný čas spracovania väčší, ako celkový čas filmu, záleží iba od nás, čomu dáme prednosť. Výsledné nastavenia si môžeme cez voľbu „Save“ uložiť do vlastného profilu (stačí prepísať ponúkaný názov novým), takže ich budeme mať v budúcnosti kedykoľvek k dispozícii.

Uloženie profilu

Teraz si nastavíme výstupný formát a jeho základné parametre. Najprv si vyberieme „Plug-In“ – k dispozícii máme „AVI Writer“ a „bbMPEG Encoder“. Pretože chceme prevádzať do formátu Mpeg-2 (DVD), vyberieme si v našom prípade „bbMPEG Encoder“. Po jeho výbere nastavíme cez voľbu „Set Plug-In options…“ jeho parametre.

Na záložke „Video Stream Settings“ v možnostiach „Video Type“ vyberieme výstupný formát. Následne, podľa jeho typu nastavíme ostatné parametre – napr. v prípade DVD zaškrtneme voľbu „PAL defaults“ resp. vyberieme „Frame Rate“ 29.97 fps (norma NTSC), nesmieme zabudnúť zvoliť pomer strán („Aspect Ratio“) a pod. Pozor, ak by ste chceli pomocou tohto programu previesť film napr. z normy PAL na NTFS, dôjde k desynchronizácii audio a video stopy a preto je potrebné nastaviť také parametre, aké má pôvodný film.

Parametre výstupného DVD video formátu

Dôležité sú aj nastavenia na záložke „General Settings“. Upozorňujeme, že najprv je potrebné nastaviť parametre na záložke „Video Stream Settings“, pretože ich zmenou sa automaticky nastavia štandardné „General“ hodnoty. Na tejto záložke určujeme, či ideme vstupné video spracovávať kompletne (enkodóvanie a následne multiplexovanie), alebo iba čiastočne.

Pretože program enkóduje audio do formátu MP2, nemusí kompletné spracovanie každému vyhovovať, resp. môžeme mať niektoré súbory už predpripravené z iných programov. Podľa toho zrušíme alebo necháme zaškrtnuté príslušné voľby. Už teraz môžeme spomenúť, že tieto možnosti budeme využívať aj v nasledujúcich návodoch tohto seriálu, keď použijeme tento program iba pre orezanie video časti (ponecháme zaškrtnutú iba jedinú voľbu “Encode video“, čím vytvoríme iba video časť DVD vo formáte M2V).

Nastavenie enkódovania a multiplexovania

Pokiaľ multiplexujeme výstupný súbor zo súborov, ktoré sme si pripravili v iných programoch, cesty k nim musíme zadať na záložke „Input and Output files“. V ostatných prípadoch si túto záložku všímať nemusíme. Nastavenia nakoniec potvrdíme tlačidlom „OK“.

Na budúce: Orezanie a vlastný prevod videa v programe Xmpeg.

Internet:
Xmpeg: xmpeg.net/website/

Neprehliadnite: