Upravujeme video III. – Orezávanie obrazu 1

Július Pastierik  /  25. 10. 2007, 00:00

Máte širokouhlý či panoramatický film a chcete ho pozerať na menšej obrazovke? Pozrime sa na to, ako dokážeme pomerne jednoducho odstrániť „čierne“ okraje.

Pokiaľ si chceme pozrieť širokouhlý film na menšej obrazovke (je jedno, či to je displej mobilného telefónu, malý prenosný televízor či menší monitor počítača), film je pomerne úzky a preto dostatočne nevidíme detaily. V takomto prípade môžeme urobiť jednu vec – previesť film do iného obrazového pomeru.

Riešenie vlastného prevodu je jednoduché – stačí cez program SUPER skonvertovať vstupné VOB súbory do VOB (3GP, AVI, MPG…) súborov s iným rozlíšením, t. j. pomerom strán. Toto riešenie je však až posledný krok, pretože ešte predtým musíme vyriešiť niekoľko otázok, ktoré sú so zmenou pomeru strán spojené.

Prevod do mpeg 1

Ako prvý problém je to, že pri obyčajnej konverzii dôjde v prípade zmeny pomeru strán k deformácii obrazu. Na malom displeji povedzme mobilného telefónu nám to nemusí vadiť, ale na prenosnom televízore už áno – pozerať sa na „pretiahnuté“ tváre môže pokaziť celý dojem z filmu.

Okrem tohto sa pri širokouhlých filmoch stretávame aj s ďalším problémom. Pokiaľ máte vo svojej zbierke najmä staršie filmy, ktoré boli snímané v pomere strán povedzme 16:9, na vlastnom video DVD sú v skutočnosti uložené vo formáte 4:3, t. j. pri ich digitalizácii z celuloidového média sa okolo pôvodného filmu pridali čierne okraje (niekedy sa v nich zobrazujú titulky). V takomto prípade (hoci nám pretiahnuté tváre nemusia vadiť) nedosiahneme obyčajnou konverziou požadovaný efekt.

Z uvedených dôvodov nám nepomôže nič iné, ako video časť filmu primerane orezať – či už urobiť výrez v potrebnom formáte (t. j. odrezať časť filmu z ľavého a pravého okraja), alebo odrezať vložené čierne okraje. Na tieto účely máme k dispozícii viacero nástrojov, ktoré to umožňujú. V nasledujúcom texte si preto predstavíme viacero možností, ako dosiahnuť požadovaný efekt.

VirtualDub

Ako prvý si predstavíme, je pomerne známy Open Source program VirtualDub. Tento program je neustále vyvíjaný a verzia 1.7.6 (ktorú v čase písania tejto recenzie mám k dispozícii) bola uvoľnená iba nedávno – 13.10.2007.

VirtualDub

Program na svojom vstupe podporuje súbory vo formáte avi (AVI, DIVX), mpeg-1 (MPG, MPEG, MPV, M1V, DAT), animované GIF súbory atď. Program ukladá editované video do AVI formátu. Pokiaľ potrebujeme teda spracovať film z video DVD, musíme ho predtým ešte prekonvertovať, najlepšie do mpeg-1 formátu bez zmeny veľkosti (napr. pomocou programu SUPER).

Pracovné rozhranie programu je rozdelené do dvoch častí. V ľavej vidíme pôvodný film a v pravej film po aplikácii zmien, ktoré chceme previesť. Aby sme obidva náhľady videli, musíme niekedy presunúť „priečku“ medzi nimi. Podobne, ako v iných programoch tohto typu, aj tu nájdeme zabudovaný video prehrávač. Tak isto je k dispozícii aj posuvný bežec, pomocou ktorého sa môžeme presunúť na ľubovoľný snímok filmu – t. j. taký, na ktorom najlepšie uvidíme, či nastavené úpravy sú v poriadku alebo nie.

Zmena zobrazovania náhľadov

Celá práca s video časťou je riešená pomocou rôznych filtrov. Niektoré z nich sú internou súčasťou programu, ďalšie sa dajú stiahnuť ako externé. Pre základnú prácu, ktorú sme si naznačili – t. j. orezanie čiernych okrajov a prípadnú zmenu veľkosti si však vystačíme aj s internými filtrami.

Výber filtra "null transform"

Po otvorení vstupného súboru cez menu „Video – Filters…“ (klávesová skratka Ctrl+F) pridáme cez tlačidlo „Add…“ ako prvý filter „null transform“. Následne sa nám sprístupní tlačidlo „Cropping…“, pomocou ktorého si sprístupníme nastavenie okrajov filmu, t. j. jeho orezanie. V novo otvorenom pracovnom okne „Filter input cropping“ sa pomocou bežca presunieme na taký snímok, kde jasne vidíme okraje skutočného filmu (prvý snímok býva často úplne čierny) a pomocou štyroch údajov nastavíme postupne ľavý (X1 offset), pravý (X2 offset), horný (Y1 offset) a dolný (Y2 offset) okraj filmu. Údaje môžeme aj priamym zadaním číselnej hodnoty, aj posunom pomocou malých šípiek, ktoré sa nachádzajú pri príslušných údajoch.

Nastavenie okrajov

Pokiaľ nechceme, aby sa nám obraz vo výstupnom súbore zdeformoval, musíme už pri nastavovaní týchto okrajov musíme počítať s výstupným pomerom strán. Z tohto dôvodu musíme niekedy orezať buď väčšie okraje v horizontálnom smere, alebo musíme ponechať malé čierne okraje vo vertikálnom smere. Pre tieto účely potrebujeme poznať veľkosť originálneho snímku a kalkulačku, aby sme si vedeli prepočítať prípadné pomery odrezanej časti.

Ako druhý filter, ktorý použijeme, bude filter pre zmenu veľkosti – „resize“. Ihneď po jeho výbere nastavujeme výstupnú veľkosť snímku, pričom môžeme využiť aj zabudovanú kalkulačku – ak si nastavíme presný pomer strán („Aspect ratio“), bude sa nám pri zadaní jedného rozmeru automaticky prepočítavať druhý rozmer. Následne si môžeme vybrať niektorý z filtrov (odporúčame „Lancoz3“) pre úpravu obrázkov.

Zmena veľkosti

Ďalej je dôležité nastaviť parametre okrajov, najmä ak ponechávame malý čierny okraj. Môžeme nastaviť nielen ich veľkosť či pomer strán, ale aj farbu okraju, pokiaľ sa nám čierna nepáči. Ako ste si v zozname filtrov určite všimli, možnosti tohto programu sú omnoho širšie, než sme spomenuli (napr. prevod na čiernobiely film, otočenie, korekcie jasu, kontrastu atď.). Na tomto mieste sa však nimi nebudeme zaoberať, lebo tieto nastavenia by prekročili rámec tohto návodu a používatelia tohto programu sa ich určite naučia vhodne používať.

Nastavenie audio

Po nastavení video časti môžeme ešte nastaviť spracovanie audio stopy. Pretože sa teraz zaoberáme iba orezávaním videa, ponecháme štandardne nastavenú voľbu priameho kopírovania zvukovej stopy – „Audio – Direct stream copy“ a vo voľbe pre prekladanie „Audio – Interleaving…“ (klávesová skratka Ctrl+I) odporúčame zrušiť zaškrtnutie políčka „Enable audio/video interleavig“ (pokiaľ bolo toto políčko zaškrtnuté, viedlo to pri niektorých prevodoch k akoby zasekávaniu zvukovej stopy). Pravdaže, pokiaľ vieme, že máme posunutú audio stopu voči video stope, môžeme to v tejto časti zmeniť nastavením parametra „Delay audio track by ms“.

Vlastné spracovanie

Vlastný prevod do AVI súboru spustíme tak, že vyberieme voľbu „File – Save as AVI…“ (klávesová skratka F7). Po zadaní názvu výstupného AVI súboru sa automaticky začne vlastný prevod. Pokiaľ chceme, môžeme si nechať zobrazovať priebeh vytváraného videa, pričom si môžeme zvoliť náhľad zdrojového a (alebo) cieľového súboru.

Výsledok vo WMP

Vytvorené video je vo formáte „Vindows media player“ a niektoré iné prehrávače ho nedokážu prehrať. Pokiaľ chceme tento súbor následne prevádzať pomocou programu SUPER napr. do formátu 3GP, musíme zaškrtnúť voľbu „Direct Show Decode“, inak nám tento program zahlási chybu pri spracovaní.

Spracovanie WMP AVI

Na budúce: Orezávanie obrazu priamo z VOB súborov. Ďalší diel bude zverejnený až o dva týždne, pretože 1.11. prinesieme recenziu programu o našich blízkych.

Internet: http://www.virtualdub.org/index

Neprehliadnite: