Sedem rádioamatérov zo Slovenska vysiela zo západoafrickej Gambie

Roman Vavro  /  19. 10. 2007, 12:32

Rádioamatéri z celého sveta zamerali pozornosť na skupinu slovenských rádioamatérov, ktorí vysielajú z Gambie. Pokiaľ sa im podarí zrealizovať ich plán, tak sa ozvú aj z ostrova Bijol. Spojenie s týmto ostrovom je pre rádioamatérov veľmi vzácne.

Slovenská rádioamatérska expedícia sa prvý krát ozvala z Gambie 17.10. 2007. Skôr, ako sa mohla expedícia začať, bolo nutné dôkladné prípravy. Prípravy na rádioamatérsku expedíciu si vyžiadali mesiace vybavovania potrebných dokladov, získanie sponzorov a pod. Na rádioamatérske vysielanie je potrebné získať povolenie od miestnych úradov. Miestne úrady im vydali povolenie na vysielanie 9.2. 2007 a pridelili im volací znak C52C. Ďalšie povolenie dostali 4.4. 2007 s prideleným volacím znakom C50C, ktorý budú používať len v počas fonickej časti celosvetového rádioamatérskeho závodu CQWW. Povolenia sú platné rok a ich platnosť začala 16.10. 2007. Ročný poplatok za jedno povolenie je 1000 GMD (cca 1250 Sk podľa http://coinmill.com/GMD_calculator.html). Pre porovnanie poplatok za povolenie na rádioamatérske vysielanie, ktoré vydáva Telekomunikačný úrad SR s platnosťou desať rokov je 100,- Sk. Víza do Gambie sa im podarilo získať v máji a v septembri zaslali na miesto určenia cca 500 kg potrebného materiálu. Napokon 16.10. 2007 expedícia odlieta po trase Viedeň – Frankfurt – Banjul a na miesto určenia prichádza na nasledujúci deň.

Expedícia vysiela na všetkých krátkovlnných rádioamatérskych pásmach a na pásme 6 m (50 MHz). V prevádzke má štyri stanice. Na dolných KV pásmach používa vertikálne antény, napr. pre pásmo 1,8 MHz vertikál s výškou 22 m a na horných pásmach smerové antény. Prvé ohlasy rádioamatérov z Európy, USA, Brazílie, Nového Zélandu... hovoria o veľmi silných signáloch expedície a skladajú poklonu ich operátorskému majstrovstvu.

Rádioamatéri delia zeme (jedna krajina sa môže skladať z niekoľkých rádioamatérskych zemí, najbližším príkladom sú grécke ostrovy) podľa vzácnosti. Medzi najvzácnejšie patria tie, z ktorých sa vysiela len veľmi zriedka, napr. malé neobývané ostrovy, alebo krajiny, kde bolo dlho zakázané rádioamatérske vysielanie a pod. Gambia je z rádioamatérskeho pohľadu stredne vzácna zem. Posledná významná expedícia do tejto zeme bola v roku 2003. „Expedícia slovenských rádioamatérov je významná nielen tým, že preferuje vysielanie na dolných KV pásmach, na ktorých je táto zem vzácna a aj tým, že sa plánuje ozvať aj zo vzácneho ostrova Bijol“, povedal Roman Kudláč, prezident Slovenského zväzu rádioamatérov. Rádioamatéri sa snažia nadviazať spojenie s takýmito vzácnymi zemami. Pomerne úzky okruh rádioamatérov sa venuje aktivizovaniu vzácnych rádioamatérskych zemí tým, že do nich robia rádioamatérske expedície. O rádioamatérskych expedíciách sa rádioamatéri vzájomne informujú svojimi informačnými kanálmi, napr. prostredníctvom rádioamatérskych portálov, časopisov a pod.

Expedícia potrvá do 30. októbra 2007.

Viac informácii na http://www.om0c.com/gambia/index.html


Neprehliadnite: