Eset a IPESOFT sú opäť najrýchlejšie rastúce slovenské spoločnosti v tohtoročnom rebríčku Central European Technology Fast 50

Tlačový servis  /  17. 10. 2007, 22:52

Spoločnosť Blue Media Sp. z o.o. sa opäť umiestnila na vrchole zoznamu najrýchlejšie rastúcich spoločností strednej Európy. Deloitte Technology Fast 50 v strednej Európe je jedinou každoročne oceňovanou súťažou v regióne, v ktorej sa technologické spoločnosti strednej Európy hodnotia podľa rastu výnosov za päťročné obdobie. Na prvé miesta sa v tejto súťaži dostali firmy zo 6 krajín: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko, Poľsko a prvýkrát aj Bulharsko. Ich priemerný rast tržieb predstavoval 910 %.

Prvé miesto 8. ročníka Technology Fast 50 získala spoločnosť Blue Media Sp. z o.o. z Poľska, integrátor inovatívnych technológií v ekonomických odvetviach ako telekomunikácie, bankovníctvo a financie. Výnosy tejto spoločnosti vzrástli za 5 rokov o viac ako 11 226 %, čo je v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom zvýšenie o 3 635 %.

Aj druhé miesto obsadila poľská spoločnosť, internetový poskytovateľ cestovných služieb Travelplanet.pl, s rastom 4 798 %. Na treťom mieste sa umiestnil nováčik, bulharská spoločnosť UNIVERSAL K, výrobca a poskytovateľ tzv. hi-tech produktov pre telekomunikačné spoločnosti s rastom 2 900 % v priebehu 5 rokov.

Slovenská spoločnosť Eset spol. s r.o. po druhýkrát za sebou vedie medzi slovenskými spoločnosťami s rastom 1 466 % (7. miesto v rebríčku). Oproti výsledku v minulom ročníku súťaže si prilepšila o 366 %. Za jej úspechom stojí jej kľúčový produkt – celosvetovo veľmi úspešný antivírusový softvér NOD 32. Tento softvér dnes patrí podľa spoločnosti Eset medzi najefektívnejšie a najúčinnejšie riešenia na ochranu dát na svete.

Technology Fast 50 beriem ako prínos, pretože je to ocenenie hlavne tvrdej práce našich zamestnancov. Oceňovanie by malo pokračovať aj naďalej, pretože týmto spôsobom majú firmy príležitosť obzrieť sa za finančnými výsledkami posledného roku. Súťaživosť motivuje k lepším výkonom, čo v konečnom dôsledku pôsobí pozitívne pre celú spoločnosť,“ uviedol Miroslav Trnka, technický riaditeľ spoločnosti Eset, spol. s r.o.

Druhá najrýchlejšia slovenská spoločnosť je IPESOFT, s.r.o. s rastom 1 098 % (13. miesto v rebríčku). V minulom ročníku obsadila rovnakú pozíciu, no podarilo sa jej zvýšiť svoj rast o 213 %. IPESOFT je poskytovateľom komplexných IT riešení pre energetiku a priemyselné podniky.

Na treťom mieste spomedzi slovenských firiem sa s rastom 776 % umiestnila Millennium 000, spol. s r. o. (15. miesto v rebríčku). Na slovenskom trhu pôsobí už takmer 10 rokov a v súčasnosti patrí medzi popredných slovenských poskytovateľov komplexných e-business riešení.

V rebríčku sa ďalej umiestnili slovenské spoločnosti MicroStep-HDO, spol. s r. o., Aston ITM, spol. s r. o., ULTRAZVUK, s.r.o., ANASOFT APR, spol. s r. o., KROS a. s. a Visicom a. s.

V súťaži naďalej dominujú softvérové spoločnosti, ktorých sa v tomto roku zúčastnilo 24, ale markantný rast zaznamenali aj tzv. dot.com spoločnosti, ktorých účasť v súťaži vzrástla v porovnaní s minulým rokom o 11 %. Celková rozmanitosť tohtoročnej Fast 50 odráža pokračujúci zdravý vývoj technologického odvetvia v strednej Európe. Kombinácia inovatívnych nových služieb a produktov s nepretržitým rastom aktivít v tradičných oblastiach predznamenáva dobrý rast technologicky zameraných spoločností v 21. storočí,“ uviedol Dariusz Nachyla, riaditeľ Technology Fast 50 v strednej Európe.

Na druhej strane, podľa 51 % opýtaných generálnych riaditeľov najväčšou výzvou, ktorej technologické spoločnosti tento rok opäť čelia, je nájsť, zamestnať a udržať si kvalifikované pracovné sily. Až 40 % spoločností však za kľúčový faktor rastu považuje špičkové pracovné sily. Tento názor prevláda už 4 roky. Ďalších 27 % spoločností považuje za nesmierne dôležité držať krok s najnovšími technologickými pokrokmi,” dodal Dariusz Nachyla.


Umiestnenie spoločností v súťaži Central European Technology Fast 50:

Tohtoročnou vychádzajúcou hviezdou, ktorá dosiahla rekordné zvýšenie výnosov na úrovni 12 667 % za posledné tri roky, je spoločnosť Hoopla.pl. Na druhom mieste sa umiestnil poľský poskytovateľ elektronického obchodu Agito.pl a na treťom mieste bulharský predajca softvéru a poskytovateľ aplikácií Telerik Corp. Medzi prvými piatimi nováčikmi sa umiestnila aj česká spoločnosť vyvíjajúca softvér na zákazku MEMOS Software. Najlepšie umiestnenou Rising Star zo Slovenska je firma Soitron, a. s. s rastom 642 %. Spoločnosť vytvára komunikačné prostredia pre stredné a veľké firmy a poskytuje služby v oblasti systémovej integrácie, outsourcingu a správy infraštruktúry informačných systémov.

Umiestnenie v rámci rebríčka Rising Stars je pre nás príjemným prekvapením. Je určite dobré vidieť sa v kontexte strednej Európy. Hlavný prínos týchto cien vidíme v zmapovaní oblastí, ktoré nie sú až také viditeľné. Umiestneným spoločnostiam v rebríčku môže priniesť okrem marketingovej hodnoty aj určité smerovanie do budúcnosti, napríklad prostredníctvom finančných investícií a fúzií,“ uviedol Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ spoločnosti Soitron, a. s.


Umiestnenie spoločností v kategórii Rising Stars - „vychádzajúce hviezdy“:

Súťaž Central European Technology Fast 50 nadobúda globálne rozmery a víťazi tohto stredoeurópskeho programu sú automaticky zaradení do celoeurópskej súťaže Technology Fast 500. Výsledky tejto súťaže budú vyhlásené 26. novembra 2007 v Londýne. Viac na www.fast500europe.com.


Neprehliadnite: