SKNIC sa stal členom asociácie CENTR

Tlačový servis  /  17. 10. 2007, 22:51

Správca slovenskej internetovej domény najvyššej úrovne .SK, spoločnosť SK‐NIC, a.s. sa stala riadnym členom Rady správcov európskych národných domén CENTR. Rozhodlo o tom valné zhromaždenie CENTR, ktoré zasadalo v Paríži v stredu 10. októbra 2007.

CENTR (Council of European National Top‐Level Domain Registries) je asociáciou správcov národných internetových domén najvyššej úrovne (ccTLD), ktorá bola založená ako nezisková organizácia vo Veľkej Británii v roku 1999. Jej aktivity sú financované z členských príspevkov a vykonáva ich sekretariát so sídlom v Bruseli. Organizácia má európsky záber, avšak pre členstvo neexistujú žiadne geografické obmedzenia. Okrem viac než 40 krajín z európskeho regiónu sú členmi CENTR aj mimoeurópski správcovia, napr. Irán, Japonsko, Nový Zéland a Kanada. CENTR vytvára fórum pre diskusiu o otázkach politík jednotlivých správcov a slúži ako kanál pre komunikáciu s organizáciami riadiacimi internet, ako aj inými entitami spojenými s internetom. Pravidlá a registračné postupy správcov domén sa v jednotlivých krajinách značne líšia. CENTR sa snaží zbierať o nich informácie a dokumentovať ich prax. CENTR tiež podporuje spoločné projekty, ktoré riešia technické, manažérske a právne problémy správcov domén. V súčasnosti reprezentujú členovia CENTR viac než 37 miliónov registrovaných doménových mien.

Členstvo v CENTR prispeje k vyššej efektivite systému správy národnej domény .SK. Skúsenosti ostatných členov významne pomôžu pri úpravách systému na Slovensku, ktoré sú po viac než troch rokoch fungovania nevyhnutné.

Získanie členstva v CENTR je súčasťou plánu aktivít, ktorými sa spoločnosť SK‐NIC, a.s. snaží priblížiť systém správy národnej domény .SK internetovej komunite. Jedným z prvých krokov bolo podpísanie zmluvy o spolupráci s Ministerstvom financií SR, na základe ktorej sa ministerstvo stalo administratívnym kontaktom domény .SK. Podľa zmluvy by mala byť vytvorená komisia tvorená zástupcami slovenskej internetovej komunity, ministerstva a spoločnosti SK‐NIC, a.s., ktorá bude riešiť základné problémy vzniknuté pri správe domény a dohliadať na dodržiavanie základných princípov siete internet pri správe internetovej domény najvyššej úrovne .SK.

Neprehliadnite: