V Bratislave sa konala konferencia IDC Business Intelligence Roadshow, ktorej témou boli najefektívnejšie IT nástroje pre riadenie podniku

Tlačový servis  /  17. 10. 2007, 22:48

Vyše 100 užívateľov BI riešení sa minulý utorok stretlo v bratislavskom hoteli Carlton na konferencii o IT nástrojoch pre riadenie podniku. Akcia bola súčasťou úspešnej medzinárodnej série konferencií IDC Business Intelligence Roadshow, poriadanej spoločnosťou IDC CEMA.

Bill Inmon, svetovo uznávaný odborník na túto problematiku, nazývaný tiež „otec dátových skladov“, svoju prezentáciu zameral na textovú analýzu a štruktúrované i neštruktúrované dáta, ktoré je možné pomocou BI využiť ako podklad pre kvalifikovanejšie rozhodovanie, čím poskytuje konkurenčnú výhodu podnikom z rôznych odvetví.

Rovnako, analýzy spoločnosti IDC potvrdzujú, že investície do BI riešení v strednej a východnej Európe do konca roka 2007 vzrastú na takmer 200 miliónov dolárov. V nasledujúcich piatich rokoch podľa analytikov vzrastú v celosvetovom meradle výdaje na analytický podnikový softvér o viac než 10% ročne, zatiaľ čo v krajinách strednej a východnej Európy sa očakáva tempo rastu takmer dvojnásobné.


ZNIŽOVANIE NÁKLADOV

BI umožňuje znížiť náklady pomocou analýzy efektivity procesov a objaviť príležitosti pre nové produkty alebo zdroje výnosov. Môže zlepšiť schopnosť reagovať na veľké i malé posuny na trhu. To všetko je podložené číslami.


EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE PODNIKOVÝCH DÁT

Medzi témy nechýbali, okrem iných, podnikové vyhľadávanie, integrácia aplikácií a servisne orientovaná architektúra, balance scorecards v reálnom čase, princípy nastavovania parametrov pre neštruktúrované dáta a meranie návratnosti investícií.

Hľadať na internete informácie o efektívnom využití záplavy podnikových dát je ako plaviť sa na plti po mori,“ hovorí Tom Vavra, riaditeľ pre výskum trhov softvéru spoločnosti IDC CEMA. „Všade okolo vás je veľa vody, no napiť sa jej nemôžete. IDC Roadshow oproti tomu ponúkla bratislavskou konferenciou slovenským účastníkom priestor pre osobné stretnutie s tými, ktorí im poskytli skutočne kvalifikované rady a odporúčania.“

Neprehliadnite: