Menný kalendár a kalendáre sviatkov pre Rainlendar

Július Pastierik  /  15. 10. 2007, 16:20

Chýba Vám v organizátorovi Rainlendar menný kalendár či kalendár sviatkov? Pokiaľ ste sa ich chystali vytvoriť, už tak nemusíte robiť, pretože náš čitateľ nám zaslal a dovolil zverejniť niekoľko kalendárov pre tento program.

Nedávno sme uviedli recenziu o fínskom programe Rainlendar – "Organizátory zadarmo IV. – Rainlendar". V tomto programe však nie je zahrnutý žiaden menný kalendár či kalendár sviatkov. Tento nedostatok vyriešil pán Jozef Mečiar, ktorý vytvoril tri kalendáre – meniny, sviatky SR a cirkevné sviatky (čím mu zároveň za tieto kalendáre verejne ďakujem). Vzhľadom na to, že niektoré sviatky sú pohyblivé (Veľká noc) a program Rainlendar nemá prostriedky pre ich výpočet, kalendáre týchto sviatkov sú vytvorené iba pre obdobie rokov 2004 až 2010.

Import kalendárov

Všetky kalendáre "v akcii"Vlastné kalendáre sa inštalujú jednoducho. Distribučný súbor „RainlendarICS.zip“ treba rozbaliť do adresára, kde chceme, aby sme mali kalendáre uložené (napr. do adresára, kde je uložený štandardný kalendár „Default.ics“ – jeho umiestnenie záleží od verzie operačného systému). Následne v nastaveniach programu (na záložke „Kalendáre“) pridáme cez tlačidlo „Pridať…“ príslušný kalendár. Pridanie kalendára je robené formou sprievodcu, kde po potvrdení typu kalendára („iCalendar Format“) vyhľadáme príslušný súbor („Meniny.ics“, „SviatkySR.ics“ alebo „Cirkevne.ics“), kalendár si vhodne pomenujeme a cez tlačidlo „Finish“ dokončíme jeho pridanie do zoznamu kalendárov.

Výber zobrazených kalendárovJednotlivé záznamy sú robené ako plánované úlohy, pričom si podľa potreby môžeme zobrazovať ľubovoľnú kombináciu kalendárov, takže nás nebudú príslušné údaje rušiť, ak ich momentálne nepotrebujeme mať zobrazené.

Download: RainlendarICS.zip


Neprehliadnite: