Disig ako jediný s certifikátom ISO 9001

Tlačový servis  /  14. 10. 2007, 13:31

Spoločnosť Disig sa stala jedinou slovenskou certifikačnou autoritou u nás, ktorá získala certifikát ISO 9001:2000. Ten je zárukou efektivity a spoľahlivosti využívaných procesov a umožňuje zabezpečiť vo finálnej fáze ešte vyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

Spoločnosť Disig získala certifikát na základe požiadaviek normy ISO 9001:2000. Splnením vysokých nárokov na jeho udelenie Disig opäť potvrdzuje špičkovú úroveň a spoľahlivosť certifikačných a bezpečnostných služieb a ostatných produktov, ktoré poskytuje svojim zákazníkom. Zároveň je tak jedinou slovenskou certifikačnou autoritou, ktorá splnila kritériá tejto normy.

V praxi napríklad systém a pravidlá, aké si ISO norma vyžaduje aj pri najbežnejších pracovných procesoch, výrazne prispievajú k efektívnemu fungovaniu každej práce. Ešte viditeľnejšie je to pri úlohách, ktoré si vyžadujú tímovú spoluprácu. V oblasti bezpečnosti, kde pôsobíme, je efektívny systém manažérstva kvality nevyhnutnosťou,“ hovorí Ľuboš Batěk, predseda predstavenstva spoločnosti Disig.

Neprehliadnite: