Internet (nielen) pre začiatočníkov VII. – Vzdelávame sa

Július Pastierik  /  15. 10. 2007, 00:00

Myslíte si, že vzdelávať sa môžete iba v klasickej škole či formou rôznych školení, kde musíte fyzicky počúvať prednášajúceho (školiteľa)? Potom ste sa zrejme ešte nestretli s pojmom E-Learning. Pozrime sa preto na tento fenomén trochu bližšie.

V oblasti vzdelávania sa, samozrejme, nezaobídeme bez klasických škôl, ktoré nikdy nebudú môcť byť nahradené – niekde sa predsa musíme naučiť čítať, písať a pod. V oblasti rozširujúceho a doplnkového vzdelávania však mnohokrát iba zbytočne trávime čas na rôznych školeniach, ktoré sú pre nás neefektívne. Táto neefektívnosť vyplýva najmä z tempa školení, ktoré sa musí prispôsobiť pomalším poslucháčom. Tí väčšinou potrebujú takýto klasický spôsob výuky, pretože nedokážu potrebné vedomosti inak nadobudnúť.


Pre ostatných sa však v niektorých oblastiach (dúfajme, že ich bude čoraz väčší počet) rysujú aj iné formy štúdia a to aj vtedy, pokiaľ potrebujú doklad o absolvovanom školení – tzv. E-Learning. Pozrime sa preto na niekoľko vybraných projektov v tejto oblasti, ktoré našiel vyhľadávací server google.sk po zadaní kľúčového slova „e-learning“. Výber je čisto subjektívny a naozaj minimalistický, ale aspoň ukazuje na rôzne možnosti, s ktorými sa pri tomto spôsobe učenia sa môžeme stretnúť.

Hneď na úvod pripomeňme, že takéto školenia sú väčšinou platené, ale existuje aj niekoľko možností bezplatného vzdelávania a sú aj také školiace programy, kde nezískate žiadny certifikát – slúžia teda iba na „dobrovoľné“ rozširovanie vzdelania, ktoré však mnohí určite potrebujú.

eDrogy

Prvý projekt, ktorý si predstavíme, je určený pre pedagogických pracovníkov a nazýva sa eDrogy. Už svojim názvom naznačuje, že ponúka vzdelávanie v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov. Úspešní absolventi obdržia Osvedčenie v súlade s Vyhláškou ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Ešte spomeňme, že projekt eDrogy pozostáva z troch vzdelávacích modulov (kurzov) a všetkých prípadných záujemcov zrejme najviac potešíme tým, že tento kurz je bezplatný.

FMFI

Pre pedagógov je zameraný E-Learningový server katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK Bratislava. Zo zamerania tejto katedry je zrejmé, že tieto školenia sú zamerané pre učiteľov fyziky a sú zamerané prevažne na didaktiku fyziky. Tento projekt je viazaný na registráciu a skoro všetky kurzy aj na kľúč, ktorý priraďuje lektor. To, či sú kurzy s „kľúčovým“ prístupom platené, sa mi nepodarilo zistiť.

SAS

Medzi ďalší zaujímavý projekt patrí E-Learning systému SAS. Tento projekt je v angličtine a jeho hlavnou výhodou je to, že pokiaľ máte systém SAS nainštalovaný na svojom počítači, môžete si získané vedomosti okamžite overovať v praxi. Niektoré školenia sú zadarmo, väčšinou sú však platené. Pravdaže, po úspešnom absolvovaní získate certifikát SAS.

Nemčina

Na záver si spomeňme zaujímavý projekt týkajúci sa jazykového vzdelávania. Ide o on-line testovací server z nemeckého jazyka, ktorý je zameraný na gramatiku. Celý projekt je zdarma, ale slúži iba na vaše samovzdelávanie, t. j. po jeho absolvovaní nezískate žiaden certifikát. Určite je to však zaujímavá forma testovania svojich vedomostí, pretože nemusíme do svojho počítača inštalovať programy, ktoré sa vzápätí – po zvládnutí príslušnej časti – stanú vlastne zbytočné.

Z uvedeného prehľadu je jasné, že tu chýba veľmi veľa odkazov na rôzne iné E-Learningové projekty. Cieľom tohto článku však nebolo ukázať všetky možné projekty (to by sa ani nedalo), ale spomenúť aspoň niekoľko základných typov. Okrem toho, mnoho projektov tohto typu je prevádzkovaných zahraničnými školami, takže prípadní záujemci musia počítať s úhradou poplatkov do zahraničia a, samozrejme, aj so štúdiom v príslušnom jazyku.

Na budúce: Radíme si, oddychujme, debatujme…

Neprehliadnite: