KaPor nie je iba ryba, ale aj Katastrálny portál

Július Pastierik  /  02. 09. 2007, 06:20

Od včera, 1.9.2007, bol na internete spustený verejne sprístupnený Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, kde si môžete sami voľne vyhľadať informácie o údajoch, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností.

KaPor“, ako je v skratke označený tento portál, umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností bez toho, aby sme museli osobne navštíviť príslušnú správu katastra a umožňuje získať všetkým záujemcom informatívne údaje o príslušných zápisoch. Aktualizácia portálu je raz za týždeň (takže najčerstvejšie údaje tam nemusia byť okamžite k dispozícii) a tento projekt bol zrealizovaný na základe Zákona č. 346/2007 Z. z., ktorý stanovil povinnosť bezplatného poskytovania informácií z informačného systému katastra nehnuteľností.


KaPor

Bližšie informácie o poskytovaných bezplatných službách katastrálneho portálu prinesieme v niektorom dieli pripravovaného seriálu „Internet (nielen) pre začiatočníkov“, ktorý začne vychádzať na našom portáli od zajtra. Zatiaľ si prípadní záujemcovia môžu sami pozrieť, čo vlastnia, resp. či napríklad vlastní ich obľúbený (alebo neobľúbený) politik nejakú nehnuteľnosť aj v ich meste či obci.

Internet: katasterportal.sk/kapor/

Neprehliadnite: