Koniec prázdnin sa blíži, alebo škola hrou I.

Július Pastierik  /  27. 08. 2007, 00:00

Prázdniny sa pomaly končia. Na ich začiatku sme si predstavili hru Pysol, ktorou ste si mohli krátiť daždivé dni, ktorých najmä v poslednom čase bolo viac než dosť. Ale už od pána Komenského poznáme výrok „škola hrou“ a preto si v poslednom prázdninovom týždni predstavíme niekoľko hier, aby sme pripravení mohli vykročiť do nového školského roku.

Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je: hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili; aby bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu; v kresťanskom štáte menej temnôt, zmätkov a roztržiek, no viacej svetla, poriadku mieru a pokoja.“
Ján Amos Komenský, Veľká didaktika.

KSirtet

Ako inak, ako citátom z diela pána Komenského môžeme začať recenziu série hier, ktoré rozvíjajú logické myslenie či podporujú strategické uvažovanie a pod. Preto tí, ktorí v dnešnom články budú hľadať hry akčné či bojové si neprídu na svoje – pretože, podľa mojej mienky, také hry nepatria do škôl. Ale teraz sa už venujme vlastným hrám. Pre mnohých budú zrejme prekvapením ich názvy. Preto hneď na úvod upozorňujem, že tento raz sa nebudeme vôbec venovať operačnému systému Windows, ale operačnému systému Linux, konkrétne distribúcii Mandriva 2007, ktorej súčasťou sú všetky spomínané hry (a nielen tie).

KFoulEggs

Hry v tomto operačnom systéme sú rozdelené do piatich základných skupín – akčné hry, doskové hry, karty, strategické hry a tzv. hračky. Toto rozdelenie je však len približné (a podľa môjho osobného názoru mnohokrát nesprávne), aby sa ľahšie orientovalo v ich množstve. Pri vlastnom predstavovaní sa však nebudeme držať tohto poradia ale toho, aby hra spĺňala základné kritérium „školskej“ hry, t.j. hrám logickým a strategickým bez ohľadu na to, kde sú v skutočnosti zaradené.

KSmileTris

Medzi klasické logické hry, ktoré zároveň podporujú rýchlosť konania určite patria hry KSirtet, KFoulEggs či KSmileTris. Všetky tieto hry môžeme zaradiť do jednej skupiny, ktorú s kľudným svedomím môžeme označiť jediným slovom – „Tetris“. Týmto je jasné, o aké hry vlastne ide – postupne padajúce rôzne útvary musíme otáčať a posúvať tak, aby sme zapĺňali riadky, ktoré sa tým zároveň vyprázdňujú. Každá z uvedených hier má trochu iné hracie kocky (a tým aj pravidlá). Na to si však už používatelia prídu určite sami. A aby ste tieto hry nehľadali dlho, nájdete ich (trochu prekvapivo) medzi tzv. akčnými hrami.

Same

Podobné hry, ktoré sú však zamerané viac strategicky (a sú aj zaradené v skupine strategických hier) sú hry KLickety a Same. V tomto prípade sa snažíme vyčistiť vopred zaplnené hracie pole, pričom môžeme odstraňovať dve a viac spojených hracích kociek, ktoré majú rovnakú farbu. Po každom odstránení dochádza k pohybu ostatných kociek smerom zhora nadol a v prípade uvoľnenia stĺpca sprava doľava. Týmto spôsobom sa hracie pole neustále mení a preto je potrebná naozaj dobrá stratégia a taktika, aby ste hru dotiahli do úspešného konca.

KSokoban

Keď sme už pri stratégii, nesmieme zabudnúť ani na hru KSokoban. Jej názov jasne naznačuje, že sa jedná o starého známeho skladníka, ktorý musí pretlačiť debničky na vopred určené miesta. Tak isto na tomto mieste musíme spomenúť hru KMines, ktorá je presnou obdobou hry Míny, ktorú poznáme z operačného systému Windows.

KAtomic

V oblasti strategických hier je však omnoho viac zaujímavá hra KAtomic, ktorá sa stala najobľúbenejšou hrou môjho syna, keď sa „zaľúbil“ do chémie. V tejto hre skladáme z atómov molekulu vybranej zlúčeniny – takže táto hra má naozaj aj praktické využitie pri výuke chémie. Program nám, pochopiteľne, automaticky ponúkne všetky potrebné prvky aj s príslušnými väzbami. A v čom spočíva stratégia? V tom, že jednotlivé atómy sú nielen rozmiestnené hocijako, ale aj to, že môžeme určiť iba smer ich presunu. Po tomto sa zastavia až na najbližšej prekážke – či už je to iný prvok, alebo pomáhajúce (niekedy však prekážajúce) stienky.

Na budúce: Stratégia a logika na pokračovanie, alebo Čína nám dala nielen papierové peniaze, ale aj mnohé zaujímavé hry.

Internet: www.mandriva.com


Neprehliadnite: