Poslanie a ciele Internetu pre všetkých

Peter Polakovič  /  20. 09. 2003, 00:00

Občianske združenie je organizáciou, ktorú na základe dobrovoľnosti vytvorili členovia združenia, ktorých záujmom je rozvíjanie informatizácie a internetizácie Slovenskej republiky.

Poslanie Internetu pre všetkých

Poslaním združenia je podporovať rozvoj komunikačných a informačných technológií, čo zahŕňa hlavne:

 • lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší internet,
 • urýchlenie vybudovania základných pilierov informačnej spoločnosti,
 • stimulovanie využívania internetu a podporovanie ivestícií do ľudí a ich kvalifikácie

Takto chceme prispievať k procesu približovania Slovenskej republiky k modernej Európe a podporovať plnenie cielov obsiahnutých v programe eEurope+, taktiež neustálou informačnou činnosťou oboznamovať širokú verejnosť o súčasnom stave telekomunikačného sektora s dôrazom na rozvoj informatizácie a internetizácie slovenskej spoločnosti a upozorňovať na nedostatky, ktoré zabraňujú rozvoju informačnej spoločnosti na Slovensku.

 

 

Hlavné ciele Internetu pre všetkých sú:

 

 1. dosiahnutie významnej redukcie taríf za prístup na Internet pre domácnosti a tak zvýšiť jeho rozšírenie a využitie pre široké obyvateľstvo,
 2. dopomáhať procesu rozvoja informatizácie /so zameraním na internetizáciu/ Slovenskej republiky.

  S týmto cieľom súvisí množstvo čiastkových cielov:

 • urýchlenie príchodu nových technológií, hlavne DSL, 
 • upozorňovanie na nedostatky, ktoré zabraňujú rozvoju informačnej spoločnosti na Slovensku,
 • napomáhať zavádzaniu internetu do verejnej správy so zámerom ušetriť občanom financie a čas strávený na úradoch
 • zabezpečenie rýchleho prístupu na Internet pre akademické pracoviská,
 • pripojenie všetkých škôl na Internet zadarmo vrátane počítačového vybavenia,
 • rýchlejší Internet pre výskumných pracovníkov a študentov,
 • urýchlene pripravenie a schválenie potrebnej legislatívy (hlavne telekomunikačný zákon),
 • dodržiavanie tejto legislatívy a uvádzať ju do praxe (hlavne pri elektronickom podpise), 
 • dodržiavanie medzinárodne platného programu informatizácie spoločnosti eEurope+,
 • pripravenie viacero používateľských programov s Internetovým paušálom, 
 • regulovanie ceny Internetu až do vytvorenia konkurenčného prostredia,
 • zníženienie DPH na počítače, softvér, Internetové služby,
 • pravdivé a objektívne informovanie širokej verejnosti o dianí v telekomunikačnom sektore,
 • oboznamovanie verejnosti s dianim a trendami v zahraničí,
 • priblížiť moderné informačné technológie viac k ľuďom,
 • vysvetliť výhody Internetu,
 • rozšíriť jeho používateľskú základňu,
 • umožnenie daňovníkovi
 • fyzickej osobe raz za tri roky pri kúpe osobného počítača uplatniť ho ako nezdaniteľnú položku
 • zmenenie obdobia odpisov počítačov a softvéru pre podnikateľov (zo štyroch na dva roky).

Ďaľšie ciele neustále defnujeme a budeme radi ak nám k nim pošlete svoje pripomienky.

 

Pre splnenie cieľov chceme spolupracovať so širokým spektrom organizácií, združení a firiem s cielom podpory procesu informatizácie spoločnosti a organizácie kampaní so vzdelávacou charakteristikou.

 


členovia občianskeho združenia Internet pre všetkých

 

(pridaj sa k nám!)

Neprehliadnite: