Mmd naďalej zostáva v úlohe komunikačného partnera IDC CEMA

Tlačový servis  /  03. 08. 2007, 11:50

Komunikačná agentúra Mmd, popredná poradenská spoločnosť v oblasti Corporate, Public Affairs a Public Relations v strednej a východnej Európe, oznámila, že aj v roku 2007 a 2008 pokračuje v úlohe komunikačného partnera vybraných akcií spoločnosti IDC CEMA. Mmd pre IDC CEMA komunikačne zastreší konkrétne dve konferencie – IDC Business Intelligence Roadshow 2007 (9. októbra v Bratislave, hotel Carlton) a IDC Storage & Datacenters Roadshow v roku 2008.

Naše partnerstvo s agentúrou Mmd trvá od roku 2006. Za túto dobu nás agentúra presvedčila o svojej profesionalite. Vďaka jej znalostiam technologického a teleko-munikačného trhu a následne dobrým znalostiam mediálneho trhu zaisťuje Mmd významnú publicitu mnohým akciám IDC realizovaným na Slovensku,” dodává Dana Dobrovodská, riaditeľka konferenčného tímu pre IDC CEMA.


Mmd bude v rámci komunikačného partnerstva vybraných akcií zaisťovať ich kompletnú komunikačnú podporu, ktorá zahŕňa mediálnu publicitu a zviditeľnenie smerom
k ich potenciálnym návštevníkom a partnerom, identifikovať a vyjednávať mediálne partnerstvá, zaisťovať tlačový servis, prípravu tlačových správ a materiálov pred konaním konferencie, počas jej priebehu a taktiež po skončení, prípravu a koordináciu rozhovorov s hlavnými rečníkmi.


Agentúra Mmd zastupuje na Slovensku popredné spoločnosti, ako sú napríklad IBM, Samsung, Lenovo, Nissan, Scania, GE Money, Holcim a dalšie.


Neprehliadnite: