Národný bezpečnostný úrad akreditoval CA Disig - Konkurencia na trhu môže priniesť lacnejší elektronický podpis

Tlačový servis  /  02. 08. 2007, 00:00

Certifikačná autorita CA Disig získala akreditáciu Národného bezpečnostného úradu. Klienti Disigu tak budú môcť už čoskoro využívať zaručený elektronický podpis pri komunikácii so štátnou správou. Podľa dostupných informácií dnes reálne poskytujú kvalifikovaný certifikát pre zaručený elektronický podpis v SR len tri subjekty. Vstup CA Disig tak môže priniesť rast konkurencie a tým aj kvalitnejšie a lacnejšie služby.

Na základe žiadosti a dodaných podkladov od spoločnosti Disig vydal Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) v uplynulom týždni rozhodnutie o akreditácii certifikačnej autority CA Disig. Po náročnom akreditačnom procese, ktorý trval viac ako 10 týždňov sa tak CA Disig stala členom malej skupiny spoločností, ktoré sú na Slovensku oprávnené vydávať kvalifikovaný certifikát nevyhnutný na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Práve ZEP od užívateľov vyžadujú mnohé počítačové aplikácie zabezpečujúce styk s orgánmi verejnej správy alebo orgánmi verejnej moci prostredníctvom internetu. „Obyčajné“ certifikáty od neakreditovanej autority na tento účel nemožno použiť.

Disig má záujem využiť novú akreditáciu na ďalší prienik na stále rastúce trhy informačnej bezpečnosti. Doteraz vydal viac ako 11 tisíc „obyčajných“ certifikátov, ktoré môžu využívať na bezpečnú komunikáciu firmy alebo občania medzi sebou. „Na základe akreditácie sme schopní dodávať napríklad bezpečnostne veľmi náročné riešenia komunikácie v rámci štátnej a verejnej správy, bankovníctva a poisťovníctva,“ vysvetľuje predseda predstavenstva Disig, a.s. Ľuboš Batěk.

Cena certifikátu a nevyhnutného hardvéru je, okrem nedostatku aplikácií pre e-government a vybavenosti domácností potrebnou technikou, hlavným dôvodom pre stále pomalý nástup elektronickej komunikácie medzi občanom a orgánmi verejnej správy resp. verejnej moci. Špecialisti Disigu preto pracujú na vývoji takých riešení certifikačných služieb, ktoré môžu v najbližšom roku priniesť výrazne lacnejšie „elektronické podpisovanie“.

Neprehliadnite: