Ako písať články?

Redakcia Inet.sk  /  14. 08. 2008, 08:35

Prinášame Vám jednoduchý návod ako písať články.

1. Nadpis a popis k článku musia zaujať
- Popis k článku (perex) je pod nadpisom k článku.
- V popise sa snažte napísať, prečo by ľudia vôbec mali článok čítať a o čom je.

2. Nepoužívajte dlhé vety

- Ľudia ich nebudú čítať.
- Obzvlášť v popise k článku nesmie byť žiadna dlhá veta.

3. Štruktúrujte text
- Zdôrazňujte dôležitý text, ktorý by si podľa vášho názoru čitateľ mal určite všimnúť.
- Nezvýrazňujte ani príliš veľa textu, lebo článok potom stráca prehľadnosť.
- Článok deľte na odstavce a odstavcom dávajte jasné nadpisy.
- Nepoužívajte podčiarkovanie textu!

4. Píšte jasne a zrozumiteľne
- snažte sa vyhnúť komplikovaným vetám a používajte správne tvary slov.

5. Používajte hyperlinky 

- odkazujte na doplňujúce informácie
- odkazujte na domovské stránky firmy, programu a podobne

6. Uvádzajte zdroje
- ak ste v článku použili informácie z iného zdroja, tento zdroj uveďte!


Neprehliadnite: