Stanovisko M.Ištvána (PPP) k príprave štúdie o broadbande

Milan Ištván  /  26. 07. 2007, 11:50

Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Milan Ištván, ktoré sa dlhodobo venuje podpore informatizácie spoločnosti, víta zámer Ministerstva financií SR vypracovať štúdiu „uskutočniteľnosti projektov zameraných na rozvoj širokopásmového internetu s dôrazom na efektívnosť a účinnosť projektov, technologickú neutralitu a rozvoj efektívnej súťaže.” MF SR zverejnilo vo Vestníku verejného obstarávania predbežné oznámenie 13.júla.

Podľa M.Ištvána skorá a kvalitná pripravenosť tejto eurofondovej štúdie umožní včasnú a efektívnu implementáciu Prioritnej osi 3 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OP IS) “Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu”. Toto Opatrenie má pomôcť zlepšiť možnosti k prístupu ku skutočnému širokopásmovému internetu, najmä v marginalizovaných regiónoch Slovenska. Ištván odporúča, aby sa v diskusii o jednotlivých parametroch broadbandu vzali do úvahy trendy vo vyspelých krajiných, kde má širokopásmový internet rýchlosť na úrovni 30 Mbits.

Podľa Milana Ištvána z PPP by mala štúdia zadefinovať prioritné regióny pre toto Opatrenie, vyhodnotiť rôzne technologické a prevádzkové modely, rozpočtové nároky, ako aj dlhodobú udržateľnosť sietí. Ištván vidí najväčší potenciálny prínos v budovaní metropolitných optických sietí, kde vlastníkom samotnej infraštruktúry budú mestá a obce, ale prevádzku a poskytovanie služieb by mali na starosti komerčné subjekty, napríklad alternatívni a regionálni telekomunikační operátori. Podľa Ištvána je možné sa dnes inšpirovať pri hľadaní optimálneho modelu budovania a prevádzky takýchto optických sietí aj príkladmi zo Slovenska, napríklad mestami Zvolen a Trnava. Štúdia podľa Ištvána musí reflektovať a rešpektovať kompetencie a rozvojové záujmy územnej samosprávy.

Štrukturálne fodny EÚ prostredníctvom OP IS môžu podľa Milana Ištvána výrazne pomôcť znížiť zaostávanie SR v penetrácii krajiny broadbandom.

Neprehliadnite: