Záujem o elektronické časové výkazy sa zdvojnásobil

Tlačový servis  /  23. 07. 2007, 00:00

Záujem o elektronické timesheet-y sa za posledných pár rokov viac ako zdvojnásobil. Timesheet, teda pracovný výkaz – záznam o vykonávanej činnosti, pomáha získať prehľad o časovej náročnosti práce, umožňuje kontrolu efektivity vynakladania mzdových výdavkov a lepšie plánovanie času. Dopyt po týchto riešeniach sa v súčasnosti veľmi dynamicky posúva od väčších firiem aj k stredným a menším spoločnostiam. Dobrý časový manažment prác, založený na reálnom odhade, môže pri jedinom projekte ušetriť desiatky osobohodín, a tak stotisíce korún aj v malých firmách.

Záujem o elektronické časové výkazy, timesheet-y, a súvisiace nástroje v posledných dvoch-troch rokoch vzrástol viac ako dvojnásobne. Trh záujemcov sa rozšíril medzi všetky skupiny firemného segmentu, hoci ešte pred pár rokmi bol na Slovensku stále doménou veľkých firiem alebo projektovo orientovaných spoločností. Timesheet, inými slovami akýsi časový rozpis vykonanej práce, umožňuje predovšetkým získať prehľad o reálnej časovej potrebe na konkrétnu aktivitu a znížiť tak výraznú položku z rozpočtu firiem – mzdové náklady.

Elektronický výkaz pomôže jednoducho spravovať pracovné procesy, vyhodnotiť časovú náročnosť úloh, ale aj pracovných pozícií. „V praxi timesheet umožňuje získať kontrolu nad produktivitou práce, včas upozorňuje na sklzy v projektoch alebo na deformácie vo využívaní pracovného času. Pri plánovaní projektov zase poskytne neoceniteľné vstupy z historicky zbieraných dát, uľahčuje tak prípravu časového rozvrhu, spresňuje rozhodovanie, koľko ľudí bude na realizáciu potrebných. Usporené osobohodiny vedia mnohokrát ušetriť aj stotisíce korún,“ približuje Marian Mayer z Aston ITM.

Výkazy už dnes využívajú ako veľké, tak aj menšie firmy. „Keď to porovnáme s obdobím približne pred dvoma rokmi, dnes zaznamenávame dvojnásobne väčší záujem zákazníkov o tieto riešenia,“ dopĺňa M. Mayer. Jedným sprehľadnia riadenie množstva zamestnancov, iným umožnia lepšie manažovať a zadeliť čas medzi malý počet ľudí. V neposlednom rade sa timesheet dá synchronizovať s ďalšími procesmi ako elektronické plánovanie a schvaľovanie dovoleniek či absencie a zastupovanie zamestnancov. Šetrí tak čas a je jednoduchým prehľadom diania na pracovisku.

Neprehliadnite: