Až štvrtina pracujúcej populácie bude v roku 2009 patriť

Tlačový servis  /  22. 07. 2007, 15:47

Počet zamestnancov, ktorí väčšinu pracovného času strávia mimo sídla svojho zamestnávateľa, má vo svete prudko rastúci trend, uvádza najnovšia štúdia vypracovaná pre spoločnosť Cisco.

Kým v roku 2004 sa počet mobilných zamestnancov vo svete odhadoval na 650 miliónov, v roku 2009 by ich malo byť 900 miliónov, predpokladá štúdia spoločnosti IDC. Mobilní pracovníci sú najbežnejší v tzv. severských krajinách, napr. v Holandsku tvoria až 46% a vo Fínsku 45% zamestnancov. Mobilný podiel pracujúcej populácie by mal v USA v priebehu najbližších dvoch rokov vystúpiť na 70%. Ukazovateľ dosahuje podstatne nižšie hodnoty v tzv. južanských krajinách, napr. 17% v Španielsku či 8% v Portugalsku.


Štúdia pripisuje dramatické rozdiely predovšetkým národným a kultúrnym rozdielom a technologickej vyspelosti krajiny. Temperamentné južanské národy, ktoré kladú veľký dôraz na osobný kontakt a spoločenskú hierarchiu, majú menší sklon k tvorbe pracovných miest s vysokou mierou autonómie. Racionálne severské národy uprednostňujú výsledky pred metódami, ich manažérskym pracovníkom teda nevadí „pustiť zamestnancov z očí“. Miera penetrácie mobilných sietí a internetu v krajine je ďalším významným faktorom, ktorý podporuje alebo brzdí rast podielu mobilnej pracovnej populácie. V rebríčku network-ready krajín je na popredných miestach opäť severský región.


Krajina

Poradie 2007-06

Poradie 2006-05

Dánsko

1

3

Švédsko

2

8

Singapúr

3

2

Fínsko

4

5

Švajčiarsko

5

9

Holandsko

6

12

USA

7

1

Island

8

4

Veľká Británia

9

10

Nórsko

10

13


Top 10 krajín z hľadiska ukazovateľa Network Readiness Index

(podľa World Economic Forum)


Štúdia ďalej analyzuje osobnostné vlastnosti, ktoré predurčujú efektívnosť a mieru úspešnosti mobilného pracovníka. Vhodní kandidáti by mali mať extrovertnú povahu, byť schopní tzv. auto-motivácie, mali by byť psychologicky odolní, kreatívni, nezávislí a disciplinovaní. Štúdia preto spoločnostiam pri obsadzovaní mobilných pracovných pozícií odporúča vykonať podrobné psychologické testy, ktoré umožňujú overiť mieru rozvinutosti požadovaných duševných vlastností.


Manažérsky štýl riadenia mobilných pracovníkov by mal zohľadniť predovšetkým individuálne osobnostné odlišnosti jednotlivých zamestnancov. Mobilní pracovníci oslovení v rámci prieskumu štúdie sa zhodli na tom, že od svojho nadriadeného očakávajú dôveru a vysokú mieru autonómie, ktorá by však nemala byť ochudobnená o otvorenú a častú komunikáciu. Prideliť zamestnancovi nástroje moderných komunikačných technológií je podľa štúdie nevyhnutnosťou, ktorá zabezpečí jeho pracovnú efektivitu. Mobilní pracovníci oslovení v prieskume však investície do svojich pracovných nástrojov vnímajú aj ako prejav dôvery a potvrdenie skutočnosti, že ich zamestnávateľovi na nich záleží.


Zákonitosti a pravidlá, ktoré vplývajú na štýl práce tzv. mobilných zamestnancov, zatiaľ nepatria medzi všeobecné know-how súčasných manažérov. Nedostatok týchto znalostí pritom môže viesť k nespokojnosti, nedorozumeniam, zníženej výkonnosti a v konečnom dôsledku aj zvýšenej fluktuácii mobilných pracovníkov.


Štúdia je k dispozícii na stránke spoločnosti Cisco http://newsroom.cisco.com, informácie o mobilných pracovných riešeniach a univerzálnych komunikačných nástrojoch sa nachádzajú na stránkach www.cisco.com/go/mobility a www.cisco.com/unifiedcommunications.

Neprehliadnite: