Freeware od firmy MeeSoft 2. – Image Analyzer

Július Pastierik  /  23. 07. 2007, 00:00

V ďalšom pokračovaní krátkeho seriálu o freeware programoch z firmy MeeSoft sa zoznámime s programom pre úpravu obrázkov – ImageAnalyzer.

Programy z dielne MeeSoft sa svojim používateľským prostredím navzájom veľmi podobajú (čo uľahčuje prácu s nimi) a niektoré sa aj vzájomne podporujú. Napríklad dnes predstavovaný program MeeSoft Image Analyzer po svojom nainštalovaní rozšíri možnosti súborového správcu MeeSoft Commander (už sme ho na stránkach Inet.sk predstavovali, ale ešte si ho pripomenieme v poslednej časti tohto seriálu) o možnosť zobrazovania viacerých obrázkových formátov. Tak isto je možné z prostredia tohto súborového správcu priamo volať program MeeSoft Image Analyzer.

Upravené obrázky

Pozrime sa však bližšie na možnosti, ktoré nám ponúka predstavovaný program MeeSoft Image Analyzer. Hneď na úvod uveďme, že na rozdiel od minule predstaveného programu MeeSoft Diagram Designer nie je preložený do slovenčiny alebo češtiny, čo je trochu škoda, pretože by to vzhľadom na jeho možnosti určite mnohí používatelia privítali. Aké sú teda jeho možnosti?

Skladanie obrázkov

Podobne, ako aj v iných programoch takéhoto typu, nájdeme tu nástroje, pomocou ktorých dokážeme upravované obrázky otáčať, orezávať, meniť im veľkosť, konvertovať do šedej škály, zmenšiť počet farieb, zmeniť farebné kanály, nastaviť sýtosť, jas či nasýtenie a pod. Naraz môžeme nezávisle na sebe otvoriť a upravovať aj viacero obrázkov.

Rozklad obrázku na YIQ farebné zložky

Ďalej tu nájdeme aj špeciálnejšie nástroje na automatickú korekciu farieb, odstraňovanie červených očí, rôzne deformácie, syntézu textúr, šumy, optimalizáciu farebnej palety atď. ako zaujímavosť uveďme aj možnosť prevodu grafického obrázku na ASCII obrázok. Pokiaľ majú obrázky rovnakú veľkosť (ktorú si môžeme, v prípade potreby, upraviť aj priamo v tomto programe), môžeme ich vzájomne kombinovať pomocou mnohých metód – RGB, CMY, YCrCb, YIQ, HSI, Lab, Add/subtract, Multiply, AND, OR, XOR a pod.

Editácia obrázku podľa histogramu farieb

Tí používatelia, ktorí potrebujú robiť rozklad obrázkov na jednotlivé farebné zložky sa určite potešia, pretože tu v tejto oblasti nájdu naozaj veľa možností – rozklad podľa farebných modelov RGB, CMY, YCbCr, YIQ, HSI, PCA a Lab.

Veľa možností nájdeme aj v úprave podľa histogramu rozloženia farieb, pričom máme k dispozícii množstvo preddefinovaných spôsobov úprav (pomocou expozície, kontrastu, jasu, nulového bodu atď). Každý spôsob úpravy pritom môžeme použiť či pre jednu farbu, alebo aj pre všetky farby naraz. Zmeny môžeme prevádzať dvomi spôsobmi – buď priamo prekresľujeme príslušnú krivku farby, alebo nastavujeme jej parametre pomocou pohyblivých pravítok, ktorými meníme príslušné hodnoty, ktoré závisia od typu úpravy. Prevedené zmeny sa okamžite prejavujú na upravovanom obrázku, takže výsledok môžeme neustále korigovať až do požadovaného výsledku.

Definícia vlastného filtra

Program MeeSoft Image Analyzer nám ponúka viac než zaujímavé možnosti aj v oblasti rôznych filtrov. Pochopiteľne, nájdeme tu bežné filtre, ako je napr. zaostrenie, rozostrenie, odstránenie šumu atď. Toto však ponúkajú aj ostatné programy tohto typu, takže to nie je to, čo by nás nejako prekvapilo. To, čo robí tento program práve v tejto oblasti zaujímavým je však možnosť definície vlastných filtrov. Pri tejto práci môžeme použiť ako východisko aj už definované filtre, ktoré nám týmto môžu slúžiť ako vhodná inšpirácia pre vlastné experimentovanie. A práve túto možnosť považujem za tú, ktorá robí z tohto programu v oblasti freeware programov veľmi zaujímavý a naozaj silný nástroj pre úpravu obrázkov.

Definícia prevodu na rotačný 3D objectOkrem už uvedených možností program podporuje aj zásuvné plug-in moduly. Na jeho domovských stránkach ich nájdeme viacero, žiaľ, nie všetky sú k dispozícii ako freeware. Štandardne je s programom distribuovaný plug-in modul pre prevod obrázku na 3D objekt. Pri tomto prevode program pracuje s dvomi obrázkami. Prvý musí byť v šedej škále a určuje priestorový tvar, druhý obrázok určuje materiál, z ktorého sa 3D objekt vytvorí. Vlastnú tvorbu môžeme previesť dvomi spôsobmi – pri prvom z nich určuje šedý obrázok priestorovú hĺbku, pri druhej rotačný profil.

Možnosti renderovania 3D objektu

Po prvotnom vygenerovaní priestorového obrázku sa tento najprv zobrazí v tzv. priestorovom prehliadači, kde môžeme meniť spôsoby renderovania (štandardný model, drôtový model atď.), nastavovať tieň a pod. Priestorový model môžeme posúvať a otáčať, aby sme si ho mohli prezrieť naozaj zo všetkých strán. Výsledný objekt môžeme uložiť vo formáte M3D, PLY alebo WRML. Program zároveň umožňuje aj jeho prevod na dvojrozmerný obrázok, pričom používa metódu zosnímania obrazovky zobrazeného modelu (prevod sa robí tlačidlom „Screenshot“). Pri tomto prevode sa vytvoria dva obrázky – prvý je v šedej škále bez aplikovania druhého obrázku ako materiálu a druhý je v tvare, v akom sme si ho vygenerovali.

Prevedené 3D objekty na obrázky

Na záver ešte spomeňme, že aj v tomto programe, podobne ako v programe MeeSoft Diagram Designer nájdeme tzv. výrazový tester. Pretože sme sa o ňom minule zmienili iba v tom rozsahu, že pomocou neho dokážeme o. i. kresliť grafy funkcií, pristavíme sa pri ňom trochu viac. Výrazový tester je v skutočnosti výkonná vedecká programovateľná kalkulačka – či lepšie povedané kalkulátor.

Vkladanie grafu funkcie do nového obrázku

Výpočet zadávame pomocou postupnosti vzorcov, pričom si môžeme definovať vlastné funkcie či premenné. Tieto funkcie a premenné sa pamätajú počas celého behu programu MeeSoft Image Analyzer, takže ich máme k dispozícii aj pri ďalšom spustení výrazového testera. Žiaľ, po ukončení programu sa zo zoznamu vymažú. Čo je však potešiteľné, aj v tomto programe dokážeme využiť funkciu plot, pomocou ktorej dokážeme vykresliť priebeh funkcie, ktorý si následne môžeme pomocou kopírovania otvoriť ako nový obrázok. Na toto stačí po jeho vykreslení stlačiť tlačidlo „Copy“ a následne, po zatvorení vlastného generovania grafu, použiť klávesovú skratku „Ctrl + V“. Program nám automaticky vytvorí nový obrázok aj s vygenerovaným grafom.

Internet: meesoft.logicnet.dk/Analyzer

Neprehliadnite: