Letné skrášľovanie tela – Fireluke's Hair Studio

Július Pastierik  /  09. 07. 2007, 00:00

Po „krásnej“ úprave (či lepšie povedané deformácii) nášho výzoru pomocou programu WinMorph budeme pokračovať v ďalších letných úpravách, aby nás po skončení dovolenky naši kolegovia ani len nespoznali. Teraz sa zameriame na účes, ktorý si dokážeme virtuálne zmeniť pomocou programu Fireluke's Hair Studio.

Mnohí z ľudí (najmä ženy) nie sú spokojní zo svojim doterajším účesom a chceli by ho zmeniť. Pokiaľ sa však boja priameho experimentovania u kaderníčky, je lepšie sa vopred pozrieť na to, ako by po príslušnej úprave vyzerali. A práve nato je zameraný freeware program Fireluke's Hair Studio, ktorý sa pre mnohých môže stať v tomto smere nenahraditeľným pomocníkom. Napokon, je vždy lepšie zasmiať sa na sebe na obrazovke, ako by sa na nás mala smiať spoločnosť na večierku či plese, kde by to znamenalo skôr katastrofu.

Základné pracovné prostredie

Hoci zosnímané obrazovky, ktoré vidíte, môžu v niekom vyvolať úsmev na tvári, tento program je myslený vážne a naozaj sa dá použiť ako jednoduché vlasové štúdio (inak moja manželka po pridaní briadky v tomto smere vyhlásila, že ma asi zabije, ale zatiaľ som to prežil – napokon, aj ja som zmenil moju plešinku za „krásny“ účes).

Hneď na úvod prezraďme, že program Fireluke's Hair Studio je českého pôvodu, ale jeho pracovné rozhranie je iba v angličtine. To však, vzhľadom na jednoduchosť obsluhy, vôbec nie je na prekážku. Jeho používanie je naozaj jednoduché – k tvári si môžeme vybrať jeden zo 186 účesov či iných ozdôb tváre.

Manželka po pridaní fúzov a briadky

Vzhľadom na rozsah databázy účesov môžeme len privítať, že sú prehľadne rozdelené do piatich skupín – ženské účesy z krátkych, stredne dlhých a dlhých vlasov. Štvrtú skupinu tvoria špeciálne účesy a posledná – piata je venovaná mužom, ktorí tu nájdu 35 účesov a deväť vzorov fúzov a briadok. Žiaľ, vždy si môžeme vybrať iba jeden vzor, t.j. v prípade mužov nemôžeme naraz zmeniť účes a aj fúziky či briadku a preto sa ďalej budeme odvolávať už iba na účesy, pričom budeme pod týmto pojmom brať do úvahy aj fúzy a brady.

Potrebujem veľký účes

Všetky účesy môžeme posúvať ľubovoľným smerom a okrem toho ich zväčšovať alebo zmenšovať. Zväčšovanie a zmenšovanie je vždy iba proporcionálne, takže nemôžeme účes napr. iba zúžiť. Nastavené zmeny platia automaticky aj pri výbere iného účesu. Pokiaľ sa pri týchto zmenách pomýlime, môžeme pomocou dvoch tlačidiel vrátiť účes do pôvodnej polohy a veľkosti, takže sa nemusíme v tomto smere báť experimentovania. Pre pomoc si môžeme nechať zobrazovať aj tri kalibračné čiary, ktoré štandardne prechádzajú vodorovne stredom očí a úst a zvisle stredom tváre.

Export výsledku do BMP súboru

Namiesto naznačenej kreslenej tváre môžeme do programu vložiť aj našu fotografiu, ktorá môže byť vo formáte JPG, JPEG, BMP, ICO, EMF alebo WMF. Program fotografiu automaticky upraví na veľkosť pracovného okna, pričom však máme možnosť ju ešte manuálne posunúť alebo zmeniť jej veľkosť. A práve preto, že fotografia ani po týchto úpravách nemusí zodpovedať prednastaveným rozmerom a umiestneniam účesov, je veľmi dôležité, že ich môžeme premiestňovať a meniť ich veľkosť. Žiaľ, na druhej strane program neumožňuje zmeniť farbu naznačených účesov, takže v tomto smere sme počas práce odkázaní iba na našu predstavivosť.

Výsledky experimentov

Pokiaľ sme s výsledkom spokojní, môžeme si výsledný obrázok presunúť do pravej časti pracovného okna. Na tomto mieste môžeme zhromaždiť viacero návrhov, takže bez ukončovania behu programu si môžeme naraz pripraviť aj viacero variant zmien účesov. Každý z návrhov môžeme následne exportovať do výstupného BMP súboru, resp. ho priamo vytlačiť. V rámci tlače môžeme tlačiť jeden alebo aj všetky návrhy naraz. Pravdaže, prípadný nevhodne uložený návrh môžeme vymazať, resp. môžeme vymazať aj všetky pracovné návrhy. A pretože, ako sme už spomínali, program neumožňuje zmeniť farbu účesu, toto môžeme po exporte (ak chceme) následne previesť napr. pomocou iného grafického programu.

Internet: www.firelukesw.cz/Stranky/_2.php
Download: www.firelukesw.cz/Stranky/Freeware/HairStudio/HairStudio.exe


Neprehliadnite: