DATALOCK & IBM: Riadenie výroby pomocou informačných systémov

Tlačový servis  /  21. 06. 2007, 12:35

Koncom mája usporiadala spoločnosť DATALOCK v spolupráci s IBM Slovensko seminár s názvom „Riadenie výroby pomocou informačných systémov“. Pozvanie do hotela Veľká Fatra, v príjemnom prostredí Rajeckých Teplíc prijali výrobné spoločnosti z oblasti strojárenského priemyslu, výroby a montáže oceľových konštrukcií, odevného a elektrotechnického priemyslu, výroby zdravotníckych zariadení, ale aj mnohé ďalšie. Cieľom organizátorov bolo priblížiť a predstaviť riešenia špecifických výrobných procesov a ich riadenia pomocou informačných systémov a dotknúť sa problematiky výrobnej logistiky. Počas seminára si mali možnosť zástupcovia firiem navzájom vymeniť vlastné skúsenosti v uvedených oblastiach.

V úvode prezentácie Milan Hnilica, obchodný riaditeľ DATALOCK, uviedol všeobecný význam a strategické prínosy ERP informačných systémov ako nevyhnutných nástrojov pre podporu rozvoja a ekonomického rastu firiem.

Konkrétne prínosy riešenia SPIN Výroba, jedného z najkomplexnejších systémových riešení výrobného odvetvia na slovenskom trhu, uviedla Anna Rebeťáková, produktová manažérka DATALOCK pre oblasť riadenia výroby. V prvej časti predstavila postupy pre tvorbu a udržiavanie technickej prípravy výroby v informačných systémoch. Veľmi zrozumiteľne a zaujímavo vysvetlila význam tejto základnej časti prípravy výroby v zmysle výraznej ekonomickej a časovej úspory, efektivity a flexibility pri zmenovom riadení výrobného procesu. Účastníci získali množstvo informácií o cenových kalkuláciách a ich vplyvoch pre rýchle a efektívne rozhodovanie.

V druhej časti pokračovala prednáškou o možnostiach evidencie a prehľadov rozpracovanosti výroby v informačných systémoch. Zaujímavou a inšpiratívnou informáciou bola práve možnosť systému SPIN Výroba evidovať tovar na sklade v skutočných cenách, čo väčšinou zahraničné systémy v súčasnosti neumožňujú. Účastníkom boli taktiež zodpovedané otázky, ktoré sa týkali flexibility informačného systému SPIN Výroba a jeho možností pri zmenách výrobných procesov daného výrobku alebo zákazky a modifikácií zostavenej štruktúry výroby. Prínosnou bola aj tretia časť prezentácie venovaná tematike vzťahu obchodného prípadu a výrobného procesu.

O produktovom portfóliu, energetickej úspornosti a širokých možnostiach serverov IBM pre prevádzku podnikových aplikácií hovoril pán Ľuboš Senkéry zo spoločnosti IBM Slovensko. Vo svojej druhej časti predstavil taktiež inovatívne formy financovania prostredníctvom finančnej inštitúcie IBM Global Financing, ktorá je najväčšou inštitúciou na svete pre financovanie informačných technológií.

Záver seminára pútavo doplnil riaditeľ úseku služieb spoločnosti DATALOCK, František Lovíšek, ktorý je zároveň zodpovedný za implementáciu projektov výroby na Slovensku. Spoločnostiam uviedol konkrétne príklady doteraz implementovaných riešení a inšpiratívne podotkol, že „výrobné informačné systémy dokážu firmám podstatne šetriť finančné prostriedky a poskytnúť komplexné a veľmi hodnotné informácie o stave každej etapy výroby v informačnom systéme SPIN. Dokážu odkryť rezervy podnikových procesov, napr. nevyužitý materiál, ktorý spoločnosť môže neočakávane využiť a získať tak nové obzory pre jej ďalší rast a rozvoj.“

Viac informácií o systémových riešeniach DATALOCK pre výrobné spoločnosti

Neprehliadnite: