Blší trh freeware programov 3/2007

Július Pastierik  /  14. 06. 2007, 00:00

Po prvoaprílovom predstavení „potrebných“ programov prichádzame znovu s drobnosťami, ktoré však na rozdiel od predchádzajúceho dielu majú aj naozajstný význam a svojimi možnosťami sa stanú pre mnohých užitočnými pomôckami.

Slnko

Pokiaľ sa zaujímate o astronómiu, či aspoň o to, kedy vychádza a zapadá slnko, potom si pozrite tento program od slovenského autora Karola Pásztora. Je určený na výpočet východu a západu slnka na ktoromkoľvek mieste na zemeguli vrátane výpočtu presného času poludnia na danom mieste.

Pracovné rozhranie programu Slnko

V preddefinovanej databáze nájdeme pomerne veľké množstvo (temer 100) miest z celého sveta. Túto databázu môžeme ľubovoľne upravovať, t.j. pridávať alebo mazať príslušné údaje. Možnosť editovania som nenašiel a tak v prípade omylu musíme záznam zmazať a zadať ho znovu. Vzhľadom na to v programe nenájdeme ani možnosť kopírovania údajov s tým, že by sme si ich pre nové miesto príslušne zmenili (napokon susedné mestá majú minimálne odchýlky). Údaje o príslušných miestach zadávame v zemepisných súradniciach, takže pri presnom určení sa nezaobídeme bez podrobnej mapy.

Mapa sveta

Ako doplnok nám tento program zobrazuje aj aktuálnu fázu mesiaca a dokáže vypočítať dátum veľkonočnej nedele v príslušnom roku. Okrem toho má zabudovanú aj mapu sveta a mapu Slovenska, ktoré nám môžu pomôcť v hrubej orientácii o zemepisných súradniciach.

Mapa Slovenska

Údaje o zobrazovanom mieste si môžeme uložiť aj do tabuľky v textovom formáte a to buď pre príslušný deň, alebo pre vybraný mesiac. Program tak isto umožňuje tieto údaje priamo vytlačiť.

Internet: pkweb.szm.sk

Údaje o fyzickej tlačiarni

Free Printer Info


Už sa vám stalo, že ste chceli tlačiť „za okraj“ stránky iba preto, lebo ste nevedeli, aké minimálne okraje musíte pri tlači na vašej tlačiarni použiť? Potom je pre vás ako ušitý program Free Printer Info.

Údaje o virtuálnej tlačiarni

Jeho použitie je viac než jednoduché – po spustení sa nám zobrazí v hornom rolovacom okienku prvá tlačiareň zo všetkých, ktoré máme v systéme definované (vrátane virtuálnych) a v dolnej časti sa zobrazia všetky potrebné údaje o nej. Okrem toho program umožňuje priamo nastaviť aj parametre príslušnej tlačiarne.

Nájdeme tu maximálne horizontálne a vertikálne rozlíšenie v DPI, maximálnu horizontálnu a vertikálnu veľkosť papiera (údaje sú naraz vypísané v bodoch, milimetroch aj v palcoch), maximálnu horizontálnu a vertikálnu veľkosť tlačovej plochy (znovu máme k dispozícii údaje vo všetkých už spomínaných jednotkách) a nakoniec aj minimálnu veľkosť okrajov v poradí pre ľavú, hornú, pravú a dolnú oblasť papiera (pravdaže, údaje sú vo všetkých troch už spomínaných jednotkách).

Internet: desktopruler.com/products-fpi.htm

Monitor Calibration Wizard

Pokiaľ sa vám nepáči farebné vyladenie vášho monitora, skúste použiť program Monitor Calibration Wizard. Je určený pre tých používateľov, ktorí svojim zrakom dokážu rozoznať jemné farebné odtiene a prípadné nezrovnalosti n nastavení príslušných farebných kanálov.

Nastavenie červeného kanálu

Program osobitne pre každý RGB kanál umožňuje nastaviť ich maximálnu a minimálnu hodnotu spolu s ďalšími siedmimi rôznymi optickými nastaveniami od tých takmer najtmavších až po skoro najsvetlejšie odtiene. Na záver ešte môžeme zmeniť celkovú úroveň jasu. Prípadné nastavenie si môžeme následne otestovať 15 sekundovým testom, kde uvidíme, čo sme dosiahli. V prípade, že nie sme spokojní, nastavenia zrušíme, inak ich potvrdíme.

Nastavenie celkového jasu

Čo je potešiteľné, jednotlivé nastavenia si môžeme ukladať do rôznych profilov, takže v prípade potreby si dokážeme veľmi rýchlo nastaviť potrebné parametre. Použitie tohto programu si v tomto prípade určite dokážu predstaviť aj tí používatelia, ktorí síce nedokážu až tak presne rozoznávať jemné farebné odtiene, ale stačí im, ak si pomocou neho vyladia monitor tak, že si pozrú film v lepšom optickom zobrazení, ako dovtedy. Pravdaže, veľmi potrebné je, aby sme si do určitého profilu uložili aj štandardné nastavenia.

Internet: hex2bit.com/


Neprehliadnite: