O krok bližšie k zákazníkovi – www.sse.sk

Július Pastierik  /  11. 06. 2007, 00:00

Ako by mali pristupovať veľké (skoro monopolné) firmy k zákazníkovi? Aj o tom hovorí nová služba Stredoslovenskej energetiky, a. s. – WebSSErvis.

Pretože bývam na strednom Slovensku, musím (pretože vlastne nemám inú možnosť) odoberať elektrickú energiu od žilinskej Stredoslovenskej energetiky, a. s. (ďalej budem uvádzať iba jej skratku SSE). Vzhľadom na to ma ako jej zákazníka zaujala novinka, ktorú ponúka na svojich internetových stránkach – tzv. WebSSErvis.

Informácie o  WebSSErvis

Páči sa mi, ako tento energetický podnik ukryl do názvu novej služby svoju skratku – SSE. Ale nie o tom som teraz chcel písať. V rámci šetriacich opatrení sa postupne likvidovali tzv. obchodné kancelárie, kde mohol používateľ ich služieb osobne konzultovať svoje požiadavky. Najprv to bola obchodná kancelária v Krupine a my sme boli zaradení pod obchodnú kanceláriu Zvolen. O pár rokov na to sa zrušila aj táto obchodná kancelária a prešli sme pod Banskú Bystricu.

Odvtedy som prestal osobne navštevovať obchodné kancelárie a snažil som sa všetko vybaviť telefonicky. Je pravda, že SSE je v tomto smere ústretová (čím im nechcem robiť reklamu) a všetky údaje je možné zadávať aj týmto spôsobom – nadiktovať stav elektromera, zmeniť mesačnú zálohu či podať reklamáciu. Na požiadanie vám zašlú tlačivá na prípadnú zmenu sadzby a pod.

Registrácia

To všetko je síce pekné, ale… musím platiť za telefonický rozhovor. Pretože je k dispozícii zákaznícke telefonické číslo začínajúce na štvorčíslie 0850, je každý hovor spoplatňovaný síce iba ako miestny hovor, ale nezapočítava sa mi v rámci predplateného paušálu v Slovak Telecome, takže ho musím platiť osobitne.

Preto ma potešila nová služba, ktorú pomerne nedávno – začiatkom mája – SSE zaviedla. Jedná sa o elektronickú službu WebSSErvis, v rámci ktorej môžu zákazníci zadávať stav elektromera, navrhovať zmenu mesačných zálohových platieb, pozrieť si svoje platby za posledné tri roky a napísať prípadnú reklamáciu.

Nahlásenie stavu elektromera

Všetky služby sú prístupné po registrácii, kde musíte zadať svoje meno, priezvisko, číslo zmluvy, ktorú máte uzatvorenú so SSE a svoj e-mail. Na tento vám následne príde automatické potvrdenie o registrácii.

Pravdaže, nie všetky funkcie sú neustále potrebné. Pretože u nás bol nedávno (4.5.) urobený odpočet spotreby elektrickej energie, zadanie nového stavu elektromera je zbytočné a preto nie je v tomto okamihu ani umožnené. Za to si však môžem navrhnúť výšku mesačnej zálohy, pričom mám zároveň k dispozícii aj výšku, akú navrhuje SSE. Táto je vypočítaná na základe poslednej faktúry, ale nič nebráni tomu, aby som si navrhol úplne inú sumu. Pravdaže, túto čiastku musí následne zo svojej strany SSE akceptovať a potvrdiť.

Zmena výšky zálohovej platby

Veľmi zaujímavá je aj možnosť prezerania prevedených platieb. Môžeme tu vidieť nielen prehľad starých (až tri roky dozadu) faktúr a mesačných zálohových platieb, ale aj platieb, ktoré sú ešte len plánované. Takto som napríklad zistil výšku mojej poslednej faktúry (mal som pomerne vysoký preplatok) skoro o týždeň skôr, ako mi došlo vyúčtovanie poštou, čím som si mohol (vzhľadom na dátum splatnosti) skôr naplánovať pohyb mojich finančných prostriedkov na účte.

V neposlednom rade je dôležitá aj možnosť zadávania reklamácie či inej korešpodencie pomocou kontaktného formulára. V tomto smere však môžeme využiť aj klasický e-mail. Okrem toho si môžeme zmeniť cez WebSSErvis aj niektoré osobné kontaktné údaje, ako je telefón a pod., takže v prípade potreby vás môže na svoje náklady priamo kontaktovať SSE (čo využívam práve teraz, lebo si chcem zmeniť sadzbu). Preto je potešiteľné aj to, že na stránkach www.sse.sk sú k dispozícii aj rôzne tlačivá, ktoré si podľa potreby môžeme stiahnuť, vytlačiť a po vypísaní zaslať poštou na vybavenie. Tieto tlačivá nie sú viazané na službu WebSSErvis a sú k dispozícii pre každého odberateľa elektrickej energie od SSE.

Prehľad faktúr a zálohových platieb

Čo dodať na záver? Je potešiteľné, že týmto krokom sa SSE viac priblížila svojim zákazníkom, čím umožnila lepšiu komunikáciu nielen pre tých, ktorí majú určité problémy napr. s cestovaním, hovorovou komunikáciou a pod., ale vlastne pre všetkých svojich zákazníkov. Bolo by dobré, keby svojim počinom inšpirovala aj iné veľké (skoro monopolné) firmy, ktoré sa k svojim zákazníkom nestavajú vždy až tak pozitívne.

Internet: www.sse.sk

Neprehliadnite: