Čo nám práve beží v počítači 3. – Daphne

Július Pastierik  /  07. 06. 2007, 00:00

Asi pred dvomi mesiacmi sme si predstavili pár programov, pomocou ktorých sme dokázali sledovať úlohy, ktoré nám bežia v počítači. Dnes sa vrátime k týmto článkom a pridáme ku nim recenziu o zaujímavom programe Daphne.

Hoci po už dvoch predstavených programoch – What's RunningProcess Explorer som nepredpokladal, že budem predstavovať ďalší program, pomocou ktorého môžeme sledovať bežiace procesy a úlohy, nemohol som nakoniec obísť program Daphne. Nie preto, že by mi tento program obzvlášť prirástol k srdcu, ale pre jeho niektoré zaujímavé možnosti, ktoré nenájdeme v už spomínaných dvoch predchádzajúcich programoch.

Pracovné rozhranie programu

Pravdaže, ako iné programy tohto typu, aj program Daphne zobrazuje bežiace procesy a služby. O každej z týchto úloh nám poskytuje základné informácie, ako je percento obsadenia CPU, identifikačné číslo procesu, jeho názov, cestu, kde sa nachádza na disku, svoju prioritu, typ (či je to služba alebo proces), aktuálne a požadované obsadenie pamäte vrátane odkladacieho pamäťového priestoru a počet vlákien k iným službám a procesom.

Nastavenie priehľadnosti Daphne

Samozrejme, aj v tomto programe nájdeme základné operácie na úlohami, medzi ktoré radíme zmenu priority, okamžité ukončenie (kill) úlohy, jej pozastavenie a opätovné povolenie a pod. Ako zaujímavosť, ktorú nám programy, ktoré sme si v tomto smere už predstavili neumožňovali, je možnosť nastavenia priehľadnosti okien všetkých programov v troch základných hodnotách – nepriehľadné, priehľadné na 50 percent a priehľadné na 75 percent.

Pridanie položky do vlastného "Kill menu"

Pri vlastnej práci s procesmi (ako je napr. už spomínané zastavenie, presunutie okna do popredia, pozastavenie a pod.) oceníme grafický terčík, ktorý sa nachádza v spodnej časti pracovného rozhrania tohto programu. Jeho vzhľad sa mení podľa typu akcie, ktorú chceme s procesom urobiť. Následne nám stačí tento terčík uchopiť a presunúť nad príslušné okno s procesom, nad ktorým chceme akciu vykonať a táto sa ihneď prevedie.

Zoznam položiek "Kill menu"
Okrem už spomínaných možností mnohých zaujme aj tzv. inšpektor. Pomocou jednoduchého terčíka (má formu lupy) sa presúvame nad inými oknami a v pracovnom okne inšpektora sa nám zobrazujú základné informácie o tomto pracovnom okne. Ako inak, ak sa presunieme nad pracovné okno inšpektora či programu Daphne, získame informácie aj o nich.

Kontextové menu Daphne s vlastným "Kill menu"


Veľmi zaujímavé možnosti nájdeme aj v nastaveniach tohto programu. Okrem nastavenia priehľadnosti jeho pracovného okna je to najmä možnosť definovania tzv. „Kill menu“. Po zadaní vlastného názvu položky v menu si môžeme následne k nemu vybrať celý zoznam bežiacich procesov, ktoré potom môžeme na jedno jediné stlačenie okamžite zastaviť. Pravdaže, program umožňuje vytvoriť celý zoznam týchto položiek, pričom nie sme obmedzení tým, že úloha sa musí nachádzať iba v jednom zozname.

Inšpektor


Celé riadenie programu sa robí pomocou kontextového menu, ktoré je prístupné v ikone programu, ktorá sa po jeho spustení zobrazuje v System Tray. Pravdaže, tu následne nájdeme aj naše položky menu, ktoré sme si prípadne nastavili. Práve táto možnosť robí tento program veľmi zaujímavým, pretože sme ju v ostatných doteraz predstavených programoch nenašli.


Internet: http://www.drk.com.ar/daphne.php


Neprehliadnite: