Makrá v OpenOffice.org 6/II. – Dmaths 2.

Július Pastierik  /  20. 06. 2007, 00:00

V dnešnom dieli seriálu o makrách pre OpenOffice.org si predstavíme možnosti makromodulu Dmaths, ktorý je určený nielen pre matematikov, ale poteší aj tých, ktorí potrebujú hromadne prevádzať súbory do iných formátov.

V minulom dieli sme si ukázali, ako nainštalujeme makromodul Dmaths. V dnešnom dieli si ukážeme možnosti, ktoré nám tento makromodul ponúka. Pri tomto popise sa budeme odvolávať na tlačidlá, ktoré sa nachádzajú v jeho pracovnom paneli. Pravdaže, ku mnohým z nich existujú aj klávesové skratky, ich používanie necháme už na láskavého čitateľa.

Pre tých, ktorí dobre ovládajú skriptovací jazyk modulu Math bude najzaujímavejšia prvá možnosť – vloženie vzorca priamo z prostredia textového procesora Writer. Stačí, ak napíšeme definíciu príslušného vzorca (napríklad sumy) na to miesto, kde ho chceme vložiť:

sum from {x={1}} to {infinity} {1 over x}
Suma

Definíciu potom označíme a stlačíme tlačidlo „starte Formeleditor“. Následne sa nám do textu automaticky vloží vzorec tak isto, ako keby sme ho zadali cez modul Math. Pokiaľ toto tlačidlo stlačíme bez označenia definície vzorca, otvorí sa nám modul Math.

Ďalšia možnosť, ktorú nám ponúka makromodul Dmaths je vkladanie tabuliek. Žiaľ, už v tomto dialógu vidíme, že preklad do slovenčiny nie je urobený na všetkých miestach dokonale, ale nájdeme tu konkrétne anglicko-francúzsky text. Preto musíme v niektorých prípadoch skúšať, čo vlastne znamenajú príslušné kolonky.

Vloženie tabuľky

Ďalšie možnosti tohto modulu budeme rozoberať podľa farieb tlačidiel. Prvé je červené tlačidlo „F“. Jeho význam je podobný ako pri vkladaní vzorcov s tým rozdielom, že k označenej definícii vzorca pridá ešte aj zmenu veľkosti na 10:

size 10 {sum from {x={1}} to {infinity} {1 over x}}
Teraz sa budeme venovať oranžovým tlačidlám. Tieto funkcie sú určené pre zrýchlené zadávania často používaných funkcií, za ktoré autori tohto modulu považujú vektory, limity, integrály, sumy, odmocniny, matice a pod. V týchto prípadoch stačí, ak zadáme parametre príslušných funkcií oddelené bodkočiarkou. Údaje nemusíme ani označovať, ale stačí, ak tesne za nimi vyberieme príslušnú funkciu. Takto vyzerá napríklad zjednodušená definícia matice:

1; 4;; 5; 8
namiesto jej bežného zápisu:

left[ matrix{1#4##5#8} right]
Matica

Ako ďalšie v poradí nájdeme fialové tlačidlá. Tieto sú určené najmä pre začiatočníkov, pretože pomocou nich dokážeme zadávať vzorce bez akejkoľvek znalosti (resp. iba so základnou znalosťou používania zloženej zátvorky pre zoskupovanie) skriptovacieho jazyka modulu Math.

Postupné vloženie vzorca

Zmena parametrov vzorcaTmavomodré tlačidlá sú určené pre zmenu vybraného textu (nie vzorcov). Po označení textu ho ho môžeme vložiť do obyčajných alebo zložených zátvoriek, zmeniť ho na kurzívu alebo uložiť do rámca.

Zelené tlačidlá sú určené pre formátovanie už vloženého vzorca. Môžeme zmeniť jeho veľkosť, rez, resp. ho orámovať.Štatistika

Zadanie grafu

Graf funkcieSvetlomodré tlačidlá ukrývajú možnosti, ktoré nám bežne OpenOffice.org (a nielen on) neposkytuje. Pomocou nich totiž môžeme kresliť grafy funkcií, vkladať milimetrový papier, prevádzať štatistické výpočty atď. Upozorňujem, že graf sa vždy nakreslí do ľavého horného rohu strany a preto ho musíme následne presunúť na to miesto, kde ho potrebujeme umiestniť.

Ďalšie tri tlačidlá sú venované programom, ktoré môžeme priamo vyvolávať z prostredia OpenOffice.org, pričom sa predpokladá, že prvý z nich je vektorový editor Dia.

Externé programy 

Omnoho zaujímavejšie je však ďalšie tlačidlo, ktoré je určené pre hromadný prevod súborov. Program dokáže naraz konvertovať súbory z rôznych vstupných formátov do jednotného výstupného formátu. Pravdaže, vstupné formáty musia zodpovedať súborom rovnakého druhu, t.j. textové do textových a pod. Modul podporuje prevod do týchto formátov: PDF, OpenOffice.org, Microsoft Office 97/2000/XP, Flash, HTML, Fichier Texte, RTF, Microsoft Word 95, Microsoft Winword 6.0, Microsoft Excel 95, Microsoft Excel 5.0, JPG, PNG, TIFF, SVG, EPS.

Hromadná konverzia

Nakoniec sa v paneli nástrojov nachádzajú tlačidlá pre nastavenie pracovných parametrov a zálohovanie používateľských adresárov OpenOffice.org. Týmto funkciám sa už nebudeme špeciálne venovať.

Na záver už iba uveďme, že makromodul Dmaths je šírený pod licenciou GNU General Public Licence. Úplné znenie licencie si môžeme prečítať tak, že si otvoríme nový súbor, napíšeme text „copie“ a stlačíme tlačidlo F3.

Na budúce: Ďalšie pomocné makrá pre prácu s OpenOffice.org, alebo konečne znovu programujeme.

Internet: www.dmaths.com


Neprehliadnite: