Makrá v OpenOffice.org 6/I. – Dmaths 1.

Július Pastierik  /  06. 06. 2007, 00:00

V šiestej časti seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org sa budeme venovať rôznym makrám, ktoré spríjemnia našu každodennú prácu. Nie všetky budeme programovať, ale predstavíme si aj niekoľko zaujímavých makier či celých makromodulov od iných autorov.

V doterajších častiach o programovaní makier pre OpenOffice.org sme sa venovali najmä formátovaniu dokumentov s tým, že sme si na týchto príkladoch postupne predstavili jazyk StarOffice Basic, typy premenných, prácu s dialógmi, možnosti nastavovania parametrov s ich pamätaním v rôznych profiloch a pod. Teraz zúročíme tieto poznatky a uvedieme si rôzne (nielen) drobné makrá, aby sme videli, že nie všetko sa musí venovať formátovaniu.

Aby sme začali trochu netradične, dnes nebudeme programovať, ale predstavíme si francúzsky makromodul Dmaths. Tento makromodul je určený najmä pre tých, ktorí často pracujú so vzorcami. Určite mnohí z nich už neraz „nadávali“, že pre vloženie vzorca musia pracne vchádzať do modulu Math a prečo OpenOffice.org neumožňuje ich zadanie jednoduchšie, najmä ak dobre ovládajú skriptovací jazyk pre ich zadávanie.

A práve na riešenie takýchto problémov je ako stvorený predstavovaný makromodul Dmaths. Pretože jeho inštalácia je trochu špecifická, popíšeme si ju. Na tomto mieste sa ospravedlňujem majiteľom počítačov Apple, ale pretože ich nevlastním, nepopíšem inštaláciu pre ich operačný systém.

Po rozbalení distribučného ZIP balíka otvoríme súbor install.odt (pravdaže, musíme povoliť spúšťanie makier z tohto súboru). Následne klikneme na jazyk, v ktorom chceme, aby sa makromodul nainštaloval. Tu nás poteší, že medzi nimi nájdeme aj slovenčinu. Na záver súbor zavrieme. V adresári, kde sme súbor rozbalili sa nám medzitým vytvoril súbor „instalmono.bat“ (pre operačný systém Windows) alebo súbor „instalmono.sh“ (pre operačný systém Linux).

Po tomto kroku musíme ukončiť OpenOffice.org vrátane spusteného rýchleho štartu a spustiť príslušný súbor „instalmono“. Tým spustíme vlastnú inštaláciu. Počas nej môžeme zadať cestu k trom rôznym programom, ktoré potom môžeme volať stlačením tlačidla na novovytvorenom paneli makromodulu Dmaths priamo z prostredia OpenOffice.org.

Dia

Pri zadávaní týchto programov sa predpokladá, že prvý z nich je vektorový editor Dia, ktorý sme si už predstavili v článku „Editor pre štruktúrované diagramy – Dia“. Pravdaže, toto nemusíme dodržať a môžeme si na toto miesto zadať ľubovoľný iný program, ale musíme počítať s tým, že v paneli nástrojov bude označený ako program Dia. Ostatné dva programy sú označené iba poradovými číslami 1 a 2.

Plávajúce panely

Pri ukončení inštalácie inštalačný program modul Writer. Tu vidíme, že nám pribudli dva plávajúce používateľské panely, ktoré si však, pochopiteľne, môžeme nastálo ukotviť k ostatným panelom nástrojov na to miesto, ktoré nám najlepšie vyhovuje.

Ukotvenie panelov hore

Na budúce: Možnosti makromodulu Dmaths, alebo nie všetko, čo sa zdá že je pre matematikov určené iba pre nich.

Internet: www.dmaths.com

Pozn. Pri sťahovaní na francúzskych stránkach nájdete download ukrytý pod krásnym francúzskym slovom „Téléchargements“. Základné informácie o makromodule Dmaths nájdete na domovských stránkach aj v slovenčine, ale podrobný návod, žiaľ, už nie.

Ukotvenie panelu naboku

Neprehliadnite: